Inwoner
map_8 Aawijk/Oosterplas Pettelaarseweg Bossche Broek Zuiderplas/Heempark Back

Wandelen en ‘flaneren’ in het Zuiderpark

Het Zuiderpark is tien hectaren groot en werd in 1958 aangelegd. Veel bewoners beschouwen dit als hét park van het centrum. Het noordelijke deel van het Zuiderpark sluit mooi aan bij de historische Bossche stadswallen. Het zuidelijke deel is een soort ontmoetingsruimte met een centrale weide, waar je prima kunt wandelen. Het park grenst aan rugbyvelden, tennisbanen en groenstroken tot aan de Zuid Willemsvaart.

Zuilen

Het park heeft bij de renovatie in 1994 nieuwe elementen gekregen, zoals bruggen, banken, bomen en nieuwe verhardingen. De entree is verfraaid met negen strakke antracietkleurige zuilen. Gebogen, roestvrijstalen masten met gekleurde windvanen sieren een andere ingang.

Grootste plataan

In het park ligt het grondwaterpeil maar een halve meter beneden het maaiveld en daarop zijn de boomsoorten afgestemd: ‘laurierwilg’, ‘vleugelnoot’, ‘moeraseik’, ‘es’, ‘els’ en ‘schietwilg’. Op de hoger gelegen buitenrand van het park komen andere, bijzondere bomen voor, zoals de ‘goudes’, ‘Hongaarse eik’, ‘zilverlinde’, ‘boomhazelaar’ en een groep ‘zuilvormige eiken’.

Wil je de grootste plataan van de Bossche binnenstad (stamomvang 410 cm) zien? Loop dan even naar de entree van het park, bij het Vonk en Vlamterrein.

Heempark

Op ongeveer tien minuten van het Zuiderpark, ligt het Heempark. Het park ligt op een schiereiland van het in 1960 aangelegde recreatiegebied de Zuiderplas. Het Heempark is beplant met een verzameling van inheemse flora. Door de kwetsbaarheid van de beplanting is het park alleen op bepaalde tijden geopend.