Nieuws

Pettelaarse Schans als demonstratieplek

26 februari 2021

Op meerdere plekken in de stad hangen camera’s. Cameratoezicht helpt om de veiligheid in ‘s-Hertogenbosch te vergroten. Naast andere middelen die we hebben om samen te zorgen voor een prettige en veilige omgeving.

Nieuwe energielabels voor gemeentelijke gebouwen

26 februari 2021

‘s-Hertogenbosch klimaatneutraal in 2050, dat is het doel. De gemeente maakt daarom ook haar eigen gebouwen zo energiezuinig mogelijk. De eerste 32 panden die klaar zijn, hebben nu officieel een nieuw energielabel gekregen.

Campus073: extra aandacht voor jongeren

26 februari 2021

Vanaf 1 maart start Campus073 in vier jongerencentra met extra begeleiding en aandacht voor jongeren. Campus073 is er voor alle jongeren van 12 t/m 17 jaar die binnen de gemeente wonen of naar school gaan.

Live uitzending commissievergaderingen

25 februari 2021

Deze week zijn de commissievergaderingen van de gemeenteraad live te volgen via ons YouTube kanaal en onze website. U kunt de vergadering ook achteraf bekijken. Vanwege de corona maatregelen kan hier geen publiek bij aanwezig zijn.

Woningbouw komt op stoom

25 februari 2021

Er zijn in de laatste drie maanden van vorig jaar in de gemeente ’s-Hertogenbosch 208 nieuwe woningen gebouwd. Het aantal verleende bouwvergunningen was 371. Dat is te lezen in het eerste kwartaalbericht over woningbouw dat de gemeente voortaan...

Gemeentelijke belastingen

24 februari 2021

Eind februari ontvangen de meeste huishoudens het aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen. Op dit biljet staan onder andere de WOZ-beschikking, de onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en de afvalstoffenheffing voor 2021.

Voorzichtige verruimingen lockdown

23 februari 2021

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat er 4 voorzichtige versoepelingen komen in de lockdown.

Dropzone: luisterend oor en advies voor jongeren

22 februari 2021

In deze coronatijd hebben jongeren het extra moeilijk en ervaren zij problemen. Denk aan eenzaamheid, schoolprestaties, gezondheid, mantelzorg en relaties. Niet iedereen kan daar thuis of met vrienden makkelijk over praten. Daarom gaat vanaf maandag...

Samen zien we meer

22 februari 2021

Verbeteren van de veiligheid en de veiligheidsgevoelens van inwoners. Dit vraagt om maatwerk per wijk of dorp. We gaan hiermee aan de slag met inwoners en organisaties in Rosmalen, de Groote Wielen, Nuland en Vinkel. We deden dit al eerder in andere...

Burgemeester legt preventieve last onder dwangsom op

21 februari 2021

Burgemeester van ’s-Hertogenbosch, Jack Mikkers, heeft vanochtend aan meerdere personen een preventieve last onder dwangsom opgelegd.

Economisch Actieplan: versterking Bossche economie

18 februari 2021

Het college heeft nieuwe investeringen vastgesteld onder de vlag van het ‘Economisch Actieplan ’s-Hertogenbosch’, voor dit jaar en volgend jaar. Het gaat in totaal om zo’n 12 projecten, waarvoor € 1 miljoen wordt vrijgemaakt.

Regeling TONK komt eraan

17 februari 2021

Hebt u als zelfstandige of werknemer minder inkomsten door de coronamaatregelen? En kunt u de noodzakelijke kosten niet meer betalen? In sommige situaties kunt u dan een vergoeding krijgen uit de nieuwe regeling TONK. Dat is de Tijdelijke...

Avondklok geldt ook vanavond

16 februari 2021

De avondklok geldt, ook vanavond. Het coronavirus is nog niet onder controle. Het blijft belangrijk om thuis te blijven, zo min mogelijk mensen te ontmoeten en je aan alle maatregelen te houden, zoals de avondklok. Meer informatie vind je op...

Start laatste tranche omgevingsvisie

16 februari 2021

Hoe zien onze stad, wijken en dorpen er in de toekomst uit? Dit beschrijven we in de omgevingsvisie. De omgevingsvisie maken we samen met de stad. Met 155.000 inwoners maken we samen gebruik van de beschikbare ruimte. Dit vraagt om keuzes voor de...

