Naar de gemeente? Maak een afspraak

's-Hertogenbosch

Digitaal Loket: Rijbewijs

Wat is een rijbewijs?

Het Nederlandse rijbewijs is een bewijs dat iemand een voertuig mag besturen op de weg in Nederland en Europa. De minimale leeftijd om zelfstandig een auto (categorie B) te mogen besturen is 18 jaar. Vanaf 17 jaar mag u onder begeleiding van een coach autorijden. Ook moet u dan een begeleiderspas van de Rijksdienst vor het Wegverkeer hebben. Voor een bromfiets (categorie AM) geldt een minimale leeftijd van 16 jaar. U krijgt het rijbewijs als u slaagt voor het theorie- en praktijkexamen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Wanneer heb ik een rijbewijs nodig?

Woont u in Nederland en gaat u met een motorvoertuig de weg op? Dan moet u een geldig rijbewijs hebben.

Hoe lang is het rijbewijs geldig?

Het rijbewijs voor een bromfiets, motor of personenauto is tien jaar geldig. Rijbewijzen voor vrachtauto en bus hebben  sinds 19 januari 2013 een geldigheidsduur van 5 jaar.  Deze termijnen kunnen  door medische redenen of uw leeftijd korter zijn.

Waar is het rijbewijs geldig?

Het rijbewijs is geldig voor alle landen van de wereld. Buiten de Europese Unie is voor sommige landen nog een internationaal rijbewijs nodig. Of u moet het Nederlands rijbewijs omwisselen voor een buitenlands rijbewijs.

Mijn rijbewijs verloopt bijna. Wat nu?

Als uw rijbewijs verloopt, moet u dit laten vernieuwen.

Soms hebt u daarvoor een Eigen verklaring (geneeskundige verklaring) nodig. Op grond van medische redenen of in verband met uw leeftijd, kan een rijbewijs voor een kortere periode dan 10 jaar worden afgegeven.

Verder moeten niet-EU/EER-onderdanen voor het vernieuwen van hun rijbewijs een geldige verblijfstitel hebben.

Ik heb een aanvullende rijbevoegdheid gehaald. Wat nu?

Hebt u een aanvullende rijbevoegdheid behaald? Bijvoorbeeld motor (categorie A1) of bus (categorie D1). Dan moet u uw bestaande rijbewijs laten vernieuwen

De gemeente kan een aanvraag voor een categorie-uitbreiding alleen in behandeling nemen als u:

 • van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) bericht hebt gekregen dat u medisch geschikt bent verklaard voor de categorieuitbreiding;

 • in het jaar voorafgaande aan de dag dat u het rijbewijs komt aanvragen ten minste 184 dagen in Nederland woonde;
 • Daarnaast moeten niet- EU/EER onderdanen een geldige verblijfstitel hebben.

Is mijn rijbewijs ook een identiteitsbewijs?

Uw Nederlandse rijbewijs is in Nederland in bepaalde gevallen een geldig identiteitsbewijs.
Vraag bij de instantie die om een identiteitsbewijs vraagt of ze een rijbewijs accepteren. Soms is een rijbewijs namelijk niet voldoende als identiteitsbewijs.

Wanneer moet ik mijn rijbewijs inleveren?

U moet uw rijbewijs inleveren als:

 • u een nieuw rijbewijs aanvraagt;
 • uw oude rijbewijs gestolen of kwijt was, maar u vindt of krijgt het terug;
 • u bij de politie een proces-verbaal van vermissing hebt laten opmaken;
 • u bij de afdeling Burgerzaken een verklaring van vermissing hebt afgelegd;
 • bij ernstige overtreding van de verkeersregels;
 • u medisch ongeschikt raakt om te rijden.

Wat is een Eigen verklaring (geneeskundige verklaring)?

De Eigen Verklaring is een formulier. Op dit formulier geeft u zelf aan dat u medisch geschikt bent om een motorvoertuig te besturen. Daarna stuurt u het formulier op naar het CBR in Rijswijk. Het CBR bepaalt of u medisch gezien in staat bent om een motorvoertuig te besturen. Een Eigen verklaring hebt u nodig als u:

 • Een eerste examen doet voor een autorijbewijs, motorrijbewijs of ‘groot’ rijbewijs;
 • Een vernieuwing van uw rijbewijs aanvraagt, waarbij uw rijbewijs beperkt geldig is;
 • Een vernieuwing van uw ‘groot’ rijbewijs aanvraagt waarop één of meer van de categorieën  C,  D of E voorkomt;
 • Een categorie-uitbreiding voor uw rijbewijs aanvraagt;
 • 70 jaar of ouder bent en een rijbewijs wilt vernieuwen dat verloopt op of na uw 75e verjaardag.
 • 75 jaar of ouder bent. 
 • Een omwisseling van uw buitenlands rijbewijs aanvraagt. Hierover leest u meer bij Omwisseling buitenlands rijbewijs.

