Praat mee over veiligheid in de Binnenstad

15 juni 2022 19.30 uur
Foto van de binnenstad genomen vanaf de Watertoren

Inwoners van de Binnenstad zijn van harte welkom op onze bijeenkomst met burgemeester Jack Mikkers. We presenteren de resultaten van ons onderzoek naar veiligheid in de binnenstad. Op deze avond kunnen inwoners samen met gemeente en politie meedenken over oplossingen. 

Op woensdag 15 juni is de bijeenkomst voor de Binnenstad, in het Bestuurscentrum (Achter het Stadhuis 5-7) van 19:30 uur tot 21:30 uur. 

In een vragenlijst gaven inwoners aan welke onderwerpen ze belangrijk vinden. Dat zijn jeugd, verkeer en verwarde personen. Deze onderwerpen worden in aparte groepjes besproken. 

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via het digitale contactformulier. Wij horen graag van tevoren over welke van de drie onderwerpen u het wilt hebben met ons (jeugd, verkeer of verwarde personen).

Samen Zien we Meer

Iedereen vindt prettig wonen belangrijk. Dat begint bij een veilig huis, een veilige straat en een veilige buurt. Dat kunnen politie en gemeente niet alleen. Ook jij als inwoner hebt daarin een belangrijke bijdrage. Want samen zien we meer.

Dit is een bijeenkomst van de gemeente en de politie. We werken hierbij ook samen met partners zoals de wijkraad. Van 2019 tot 2022 werken we in alle wijken en dorpen aan een veiligheidsplan op maat.