We halen weer afval op

15 februari 2021

De afgelopen week stond in het teken van sneeuw en ijzel. De Afvalstoffendienst reed daarom op sommige dagen niet uit om het afval op te halen. 

Start controle hondenbelasting

15 februari 2021

Binnenkort start de controle hondenbelasting. Onze controleurs bellen dan bij inwoners van ’s-Hertogenbosch aan om na te gaan of er een hond aanwezig is. Dit doen zij voor de hondenbelasting.

Let op vallend ijs

14 februari 2021

Door het winterse weer ontstaan op verschillende plekken ijspegels aan dakranden. Deze kunnen voor gevaarlijke situaties zorgen. Want door de zon of dooi kunnen deze naar beneden vallen. Dat geldt ook voor sneeuw dat van daken van vallen. Let daarom...

Carnaval vier je thuis en in je eigen huishouden

12 februari 2021

Carnaval komt steeds dichterbij, en het risico van het coronavirus is nog alom aanwezig. We weten allemaal dat carnaval zoals we dat andere jaren kenden, dit jaar niet zo gevierd kan worden. Daar is een streep doorheen gegaan. Alles met als doel het...

Voortgang Van Berckelstraat

12 februari 2021

We werken aan een definitieve inrichting voor de Van Berckelstraat als fietsstraat waar de lijnbus te gast is. De huidige inrichting van de straat is tijdelijk. Op het ontwerp voor de definitieve inrichting ontvingen we meer dan 100 reacties. Daarmee...

Energiebesparing voor 13.000 woningen

12 februari 2021

We stimuleren het nemen van energiebesparende maatregelen. Dat doen we omdat ze het milieu helpen, en inwoners er fijner en goedkoper door wonen. We ontvangen nu een rijkssubsidie van 1,1 miljoen euro. Dat is vanuit de Regeling Reductie...

33 bomen Parade om, vervangingsplan volgt

11 februari 2021

De kastanjebomen op de Parade zijn aangetast door de kastanjebloedingsziekte. Dat is al even bekend. In december viel op het plein een boom zo maar om. Na onderzoek dat toen volgde bleek dat de boom, naast verzwakking door deze ziekte, ook aangetast...

Live uitzending gemeenteraad

11 februari 2021

Op woensdag 10 februari geven inwoners hun mening aan de gemeenteraad tijdens de online raadsbijeenkomst Informeren & Ontmoeten. Bekijk hier het programma. Vanwege de corona maatregelen kan hier geen publiek bij aanwezig zijn. Volg deze vergadering...

Aanvulling op aanpak gevolgen coronacrisis

10 februari 2021

Het college heeft opnieuw een aantal maatregelen genomen om het hoofd te bieden aan de gevolgen van coronacrisis. Dit doet zij mede aan de hand van onderzoek onder inwoners. Dat onderzoek is onlangs voor de derde keer gehouden. Uit de resultaten komt...

Eerste Hulp Bij Geldzaken voor ondernemers

10 februari 2021

Veel ondernemers worden hard getroffen door de coronamaatregelen. Daarom hebben we onze dienstverlening uitgebreid voor ondernemers die in ‘s-Hertogenbosch wonen. Zij kunnen met financiële vragen terecht bij ‘Eerste Hulp Bij Gelzaken voor...

Ondersteuning voor makers en kunstenaars

09 februari 2021

Alle Bosschenaren met een culturele beroepspraktijk kunnen maximaal €3.000 aanvragen om zijn of haar professionele ontwikkeling een impuls te geven. Als professionele maker of collectief met een goed projectidee kun je op elk moment een aanvraag...

Kabinet verlengt avondklok tot 3 maart

09 februari 2021

Het kabinet verlengt de avondklok tot woensdag 3 maart 04.30 uur. Dat is nodig, omdat nieuwe, besmettelijkere varianten van het coronavirus terrein winnen in Nederland. Dat kan leiden tot een nieuwe golf van besmettingen.

Veilig stemmen bij de Tweede Kamerverkiezing

08 februari 2021

Op 15, 16 en 17 maart kan er gestemd worden voor de Tweede Kamerverkiezing. Ook in deze coronatijd zorgen we ervoor dat iedereen kan stemmen. Daarom zijn er dit jaar extra mogelijkheden om je stem uit te brengen.