 

Voor een vernieuwing van uw ‘groot’ rijbewijs moet een Arbo-arts u keuren. Bent u 75 jaar of ouder? Dan moet u zich voor vernieuwing van elk ander rijbewijs ook laten keuren. Dit moet een andere arts dan uw eigen huisarts doen.

Mag ik een aanhangwagen gebruiken?

 • Hebt u uw rijbewijs B voor 19 januari 2013 gehaald?
  Dan mag u voertuigen met een totaalgewicht van maximaal 3500 kilo besturen. Bovendien mag u maximaal negen personen, inclusief de bestuurder, vervoeren.

  Verder gelden voor aanhangwagens nog twee voorwaarden:
  - Het gewicht van de aanhangwagen inclusief lading mag niet meer zijn dan 750 kilo;
  - Zijn de aanhangwagen en lading wel zwaarder dan 750 kilo? Dan mag het totale gewicht van aanhanger, lading en auto niet meer zijn dan 3500 kilo.

  In andere gevallen moet u examen doen voor een extra categorie. Alles hierover staat op de website rijbewijs.

 • Hebt u uw rijbewijs B op of na 19 januari 2013 gehaald?
  En is de aanhangwagen en lading wel zwaarder dan 750 kilo? Dan mag het totale gewicht van aanhanger en auto niet meer zijn dan 3500 kilo. Bovendien moet u op het kentekenbewijs van de auto kijken welk maximum gewicht de aanhangwagen of oplegger mag hebben.

Hoe en waar vraag ik een rijbewijs aan of vernieuw ik mijn rijbewijs?

Dit kan alleen in de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). U dient hiervoor altijd een afspraak te maken om uw rijbewijs persoonlijk te komen aanvragen/vernieuwen (klik daarvoor op de knop in de rechterkolom). Neem altijd uw oude rijbewijs mee naar de afspraak.
Na 1 november 2014 is er een nieuw model rijbewijs. De reeds bestaande modellen rijbewijzen blijven gewoon geldig. Als men na 1 november het rijbewijs vernieuwd krijgt men het nieuwe model. De prijs van het rijbewijs (€ 38,45) verandert niet.

Wie kan of moet het rijbewijs aanvragen of vernieuwen?

Bent u ouder dan 16 (bromfiets) of 18 jaar (auto)? En bent u geslaagd voor het rijexamen? Dan registreert het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen dat u geslaagd bent. Daarna kunt u het rijbewijs aanvragen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente. De contactgegevens vindt u in de kolom aan de rechterkant. Een rijbewijs kunt u alleen persoonlijk aanvragen. U kunt dus niet vragen of iemand anders dat voor u doet.

Bent u 17 jaar en geslaagd voor het autorijbewijs? Dan moet u eerst een begeleiderspas aanvragen op de website van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Pas als de begeleiderspas bij het RDW is geregistreerd, kunt u het rijbewijs aanvragen.

Voor het aanvragen van een rijbewijs voor een zware vrachtauto moet u 21 jaar zijn. Voor een zware bus kan dit vanaf 24 jaar. Hebt u een gerichte beroepsopleiding gevolgd? Dan kan dit vanaf 18 (zware vrachtauto) en 21 (zware bus) jaar. Om het rijbewijs aan te kunnen vragen, moet u natuurlijk eerst geslaagd zijn voor het rijexamen categorie C of D.    

Moet ik een afspraak maken om het rijbewijs aan te vragen of te vernieuwen?

U dient hiervoor een afspraak te maken. Dit geldt ook voor het ophalen van het rijbewijs. U hoeft dan niet lang te wachten.U kunt het rijbewijs echter alléén ophalen op de locatie waar u het heeft aangevraagd.

Hoe vraag ik een Eigen verklaring (geneeskundige verklaring) aan?

Als uw rijbewijs verloopt, moet u dit laten vernieuwen.

