Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Geweldsincidenten hebben aandacht; veiligheidscijfers dalen

19 mei 2017
Plaatje van een boef

In het algemeen gaat het goed met de veiligheidsontwikkeling in onze gemeente. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage ‘objectieve veiligheid’ van de gemeente.

In de gehele gemeente laten de veiligheidscijfers een daling zien. Het totale aantal misdrijven is in 2016 gedaald met 7%. Als voorbeeld hebben we de laatste jaren sterk ingezet op het voorkomen van woninginbraken. Op dit misdrijf zien we een afname van zelfs 17 %. Ook op andere misdrijven hebben we ingezet met positief resultaat.

Als het gaat om geweldsincidenten en bedreiging zien we een lichte stijging. Dit type misdrijven heeft onze aandacht. In de binnenstad is het aantal geweldsincidenten hoog. In deze gebieden in het centrum hangen vanaf half 2017 camera’s en gaan we werken met cameratoezicht.

Burgemeester Rombouts: “Veiligheid is een belangrijk goed voor alle inwoners. Want iedereen wil hier prettig kunnen wonen en leven. Dat begint bij een veilig huis en een veilige omgeving. We hebben afgelopen jaar weer goede resultaten geboekt. Dat hebben we samen met de politie voor elkaar gekregen. Geweld en bedreigingen zijn thema’s die extra aandacht moeten krijgen. Toch zijn de resultaten van ons onderzoek een aansporing om op de ingeslagen weg door te gaan en de resultaten nog verder te verbeteren.’

AD-misdaadmeter

De resultaten van onze voortgangsrapportage hebben we naast de AD-misdaadmeter gelegd. Deze is 19 mei verschenen. In totaal zijn er 10 misdrijven opgenomen in de AD-misdaadmeter. Op 6 van de 10 onderzochte misdrijven ontwikkelt de gemeente ’s-Hertogenbosch zich positief. Zo nam het afgelopen jaar het aantal misdrijven van woninginbraak, inbraak schuur, autokraak, zakkenrollen, overvallen en vernielingen af. Er was wel een toename van geweldsmisdrijven.

Voortgangsrapportage objectieve veiligheid

Elke twee jaar verschijnt er in de gemeente ’s-Hertogenbosch een veiligheidsmonitor. Ook in de ‘tussenjaren’ is behoefte aan monitoring. Daarom verschijnt er in de oneven jaren een voortgangsrapportage objectieve veiligheid (pdf). Deze gaat in op het voorkomen van misdrijven volgens politiestatistieken.

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archive/2017/05/article/geweldsincidenten-hebben-aandacht-veiligheidscijfers-dalen-460.html