Brabantbad: nieuw plan voor 180 appartementen

08 februari 2021

Op de plek van het voormalige Brabantbad in ’s-Hertogenbosch is een nieuw plan ontwikkeld met circa 180 appartementen. Veel Bosschenaren hebben op de locatie van het oude Brabantbad leren zwemmen. De plek Brabantbad ligt in het Prins Hendrikpark. Op...

De Bossche Zomer 2021

04 februari 2021

Van 1 juli tot en met 5 september 2021 vindt in ’s-Hertogenbosch de tweede editie van De Bossche Zomer plaats. Voortbordurend op het succes van afgelopen zomer, maakt De Bossche Zomer ook deze zomer bijzondere ontmoetingen mogelijk voor bewoners,...

Raadsavond Informeren & Ontmoeten

04 februari 2021

Op woensdag 10 februari 2021 vindt de raadsavond plaats. Dan kunnen inwoners en organisaties hun mening geven over onderwerpen die hen bezighouden aan de gemeenteraad.

Omgeving Station Oost: kansen voor een nieuw stuk stad

04 februari 2021

De ambitie is om het gebied rondom station Oost een levendige stadswijk te laten worden. Dit is het resultaat van een intensief participatietraject waarin iedereen mee heeft kunnen ‘dromen’ over de toekomst van dit gebied. Samen met bewoners,...

Oproep: vier carnaval veilig online

03 februari 2021

De voorzitters van de drie Brabantse veiligheidsregio’s hebben Brabanders opgeroepen Carnaval veilig online te vieren binnen de geldende coronaregels.

Situatie rondom corona blijft ernstig, lockdown voortgezet

02 februari 2021

Het aantal besmettingen per dag neemt af en ook in het ziekenhuis wordt het langzaam iets minder druk. Maar nieuwe varianten van het coronavirus winnen snel terrein in Nederland. Dat is zorgelijk, want die varianten zijn besmettelijker en kunnen...

Live uitzending gemeenteraad

02 februari 2021

Op dinsdag 2 februari vanaf 19.00 uur vergadert de gemeenteraad.

Naar de brugklas in coronatijd

01 februari 2021

In de komende weken kiezen de leerlingen van groep 8 naar welke middelbare school ze volgend schooljaar gaan. De basisscholen, de middelbare scholen én de gemeente willen deze overgang zo soepel mogelijk laten verlopen. Daarom hebben ze afspraken met...

Mensen maken ‘s-Hertogenbosch

29 januari 2021

2021 is het nationale Jaar van de Vrijwilliger. Tijdens dit jaar geven we uitgebreid aandacht aan alle vrijwilligers in onze gemeente. Samen met vrijwilligersnetwerk Galant en vele andere organisaties willen we dit jaar onze vrijwilligers extra...

20 relschoppers gewaarschuwd

29 januari 2021

Vrijdag 29 januari ontvangen 20 relschoppers een brief van burgemeester Mikkers. Zij krijgen deze omdat zij die maandagavond mee deden aan de ernstige ongeregeldheden, zo blijkt uit informatie van de politie. Doel van de brief is hen te waarschuwen...

Vitamine G: naar klimaatbestendig ‘s-Hertogenbosch

29 januari 2021

‘s-Hertogenbosch is een groene gemeente en daar zijn wij trots op. Groen is nodig, groen is gezond en groen is mooi. Als stad hebben we ervoor gekozen om te groeien door binnenstedelijk te bouwen. Dit stelt eisen aan de inrichting van de openbare...

Volgende stap naar meer gelijke kansen

28 januari 2021

Woensdag 27 januari zetten de scholen, kinderopvangorganisaties en gemeente ’s-Hertogenbosch een extra stap voor gelijke kansen. We zijn ervan overtuigd, dat we door goede samenwerking de kansenongelijkheid kunnen verkleinen en het geloof van...

Bezoek Koning: In gesprek met winkeliers, omwonenden en politie

28 januari 2021

Zijne Majesteit de Koning heeft donderdagochtend 28 januari een bezoek gebracht aan ’s-Hertogenbosch. Hij sprak daar met politie, winkeliers en omwonenden over de ongeregeldheden, vernielingen en plunderingen die in de avond van 25 januari in de...

Gemeente biedt hulp aan getroffen ondernemers

27 januari 2021

Gemeente ’s-Hertogenbosch biedt hulp en herstelfonds voor getroffen ondernemers naar aanleiding van de rellen op maandag 25 januari 2021.

