Raadsavond Informeren & Ontmoeten 20-09

20 september 2021 19.00 uur
De raadszaal vanaf een bovenaanzicht gefotografeerd

Raadzaal

19.00 uur: Wensen en bedenkingen op voorgenomen collegebesluit ‘deelname in BrabantRing’

Bekijk het programma en de vergadering op de website van gemeenteraad.

Bekijk de vergadering via ons YouTube kanaal.

19.45 uur: Nota Parkeernormering 2021

Bekijk het programma en de vergadering op de website van gemeenteraad.

Bekijk de vergadering via ons YouTube kanaal.

20.30 uur: Insprekers

Bekijk het programma en de vergadering op de website van gemeenteraad.

Bekijk de vergadering via ons YouTube kanaal.

Leuvenzaal

19.00 uur: Regioplan Doordecentralisatie Beschermd Wonen 2022-2025 en Centrumregeling Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en aanverwante taken, Regio Meierij en Bommelerwaard 2022-2025

Bekijk het programma en de vergadering op de website van gemeenteraad.

Bekijk de vergadering via ons YouTube kanaal.