Soms hebt u daarvoor een Eigen verklaring (geneeskundige verklaring) nodig. Op grond van medische redenen of in verband met uw leeftijd, kan een rijbewijs voor een kortere periode dan 10 jaar worden afgegeven.

 • Sinds januari 2013 is het  mogelijk om de Eigen verklaring digitaal in te vullen bij het CBR. Voordeel hiervan is dat u de status van uw aanvraag bij het CBR kunt blijven volgen. Het aanvragen gaat  via www.mijn.cbr.nl. Hiervoor hebt u wel uw Digid nodig.
 • U kunt de Eigen verklaring ook met dit formulier bij de gemeente aanvragen. We sturen u dan een papieren exemplaar toe per post. Die moet u dan met een balpen invullen en per post opsturen naar het CBR in Rijswijk.
 • U kunt de Eigen verklaring ook aan de balie van de afdeling Burgerzaken aanschaffen.


Let op: met het aanvragen van een Eigen verklaring vraagt u nog géén rijbewijs aan!

Wat moet ik meebrengen als ik een rijbewijs kom aanvragen of vernieuwen?

Wilt u een rijbewijs aanvragen? Dan moet u het volgende meenemen:

 • Een geldig legitimatiebewijs;
 • Uw oude rijbewijs;
 • Een goed lijkende pasfoto:
       o beide ogen zichtbaar;
       o foto recht van voren genomen tegen een lichte egale achtergrond;
  Zie ook Criteria voor pasfoto's.
 • Vanaf 1 december 2013 is bij verlies van uw oude rijbewijs geen proces-verbaal van de Nederlandse politite meer nodig. U kunt aan de balie van Burgerzaken een verklaring van vermissing afleggen;
 • Geld of pinpas.


In de volgende gevallen moet het CBR digitaal aan de gemeente laten weten dat u medisch geschikt bent om een rijbewijs aan te vragen:

 • Als u geslaagd bent voor een bepaalde categorie;
 • Als u een rijbewijs wilt vernieuwen waarop één of meer van de volgende categorieën voorkomt: C, D of E. Voor een brommerrijbewijs hoeft dit niet;
 • Als u bij de aanvraag 75 jaar of ouder bent.
 • Als u bij de aanvraag 70 jaar of ouder bent en uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag;
 • Als u medische beperkingen hebt.

Kan iemand anders voor mij een rijbewijs aanvragen?

Nee, een rijbewijs kunt u alleen persoonlijk aanvragen en ophalen.

Hoe lang duurt het voor mijn rijbewijs klaar is?

Na vijf werkdagen kunt u het rijbewijs ophalen. U moet dan weer zelf langskomen. En op dezelfde plaats als waar u de aanvraag indiende.
Bent u uw oude rijbewijs kwijt? Of is het gestolen? Dan kan de aanvraag van een nieuw rijbewijs langer duren.

Kan ik een rijbewijs met spoed aanvragen?

U kunt uw rijbewijs ook met spoed aanvragen. U moet het rijbewijs dan vóór 14.00 uur ’s middags aanvragen. Twee werkdagen later kunt u uw nieuwe rijbewijs komen ophalen. Hebt u het rijbewijs nog sneller nodig? Belt u dan op de dag nadat u de aanvraag deed. Soms is het nieuwe rijbewijs al binnen. Maar dit kan de gemeente niet garanderen.

Een spoedprocedure is NIET mogelijk als u géén officieel legitimatiebewijs heeft. Spoedaanvragen zijn ook niet mogelijk bij de omwisseling van een buitenlands rijbewijs. Staat u niet ingeschreven in Nederland? Ook dan is een spoedaanvraag niet mogelijk.

Wat kost een rijbewijs?

 • Een rijbewijs kost € 38,45
 • Een spoedprocedure kost € 34,10. Deze kosten komen dus nog boven op de normale kosten.

Wat kost een Eigen verklaring (geneeskundige verklaring)?

Een Eigen verklaring kost € 27,80

Wat kost het om een nieuw rijbewijs aan te vragen als het oude rijbewijs kwijt of gestolen is?

Bent u uw oude rijbewijs kwijt of verloren? En wilt u nu een nieuw rijbewijs aanvragen? Dan betaalt u de normale kosten voor een rijbewijs. Voor verlies/diefstal brengen we geen extra kosten in rekening.