Open brief aan inwoners burgemeester Jack Mikkers

26 januari 2021

Een open brief aan de inwoners van ’s-Hertogenbosch door burgemeester Jack Mikkers

Samen zorgen voor een veilig ’s-Hertogenbosch

26 januari 2021

We zien vandaag opnieuw dat er via sociale media opgeroepen wordt om te verzamelen op verschillende plekken in ’s-Hertogenbosch. Daarom is ’s-Hertogenbosch vandaag ook bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Ook heeft de burgemeester een...

Onrust, vernielingen en plunderingen binnenstad

26 januari 2021

Het was een trieste avond voor ’s-Hertogenbosch. Vanaf ongeveer 21.00 uur trokken relschoppers door de binnenstad. Ze vernielden onder andere auto’s, winkelruiten gingen kapot en een aantal winkels is zelfs geplunderd. De relschoppers zorgden met hun...

Pontje “De Moerasdraak” van 29 januari t/m 5 maart uit de vaart

25 januari 2021

Vanwege groot onderhoud is het pontje van vrijdag 29 januari t/m vrijdag 5 maart uit de vaart en daardoor tijdelijk niet beschikbaar.

Avondklok vanaf zaterdag 23 januari

22 januari 2021

In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. 

Gemeente van start met beschermingsbewind

22 januari 2021

We zorgen ervoor dat we armoede en schulden bij inwoners zo vroeg mogelijk signaleren. Als het nodig is, helpen we hen bij het aanpakken daarvan. Om dit zo goed mogelijk en op maat te doen, hebben we afgelopen periode onze financiële dienstverlening...

Bevoorrading binnenstad: zo schoon en slim mogelijk

21 januari 2021

Bevoorrading van onze binnenstad is niet alleen essentieel voor het (economisch) functioneren van de binnenstad, maar kent ook uitdagingen. We willen er voor zorgen dat het in onze binnenstad prettig en schoon wonen, werken en bezoeken blijft. Daarom...

World Skate Center verhuist naar de Kaaihallen

21 januari 2021

World Skate Center (WSC) verhuist einde van dit jaar naar de Kaaihallen op de Tramkade. De Tramkade is in ‘s-Hertogenbosch dé plek voor de Urban Scene. Een aantal partijen op de Tramkade, zorgen ervoor dat juist hier veel gebeurt op het gebied van...

Lockdown verder aangescherpt

20 januari 2021

Het kabinet maakt zich grote zorgen om de Britse variant van het coronavirus, die nog besmettelijker is dan het virus dat we al kennen. Daarnaast zijn er andere varianten van het virus waar zorgen over bestaan. Er zijn extra maatregelen nodig om die...

Centrum Rosmalen: beter bereikbaar en verkeersveilig

20 januari 2021

In onze gemeente werken we aan een prettige woon-, leef- en werkomgeving. Hierbij gaat bereikbaarheid samen met schoon en slim vervoer voor iedereen. We nemen concrete maatregelen voor Rosmalen centrum. Daarmee wordt het centrum beter bereikbaar,...

Aanvullende maatregelen vooral gericht op sociaal domein

20 januari 2021

Het aantal corona besmettingen neemt iets af, maar niet hard genoeg. Daarom heeft het kabinet besloten de huidige lockdown tot 9 februari te verlengen. Tijdens de persconferentie op 20 januari zijn opnieuw maatregelen aangekondigd waaronder – na...

Voormalige KPN-telefooncentrale maakt ruimte voor wonen

20 januari 2021

Vorige week startte de sloop van delen van de voormalige KPN-telefooncentrale aan de Prins Bernhardstraat. Hiermee start een nieuwe fase in de ontwikkeling van deze locatie. Die van sloop en nieuwbouw.

Cultuurfondsen: 1e datum 1 februari

20 januari 2021

In ’s-Hertogenbosch steunen we interessante culturele plannen en projecten. Dat doen we via verschillende cultuurfondsen. Hiermee willen we Cultuurstad van het Zuiden verder ontwikkelen. Want in ’s-Hertogenbosch is voor iedereen iets te doen of mee...

De vergaderingen van de gemeenteraad wijzigen

19 januari 2021

Het verlengen van de huidige lockdown zorgt ervoor dat de vergaderingen van de raad wijzigen. De vergaderingen van de commissies van Sociaal (20 januari), Bestuur (21 januari), Bedrijvigheid (25 januari) en Omgeving (26 januari) gaan niet door. De te...

