Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Financiële steun voor mantelzorgers in de bijstand

20 april 2017

Het Rijk heeft in januari 2015 de kostendelersnorm ingevoerd. Kort gezegd betekent dat als iemand een woning deelt met meer volwassenen, de bijstandsuitkering daarop wordt verminderd. Gemeenten zijn verplicht deze maatregel uit te voeren. Het college wil nu voorkomen dat mantelzorgers of mantelzorgontvangers hierdoor financiële problemen krijgen.

Wethouder Huib van Olden: “Mantelzorgers zijn in onze ogen van onschatbare waarde. Het kan niet zo zijn dat zij financiële problemen krijgen omdat ze mantelzorg geven. Daarom kiezen we er voor om bij het toepassen van de kostendelersnorm de randen van de wet op te zoeken. En in sommige gevallen de uitkering voor de duur van de mantelzorg te verhogen.”

Wat gaan we doen

Het gebeurt dat een mantelzorger en degene die verzorgd wordt, in hetzelfde huis wonen of gaan wonen. Dit kan juist vanwege de zorgtaak zijn; dichtbij kan het geven van die zorg makkelijker maken. Als zij een bijstandsuitkering ontvangen, heeft de kostendelersnorm voor hen nadelige financiële gevolgen.

Deze mensen kunnen een hogere uitkering krijgen. Dat kan wanneer zij aan kunnen tonen dat hun inkomen niet voldoende is voor het dagelijks levensonderhoud. De verhoging geldt alleen in de periode dat iemand mantelzorger is of daar ontvanger van is.

Wanneer gaat het in en hoe komt iemand in aanmerking

Voor deze aanpak heeft de gemeente zogenaamde beleidsregels opgesteld. Deze gaan met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 in. De regels gelden voor iemand die mantelzorger is of mantelzorg ontvangt.

Een mantelzorger is iemand die zorgt voor en zieke, hulpbehoevende of gehandicapte. En dit minimaal 3 maanden achter elkaar en meer dan 8 uur per week doet. Een mantelzorger moet zich hebben ingeschreven bij Divers.

Mensen die gebruik willen maken van deze regeling, moeten contact opnemen met de eigen inkomensconsulent van de Weener XL.

Wat is de kostendelersnorm?

De kostendelersnorm betekent dat mensen met een bijstandsuitkering die met meer personen in één huis wonen, gekort worden op hun uitkering. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in een woning verblijven, hoe lager de bijstandsuitkering wordt vastgesteld. De reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, zij de woonkosten kunnen delen. Vandaar de benaming 'kostendelersnorm'.

 

 

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archive/2017/04/article/financiele-steun-voor-mantelzorgers-in-de-bijstand-437.html