Ga naar de inhoud

Aanvragen bijzondere bijstand

Alle mogelijkheden in het overzicht vallen onder de regeling bijzondere bijstand. Soms regelt u de aanvraag bij de gemeente, soms via de website van een andere organisatie. De gemeente geeft deze organisatie dan subsidie.

 • Aanvraagformulier voor sociale, culturele of sportieve activiteiten volwassenen
  U hebt misschien recht op een vergoeding van € 125,00 per persoon (volwassene) per jaar voor sportactiviteiten of hobbycursussen. Ontvangt u een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet? Dan kunt u de vergoeding digitaal aanvragen of het formulier Aanvraag over 2019 (pdf) downloaden.

Ontvangt u géén bijstandsuitkering? Bel dan naar (073) 615 51 55.

 • Aanvraag uit het Jeugdsportfonds 
  Ieder kind moet kunnen sporten. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie (bijvoorbeeld lesgeld) aan een sportclub en kosten van sportbenodigdheden. Ook zwemlessen vallen hieronder. U kunt als ouder/verzorger niet zelf een aanvraag doen. U moet dat regelen via een intermediair (zoals school, maatschappelijk werk, wijkteam, jeugdzorg of gezondheidscentrum).
   
 • Aanvraag uit het Jeugdcultuurfonds 
  Het Jeugdcultuurfonds betaalt de contributie aan bijvoorbeeld een muziek- of balletvereniging of andere creatieve activiteit. Ieder kind moet namelijk talent kunnen ontwikkelen. U kunt als ouder/verzorger niet zelf een aanvraag doen. U moet dat regelen via een intermediair.
   
 • Aanvraag uit Stichting Leergeld
  Stichting Leergeld betaalt bijvoorbeeld de ouderbijdrage, een schoolreisje, fietsregeling (voortgezet onderwijs) en de (gedeeltelijke) reiskosten voor een studie buiten ’s-Hertogenbosch.
   
 • Aanvraag computer/laptop voortgezet onderwijs
  Ouders van kinderen in het voortgezet onderwijs kunnen 1x per 5 jaar een computer of laptop aanvragen voor hun kind. U koopt deze computer niet zelf, u krijgt deze geleverd. Wilt u een computer/lap top aanvragen. Bel dan voor een intake-afspraak: (073) 615 51 55. 
   
 • Aanvraagformulier voor rechtsbijstand 
  U hebt misschien recht op een vergoeding van de eigen bijdrage rechtsbijstand. Dit betekent dat de overheid meebetaalt aan de kosten van een advocaat of mediator. En eventuele extra kosten, zoals griffierecht. U moet een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand hebben. Ook hebt u een factuur nodig van de advocaat of mediator.
   
 • Aanvraag voor collectieve zorgverzekering
  Voordelige verzekering door de korting van ziektekostenverzekeraars en een bijdrage van de gemeente.
   
 • Aanvraag voor individuele inkomenstoeslag
  Een extra bedrag voor mensen die al drie jaar moeten rondkomen van een laag inkomen zonder vooruitzicht op verbetering van de inkomenssituatie.
   
 • Aanvraagformulier sociale alarmering
  Moet u een eigen bijdrage betalen voor sociale alarmering? Dan kunt u een vergoeding krijgen voor de eenmalige aansluitkosten en de maandelijkse abonnementskosten (voor dit bedrag geldt een maximum). Om de vergoeding aan te vragen, moet u een nota van uw zorgaanbieder (bijvoorbeeld Vivent) hebben. Is er een medische noodzaak voor alarmering? Dan vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten misschien. Vraag dit eerst na. 

Wilt u bijzondere bijstand aanvragen die niet op deze pagina staat? Bel dan voor een intake-afspraak: (073) 615 51 55.