Naar de gemeente? Maak een afspraak

's-Hertogenbosch

Digitaal Loket: Langdurigheidstoeslag

Wat is de langdurigheidstoeslag?

De langdurigheidstoeslag is een onderdeel van de Wet werk en bijstand (WWB). Het is een extra bedrag voor mensen die al lange tijd moeten rondkomen van een laag inkomen.

Voor wie is de langdurigheidstoeslag?

Voor inwoners van ’s-Hertogenbosch die lange tijd moeten rondkomen van een minimum inkomen:

 • U bent 21 jaar of ouder, maar niet ouder dan 65;
 • U hebt drie jaar of langer onafgebroken een minimum inkomen op bijstandsniveau. Dat kan een uitkering maar ook inkomen uit werk zijn.

Heb ik recht op langdurigheidstoeslag?

 • U hebt een uitkering op basis van de Wet werk en bijstand (WWB);
  Hebt u een WWB uitkering van de gemeente ’s-Hertogenbosch? En hebt u recht op langdurigheidstoeslag? Dan selecteren we u automatisch. U krijgt dan 2 weken voordat u recht hebt op deze toeslag automatisch een brief. Deze hoeft u alleen te ondertekenen en terug te sturen. Het bedrag waar u recht op hebt, maken wij dan automatisch binnen enkele dagen naar uw rekening over.
 • U hebt geen uitkering op basis van de Wet werk en bijstand (WWB);
  Hebt u drie jaar een inkomen op minimumniveau? Dan kunt u langdurigheidstoeslag aanvragen. U kunt dit hier toetsen.

Hoe hoog is de landurigheidstoeslag?

De bedragen voor 2014 zijn vastgesteld op:

 • Gezin                          € 486,-
 • Alleenstaande ouders   € 436,-
 • Alleenstaanden            € 341,-


U ontvangt de langdurigheidstoeslag één keer per jaar en u hoeft er géén belasting over te betalen.

Hoeveel spaargeld mag ik hebben om in aanmerking te komen voor de langdurigheidstoeslag?

 • €  11.700,- als uw huishouden bestaat uit meerdere personen;
 • €    5.850,- als u alleenstaand bent.


Ontvangt u een bijstandsuitkering en woont u in een eigen huis? Dan geldt een extra vrijlating van maximaal € 49.400,-

Kan ik langdurigheidstoeslag aanvragen met terugwerkende kracht?

In 2013 is de wet veranderd. Deze wet verbiedt het toekennen van langdurigheidstoeslag met terugwerkende kracht. Zorg er dus voor dat u elk jaar in dezelfde maand een aanvraag indient.

Hoe vraag ik de langdurigheidstoeslag aan?

Hebt u een WWB-uitkering en zijn uw gegevens al bekend bij de gemeente? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt automatisch een formulier thuisgestuurd.

Denkt u recht te hebben op langdurigheidstoeslag? Neem contact met ons op. De contactgegevens staan hiernaast in de rechterkolom.

Kan ik ook digitaal een afspraak maken voor de langdurigheidstoeslag?

Nee, dat kan niet. U kunt ons bellen of mailen. De contactgegevens staan in de rechterkolom.

Hoe lang duurt de behandeling van mijn aanvraag voor langdurigheidstoeslag?

De behandeling van uw aanvraag duurt maximaal acht weken.

Wat gaat er gebeuren met de langdurigheidstoeslag in 2015?

De langdurigheidstoeslag verdwijnt op 1 januari 2015. Een individuele inkomenstoeslag komt ervoor in de plaats.

Wat is de individuele inkomenstoeslag 2015?

De individuele inkomenstoeslag lijkt op de langdurigheidstoeslag. Het is ook een geldbedrag dat de gemeente u één keer per jaar kan geven als u al lange tijd weinig inkomsten hebt. U kunt het geld vrij besteden. Bijvoorbeeld aan spullen die u met een minimuminkomen soms moeilijk kunt betalen, zoals een nieuwe koelkast of televisie. Net als bij de langdurigheidstoeslag gelden enkele voorwaarden om de toeslag te kunnen krijgen, zoals:

 • U bent 21 jaar of ouder, maar niet ouder dan de AOW-leeftijd;
 • Uw inkomen is de afgelopen jaren niet veel hoger geweest dan van het voor u geldende bijstandsbedrag;
 • U bezit niet méér eigen vermogen dan u voor de bijstand mag hebben;
 • U ontving voor de afgelopen periode van twaalf maanden niet eerder een langdurigheidstoeslag of individuele inkomenstoeslag;
 • En u bent niet in staat met werk een hoger inkomen te krijgen.

Wat is het verschil tussen de langdurigheidstoeslag en de individuele inkomenstoeslag 2015?

Er is een klein verschil. De langdurigheidstoeslag is een algemene regeling. Dat betekent dat als u aan alle voorwaarden voldoet, u in ieder geval recht hebt op de langdurigheidstoeslag. Bij de aanvraag controleert de gemeente alleen of u (nog) aan de voorwaarden voldoet. 

Bij de individuele inkomenstoeslag moet u ook aan alle voorwaarden voldoen. Maar de gemeente beoordeelt vanaf 2015 of u echt niet in staat bent om uw inkomenssituatie te verbeteren.

U moet aantonen dat u de afgelopen periode hebt geprobeerd om uw inkomen te verbeteren. Dit kunt u doen in een gesprek met een medewerker van de gemeente. U hebt bijvoorbeeld - voor zover dat mogelijk was - gesolliciteerd, uw vakkennis bijgehouden, uw re-integratietraject gevolgd of vrijwilligerswerk gedaan. U moet daarvan bewijzen laten zien.

Hebt u een beperking en kunt u hierdoor niet actief naar werk zoeken? Dan kan de gemeente voor u een arbeids-medisch advies vragen. Daarin staat wat u wel en niet kunt doen. Als u al een arbeids-medisch advies van UWV hebt, kunt u dit laten zien. U krijgt pas een individuele inkomenstoeslag als de gemeente vindt dat u aan alle voorwaarden voldoet en u recht hebt op de toeslag.

Websites

Voor meer informatie kunt u kijken op de volgende websites:

Contactgegevens

Afdeling
Mens & Wijk I

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur

Adres
Stadskantoor
Wolvenhoek 1
's-Hertogenbosch

Telefoonnummer
(073) 615 51 55

E-mail
gemeente@s-hertogenbosch.nl