Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Een nieuw park voor ‘s-Hertogenbosch

8 juni 2017
Foto van impressie Zuid-Willemspark

De Zuid-Willemsvaart is niet meer in gebruik voor de beroepsvaart. Het oude kanaal en directe omgeving bieden daardoor enorme kansen voor vernieuwing. Met het verzilveren daarvan krijgt de stad een nieuw groen waterpark. Van maar liefst 12 kilometer lang: het Zuid-Willemspark. Dit staat in een voorstel en inspiratiedocument voor de gemeenteraad. Het is de bedoeling dat de aanpak al op korte termijn zichtbaar wordt.

Daarnaast geeft de inrichting van het park invulling aan de ambities voor duurzaamheid. Het toevoegen van groen en het behoud van water dragen op alle fronten bij aan een leefbare stad.

Ambitie 

Het park moet een ontmoetingsplek worden. Het hoofdthema is dan ook verbinding. Zowel sociaal, ruimtelijk als economisch komen er nieuwe verbindingen. Zo worden wandel- en fietsroutes gekoppeld, komen er nieuwe oversteken en zijn er kansen voor recreatie en de recreatievaart. Het college zet ook in op het stimuleren van personenvervoer per boot, in de vorm van een watertaxi. Het idee is dat die uiteindelijk gaat varen over het hele tracé van Engelen tot Den Dungen.

Daarnaast is het voorstel om Sluis 0 te vervangen. Versmalling van de sluisbak biedt extra ruimte voor een parkachtige inrichting. Ook wil het college het cultuurhistorisch erfgoed meer benutten. Zo kiest het college voor een nadrukkelijkere relatie tussen de Citadel en de directe omgeving. Dit als een belangrijke entree naar de vesting.

Verder staan nieuwe woonmilieus op of aan het water op het programma. Gedacht wordt aan de Spoorzone (waterfronten) en aan de Van Veldekekade (woonboten). Bij de Poeldonkweg is een onderzoekslocatie opgenomen voor de realisering van ‘tiny houses’. Dit is ter hoogte van de voormalige ijsbaan.

Start

Het vaststellen van het inspiratiedocument is geen eindpunt, maar juist een start. Op de korte termijn komen er al projecten tot uitvoering. Zoals de aanplant van bomen, het maken van routes en een watertaxi. Ook kan het park een decor voor evenementen zijn. Verder wil het college de eerste stappen zetten naar de aanpak van Sluis 0. Voor de middellange en lange termijn is het inspiratiedocument vooral de basis en inspiratie voor nog uit te werken plannen. Nieuwe ideeën en initiatieven voor het Zuid-Willemspark blijven welkom.

Ideeën opgehaald

Om te komen tot het inspiratiedocument is een uitgebreid en interactief communicatietraject doorlopen. Een brede multimediale publiekscampagne heeft geleid tot veel bekendheid, betrokkenheid en enthousiasme. De gemeente haalde vele ideeën op. Vanuit een programmatische aanpak wil het college inwoners, bedrijven, instellingen en andere partijen blijven betrekken bij de realisatie van het inspiratiedocument. Dat werkte Buro Lubbers, landschapsarchitectuur & stedenbouw, uit.

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archive/2017/06/article/een-nieuw-park-voor-s-hertogenbosch-479.html