Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Raadsavond Informeren & Ontmoeten 20 november

13 november 2017
Foto raadszaal met bord waarop onderwerpen staan beschreven (zuiderplas, groene delta, dierenwelzijn, Den Bosch schuldenvrij en Oostelijke Landweg)

Tijdens de Raadsavond kunnen inwoners en organisaties hun mening geven over onderwerpen die hen bezighouden. En ze kunnen inspreken over de onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat beslissen. De gemeenteraad wil voor inwoners en organisaties meer herkenbaar en toegankelijk zijn. Daarom wordt iedere maand een speciale avond georganiseerd met de naam ‘Informeren en Ontmoeten’.

De komende Raadsavond vindt plaats op maandag 20 november vanaf 19.00 uur in het Bestuurscentrum (Achter het Stadhuis 5-7). Aanmelden kan tot 24 uur voor aanvang van de vergadering via gemeenteraad@s-hertogenbosch.nl of (073) 615 90 81. Vermeldt u ook het onderwerp waarop u wilt inspreken?

U kunt inspreken over

 • Beleidsontwikkelkader Zuiderplas;
 • Managementrapportage 2017;
 • benoeming nieuwe plaatsvervangend voorzitter en herbenoeming voorzitter Ombudscommissie;
 • evaluatie Informeren en Ontmoeten;
 • Verordening hemelwater en grondwater ’s-Hertogenbosch 2017;
 • Bestemmingsplan Graafsewijk – Aawijk 2017;
 • Uitvoeringsplan De Groene Delta II;
 • Verbreed onderzoek Oostelijke Landweg;
 • Bestemmingsplan Bruggen 39;
 • Nota Laadinfrastructuur elektrisch rijden & slimme netten;
 • Verordening Winkeltijden ’s-Hertogenbosch;
 • Verordening op heffing en inning parkeerbelastingen ’s-Hertogenbosch 2018 en parkeertarieven straatparkeren 2018;
 • Verordeningen Onroerende zaakbelastingen, Roerende zaakbelastingen en Legesverordening;
 • Ontwikkeling JADS Association en valorisatieorganisatie Data Science Brabant 2017-2022;
 • Aanvalsplan Den Bosch Schuldenvrij 2018-2021;
 • Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente ’s-Hertogenbosch 2017;
 • Gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid.

In de agenda van de raadsvergadering vindt u een actueel overzicht en meer informatie over deze onderwerpen.

U kunt aanwezig zijn bij

Het college informeert de raad over de volgende onderwerpen. U bent welkom om als toehoorder aanwezig te zijn:

 • passend onderwijs;
 • ontwikkeling JADS Association en valorisatie Data Science Brabant 2017-2022;
 • rapportage pilot-onderzoek Schulddienstverlening 2016;
 • aanvalsplan Den Bosch schuldenvrij 2018-2021.

Wat gebeurt er na het inspreken?

De onderwerpen waarover u kunt inspreken, worden in de week van 27 november besproken tijdens commissievergaderingen. Als voorbereiding op de raadsvergadering op 12 december, waar de gemeenteraad de uiteindelijke beslissing neemt. U bent welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Meer informatie

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archive/2017/11/article/raadsavond-informeren-ontmoeten-20-november-606.html