Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Uitslag aanbesteding Theater aan de Parade

13 april 2017
Foto sfeerimpressie (dans) in theater

Het college heeft de uitslag van de aanbesteding nieuwbouw Theater aan de Parade vastgesteld. In 2013 besloot de gemeenteraad een nieuw theater te bouwen. Twee partijen hebben na een aanbestedingsprocedure laten weten het nieuwe theater te willen bouwen. Zij hebben hiervoor allebei een voorstel aan de gemeente gedaan. Door aanbestedingsregels is het niet toegestaan om vrij te kiezen uit de twee voorstellen. De gunningscommissie heeft beide voorstellen getoetst op basis van vooraf vastgestelde selectiecriteria. Hieruit bleek dat BAM Bouw en Techniek B.V. het beste voorstel heeft gedaan.

Het vaststellen van de uitslag van de aanbesteding is puur technisch van aard. Het besluit is niet van invloed op de besluitvorming over de bouw van het nieuwe theater. Met de nieuwbouw kan pas worden gestart als de gemeenteraad besluit het benodigde geld hiervoor vrij te maken.

Bouwkosten

Uit de aanbesteding blijkt dat de bouwkosten voor de realisatie van het nieuwe Theater aan de Parade 41,9 miljoen euro bedragen. Deze bouwkosten vormen slechts een deel van de totale kosten. Voor de nieuwbouw is een totaal bedrag van 71 miljoen Euro nodig. Hierin zitten onder meer ook de kosten voor asbestverwijdering en sloop van het huidige theater.

Hoe verder?

Duidelijk is dat de omvang van het totaal bedrag niet past binnen de door de gemeenteraad gestelde financiële kaders in 2013. Het college beraadt zich over de gevolgen hiervan. Tijdens de extra openbare informatiebijeenkomst op 13 april 2017 heeft de gemeenteraad onder meer informatie ontvangen over de uitslag van de gehouden aanbesteding en over het proces.

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archive/2017/04/article/uitslag-aanbesteding-theater-aan-de-parade-433.html