Naar de gemeente? Maak een afspraak

's-Hertogenbosch

Digitaal Loket: Duurzaam bouwen

Algemeen

Waarom duurzaam bouwen?
Bouwen en verbouwen belasten het milieu. Duurzaam bouwen beperkt zoveel mogelijk de schade voor het milieu. Door woningen bijvoorbeeld extra goed te isoleren beperken we het energieverbruik in de toekomst. Daardoor gaan we de opwarming van de aarde tegen. De gemeente richt zich bij duurzaam bouwen op drie belangrijke punten:

  • energiebesparing;
  • goed omgaan met regenwater;
  • het gebruik van hout uit goed beheerde bossen (FSC-keurmerk).


Afspraak duurzaam bouwen

In de regio s-Hertogenbosch hebben de gemeenten, woningbouwcorporaties, de brancheorganisatie van architecten (Bond van Nederlandse Architecten, BNA), de bouwondernemingen (Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid, NVOB) en de stichting VIBA-Expo afspraken gemaakt over de toepassing van duurzaam bouwen bij nieuwbouw van woningen.

Concrete maatregelen zijn vastgelegd in een checklist. In 2005 is de checklist bijgewerkt. Het richt zich op drie belangrijke punten, namelijk:

  • energie;
  • water;
  • hout uit duurzaam beheerde bossen.

Hieronder kunt u de checklist downloaden. Ieder thema heeft een apart informatieblad bij de checklist met een toelichting op de maatregelen.

Particulieren

Helpt u als inwoner van de stad bij verbouwingen en bij nieuwbouw ook mee aan de energiebesparing, het goed omgaan met regenwater en gebruikt u alleen hout uit goed beheerde bossen? Kijk hiervoor naar de checklist met maatregelen, die u hier kunt downloaden. U kunt uiteraard nog veel meer doen aan duurzaam bouwen.

Websites

Voor meer tips verwijzen we u naar de websites met uitgebreide informatie over milieuvriendelijk bouwen:

Energiebesparing:


Hout uit goed beheerde bossen:


Regenwater niet in het riool:

Contactgegevens

Afdeling
Milieu team Beleid
    
Bezoekadres
Stadskantoor
Wolvenhoek 1
's-Hertogenbosch

Postadres
Postbus 12345
5200 GZ 's-Hertogenbosch
    
Telefoonnummer
(073) 615 57 63

E-mail
milieu@s-hertogenbosch.nl