Onderzoek en nazorg na jaarwisseling

15 januari 2021

Ondanks een over het algemeen rustige jaarwisseling in ’s-Hertogenbosch waren de ongeregeldheden in delen van Oost flink. Ze zorgden bij verschillende inwoners voor een onveilig gevoel, en voor schade aan bezittingen.

Bedrijven helpen horecabedrijven

13 januari 2021

Op initiatief van Koninklijke Horeca Nederland afdeling ’s-Hertogenbosch/Rosmalen (KHN) en de gemeente is er een speciale groep van Bossche bedrijven gevormd. Zij zijn bereid horecaondernemers die het moeilijk hebben in deze coronatijd gratis met...

Nederland tot en met tenminste 9 februari in lockdown

12 januari 2021

Het aantal Nederlanders dat besmet raakt met het coronavirus neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown enig effect heeft. Onze volgende taak is om de dagelijkse besmettingen nog veel verder en sneller te laten dalen, zodat ook het aantal patiënten...

Ontwerp Van Berckelstraat online gepresenteerd

12 januari 2021

We werken aan een definitieve inrichting voor de Van Berckelstraat als fietsstraat waar de bus te gast is. De huidige inrichting van de straat is nog tijdelijk. Het ontwerp voor de definitieve inrichting kunt u nu online bekijken. U kunt er ook op...

Nieuwe website voor bezoekers: www.visitdenbosch.nl

11 januari 2021

Op dit moment blijft iedereen door corona zo veel mogelijk thuis. Toch werken we in de tussentijd wel door aan onze citymarketing, want daar heeft onze mooie stad baat bij. Dat willen we op een andere manier organiseren. Daar zijn we mee bezig onder...

Meldpunt Toeslagenaffaire

08 januari 2021

Woont u in de gemeente ’s-Hertogenbosch en bent u slachtoffer van de toeslagenaffaire van de Belastingdienst? Zoals de kinderopvangtoeslag? Dan kunt u voor hulp en ondersteuning terecht bij de Sociaal Raadslieden. Zij helpen u verder bij problemen...

Baggeren watergangen in wijk Noord

06 januari 2021

Waterschap Aa en Maas en de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn deze week gestart met het baggeren van de watergangen in de wijk Noord. Dat doen we ongeveer één keer in de zeven jaar met alle watergangen in onze gemeente. Met behulp van machines...

Burgemeester Mikkers: Een liefdevol en gezond 2021!

06 januari 2021

2021 is begonnen! De burgemeester hoopt dat we dit jaar weer de stappen naar boven weten te maken, zoals we dat andere jaren ook doen.

Jaarwisseling onrustig, overgrote deel ‘s-Hertogenbosch goed!

01 januari 2021

We kijken terug op een onrustige jaarwisseling. Vooral in delen van ’s-Hertogenbosch Oost ging het mis. Aan het begin van de avond waren daar veel verstoringen van de openbare orde. Let wel, op de meeste plekken in ’s-Hertogenbosch was het rustig.

Aangepaste openingstijden

31 december 2020

Bekijk de aangepaste openingstijden rond de feestdagen voor het Stadskantoor, Perron-3, WeenerXL en de Afvalstoffendienst (milieustations).

Ophaaldata afval en afvalkalender 2021

28 december 2020

Op de afvalkalender 2021 ziet u wanneer de vuilniswagen in 2021 bij u langskomt.

Extra onderzoek bomen op de Parade

23 december 2020

De kastanjebomen op de Parade zijn aangetast door de kastanjebloedingsziekte. De levensverwachting van de bomen is hierdoor laag. We inspecteren de bomen daarom vanwege veiligheidsaspecten al regelmatig.

Aanvullende maatregelen ‘s-Hertogenbosch

22 december 2020

We hebben sinds vorige week te maken met een nog zwaarder pakket aan coronamaatregelen. De nieuwe lockdown waarin de bewegingsvrijheid van iedereen (nog) verder is beperkt, is een feit. Tegelijk is er een absolute noodzaak voor deze maatregelen. Het...

Inspreken bij de gemeenteraad

21 december 2020

Door de aangescherpte corona maatregelen heeft de gemeenteraad geen bijeenkomsten tot 19 januari. Op 11 januari was de raadsbijeenkomst Informeren en Ontmoeten gepland. Inwoners die hun mening willen geven aan de gemeenteraad, kunnen dat doen tijdens...