Websites

Kijk voor meer informatie op onderstaande websites:

Ik heb nog specifieke vragen over het rijbewijs. Wat moet ik doen?

Hebt u nog vragen over het rijbewijs? Hiervoor kunt u terecht bij:

 • uw autorijschool;
 • de regiokantoren van het CBR. kijk voor de adresgegevens op de website van het CBR.

Mijn rijbewijs is kwijt of gestolen. Wat nu?

Ook dan vraagt u een nieuw rijbewijs aan. Een spoedaanvraag is nu misschien niet mogelijk. Vanaf 1 december 2013 hoeft u geen aangifte meer te doen bij de Nederlandse politie. Aan de balie van Burgerzaken wordt voortaan een verklaring van vermissing opgemaakt. Hebt u al een proces-verbaal van vermissing of diefstal? Dan brengt u dat mee als u een nieuw rijbewijs komt aanvragen. U betaalt geen extra kosten voor de aanvraag van een rijbewijs vanwege verlies/diefstal.

Welk formaat heeft het rijbewijs?

Sinds 1 oktober 2006 is er een rijbewijs op bankpasformaat. Het is van kunststof, slijtvast en beter beveiligd dan het oude papieren rijbewijs. Deze betere beveiliging is nodig omdat het rijbewijs soms ook geldt als legitimatiebewijs. Vanaf 14 november 2014 is er een geheel nieuw model rijbewijs. Dit rijbewijs bevat een chip, een machine leesbare strook en een Quick Respons (QR)-code. Die zorgen ervoor dat de gegevens op het rijbewijs snel en foutloos uit te lezen zijn. Het rijbewijs is nu nog moeilijker na te maken of te vervalsen. Als u nog een geldig papieren rijbewijs hebt of een oud model bankpasformaat dan hoeft u géén nieuw rijbewijs aan te vragen. Moet u uw rijbewijs laten verlengen? Dan krijgt u het rijbewijs in de nieuwe vorm.

Wanneer komt er een landelijk tarief voor rijbewijzen?

Vanaf 1 januari 2014 geldt er landelijk een maximum tarief voor rijbewijzen.

Kan ik een rijbewijs aanvragen als ik in het buitenland woon?

Woont u in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte? Bekijk hiervoor de volgende link. Dan kunt u geen Nederlands rijbewijs aanvragen. U moet dan een rijbewijs aanvragen in het EU- of EER-land waar u woont. Informeer bij de Nederlandse ambassade/het consulaat van het land waar u woont.

Woont u buiten de EU of EER? Dan moet u contact opnemen met de RDW. Het telefoonnummer is 0900 07 39. U kunt ook mailen: info@rdw.nl. Bij de RDW vraagt u een formulier aan voor vernieuwing van het Nederlands rijbewijs voor personen die in het buitenland wonen.

Aanvragen
U kunt dit product digitaal aanvragen.

Aanvragen
Afspraak maken
Voor dit product kunt u een afspraak maken.

Afspraak maken
Contactgegevens

Afdeling
Burgerzaken Dienstverlening

Locatie en openingstijden:

Stadskantoor 's-Hertogenbosch
Wolvenhoek 1
's-Hertogenbosch

Openingstijden:
Maandag 13.00 - 17.00 uur
Dinsdag 13.00 - 20.00 uur
Woensdag 8.30 - 20.00 uur
Donderdag 8.30 - 20.00 uur
Vrijdag 8.30 - 17.00 uur

Dependance in Rosmalen
(Perron-3) Hoff van Hollantlaan 1
Rosmalen

Openingstijden:
Maandag 13.00 - 17.00 uur
Dinsdag 13.00 - 20.00 uur
Woensdag 8.30 - 20.00 uur
Donderdag 8.30 - 20.00 uur
Vrijdag 8.30 - 17.00 uur

Hulpsecretarie Empel
Asmunt 3B
Empel

Openingstijden:
Maandag 08.30- 12.00 uur
Woensdag 08.30 - 12.00 uur
Vrijdag 8.30 - 12.00 uur

Hulpsecretarie Engelen
Gemeenschapshuis aan de Heuvel
Engelen

Openingstijden:
Dinsdag 08.30- 12.00 uur
Donderdag 08.30 - 12.00 uur

Telefoonnummer
(073) 615 51 17

E-mail
burgerzaken@s-hertogenbosch.nl

Gerelateerde producten