Kerstboodschap van het college

18 december 2020

Een kerstboodschap van het college voor de inwoner van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

250 nieuwe bomen sportpark Maliskamp

18 december 2020

In sportpark Maliskamp zijn 250 nieuwe bomen geplant.

Veilig thuis

18 december 2020

Sinds kort hebben we weer te maken met een lockdown. Gezinsleden zijn meer samen thuis en dat kan heel gezellig zijn, zeker met de feestdagen voor de deur. Soms is dat minder fijn. Spanningen tussen gezinsleden kunnen hoog oplopen en soms zelfs...

Herinrichting Sportlaan afgerond

17 december 2020

Vandaag is het zover. De aannemer rondt vlak voor kerst de laatste werkzaamheden af in de Sportlaan.

Opwekken van zon ingepast in landschap

17 december 2020

We zijn op weg naar een duurzaam ’s-Hertogenbosch. Net als in andere gemeenten, is een van onze doelen in 2050 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Dat gaan we doen door in te zetten op energiebesparing.

Subsidie amateurkunsten meer focus op jeugd en muziek

17 december 2020

Amateurkunstverenigingen kunnen subsidie van de gemeente krijgen. De regeling die we daarvoor kenden, passen we aan. Dat doen we omdat de bestaande te ingewikkeld is geworden. De nieuwe regeling is eenvoudiger, en kent een focus op jeugd en muziek.

Update dienstverlening

17 december 2020

We vragen u om, waar mogelijk, uw zaken online te regelen. U kunt veel online doen.

Aanpassing voorzieningen binnenstad in lockdown

16 december 2020

’s-Hertogenbosch heeft te maken met een strenge lockdown. Net als de rest van Nederland. Veel winkels en voorzieningen sluiten de deuren. En iedereen blijft zoveel mogelijk thuis. Levensmiddelen zijn nodig, en sommige winkels mogen dan ook open...

Samen er een schep bovenop doen

14 december 2020

We moeten er samen een schep bovenop doen bij het omlaag brengen van het aantal coronabesmettingen. Dit zeggen de drie voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio’s in een verklaring aansluitend aan de toespraak van premier Rutte.

Lockdown nodig om oplopende besmettingen tegen te gaan

14 december 2020

Premier Rutte heeft vandaag in een toespraak een extra pakket maatregelen bekend gemaakt om het stijgend aantal corona besmettingen en de toenemende druk op de zorg in Nederland omlaag te brengen. Bekijk de website van de Rijksoverheid voor meer...

Omgevingsvisie: denk mee over de toekomst van jouw wijk en dorp

14 december 2020

Hoe zien onze stad, wijken en dorpen er in de toekomst uit? Dit beschrijven we in de omgevingsvisie. Vandaag starten we met de 3de fase: de wijken Rosmalen Noord, Rosmalen Zuid, Nuland en Vinkel zijn aan de beurt

Nederlandse identiteitskaart met inlogfunctie DigiD

14 december 2020

Vanaf maandag 4 januari 2021 wordt de Nederlandse identiteitskaart uitgegeven met een inlogfunctie voor DigiD. Dit betekent dat u na activatie in de DigiD app kunt inloggen met behulp van uw identiteitskaart. Door op deze manier in te loggen, kunt u...

De eerste van 73 bomen in Muntel/Vliert staat!

11 december 2020

Nog voor het einde van het jaar planten we 73 nieuwe bomen in de wijk Muntel/Vliert. Alle locaties zijn door de bewoners gekozen. Vandaag ging de eerste boom de grond in.

Bezoek je de binnenstad? Check de druktemeter!

11 december 2020

Kijk, voor dat je vandaag of morgen de binnenstad van Den Bosch bezoekt, op de online druktemeter. Hier kun je live zien of het druk is of niet. We willen drukte in de binnenstad voorkomen. Daar hebben we u bij nodig. Zeker met de feestdagendrukte in...

Eerste paal geslagen voor nieuwbouw Weener XL

10 december 2020

Op donderdag 10 december is de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van Weener XL.

Gedeeltelijke lockdown ook met feestdagen

08 december 2020

Het kabinet heeft vandaag bekend gemaakt dat we de gedeeltelijke lockdown moeten voortzetten ook tijdens de feestdagen. Het aantal coronabesmettingen blijft te hoog en de druk op de zorg neemt nog maar weinig af.

Live uitzending gemeenteraad

08 december 2020

Vanavond is de raadsvergadering live te volgen via ons YouTube kanaal en onze website.

Mooie groene en veiligere rotonde

07 december 2020

Wat is er nou leuker voor een kind dan een boom planten in de gemeente waar ze wonen? Aan Berend van 6 en Lise-Sophie van 11 van kindcentrum de Hobbit de eer om vandaag samen met wethouder Ufuk Kâhya de eerste boom te planten bij de nieuw aangelegde...

Doet je fietsverlichting het goed?

04 december 2020

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig en comfortabel van A naar B kan verplaatsen. En dat iedereen dat zoveel mogelijk duurzaam doet, bijvoorbeeld door vaak de fiets te pakken. We zetten ons in om hiervoor te zorgen. Helaas komen er nog...

Rosmalen in de toekomst beter en veiliger bereikbaar

03 december 2020

Het Rijk heeft vorige week besloten hoe A2 aangepakt gaat worden. Daarnaast is ook de afspraak gemaakt dat Rijk en regio samen de bereikbaarheid op en rond de A2 gaan verbeteren. Voor ons betekent dit dat we verder kunnen met maatregelen rond de Ring...

Rijksbijdragen cultuur 578.000 euro

03 december 2020

Ook onze culturele sector wordt hard getroffen door de coronacrisis. Veel organisaties en makers worden in hun bestaan bedreigd. Een deel van de culturele organisaties is geholpen door Rijksbijdragen. Maar er blijven culturele organisaties en...

Kruising Aartshertogenlaan / Orthenseweg kleurt groen

30 november 2020

Op maandag 23 november is gestart met de laatste fase van de herinrichting van de kruising Aartshertogenlaan – Orthenseweg. In dit project komen belangrijke speerpunten voor de gemeente samen. Er is meer ruimte voor de fietsers en we maken gebruik...

Mondkapjesplicht vanaf 1 december

30 november 2020

Met ingang van 1 december a.s. is het voor iedereen vanaf 13 jaar verplicht om een mondkapje te dragen in openbare binnenruimtes.

Belangrijke stappen gezet voor station en A2

27 november 2020

We willen ’s-Hertogenbosch bereikbaar en leefbaar houden. Ook in de toekomst. Daarom maakten we afspraken met het Rijk over vernieuwingen rond en op het station in ’s-Hertogenbosch en voor de A2. Het Rijk, de gemeente en provincie Noord-Brabant...

Collectieve zorgverzekering

27 november 2020

De gemeente heeft een collectieve zorgverzekering afgesloten met CZ en VGZ. U bent dan beter verzekerd voor minder geld. De collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en verschillende aanvullende verzekeringen.

Inzet is nodig om zorg te ontlasten

24 november 2020

Een gezamenlijke verklaring van de 3 Brabantse Veiligheidsregio's.

Verhuizing corona testlocatie ‘s-Hertogenbosch

20 november 2020

De huidige GGD corona testlocatie aan de Kruisstraat in Rosmalen (gemeente ’s-Hertogenbosch) verhuist naar de Brabanthallen. De nieuwe weersbestendige locatie is vanaf woensdag 25 november volledig operationeel.

Steun college na verscherpte maatregelen

11 november 2020

Sinds 3 november bevindt Nederland zich in een verdergaande lockdown. De maatregelen kennen we allemaal. Het kabinet heeft bovendien aangegeven dat die situatie zeker nog tot half december gaat duren. Het coronavirus vraagt echt nog om...

Samen er doorheen. Voor en met elkaar

16 oktober 2020

Een bericht van burgemeester Jack Mikkers aan de inwoners van ’s-Hertogenbosch.

College besluit tot aanvullende coronasteun

16 oktober 2020

Het coronavirus is volop aanwezig. De cijfers van de besmettingen stijgen en we leven op dit moment in een gedeeltelijke lockdown. Voor het college reden om ons maatregelenpakket weer onder de loep te houden, en aanvullende maatregelen te nemen.

Statement voorzitter Veiligheidsregio Brabant Noord

06 oktober 2020

De voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant Noord Jack Mikkers heeft vanochtend besloten in deze regio een beperkt aantal ontheffingen te gaan verlenen de komende 2 weken tot dinsdag 20 oktober op samenkomsten met maximaal 30 personen in gebouwen...