Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Aanpassing spoorwegovergang Orthen

16 januari 2018
Foto met tekening aanpassing spoorwegovergang Orthen

De veiligheid op de spoorwegovergang Orthen is al geruime tijd een onderwerp van gesprek. De gemeente en ProRail hebben mogelijkheden besproken om de veiligheid te verbeteren. Op korte termijn betekent dit dat de spoorwegovergang Orthen afgesloten wordt voor gemotoriseerd verkeer. Met deze afsluiting kan de spoorwegovergang een haakse oversteek krijgen voor fietsers en voetgangers.

Regiodirecteur Inés Plasmans van ProRail onderschrijft de noodzaak om de overweg in Orthen nu aan te pakken: “Vanuit ProRail werken we samen met onze partners continu aan het creëren van een veilig spoor. We doen er alles aan om ongelukken en valpartijen te voorkomen, maar de meest veilige overweg blijft in onze ogen geen overweg.

Wethouder Jan Hoskam van verkeer: "De maatregel die ProRail nu gaat uitvoeren draagt bij aan een hogere verkeersveiligheid voor de fietsers die de overweg passeren. Daar ben ik blij om. Op termijn gaat deze gelijkvloerse overweg verdwijnen. Samen met ProRail gaan we daar de nodige stappen voor zetten".

Bereikbaarheid Oud Orthen

Om Oud Orthen bereikbaar te houden voor gemotoriseerd verkeer heffen we de breedte beperking van 2.00m die geldt op de Ertveldweg op.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

Na publicatie van het verkeersbesluit streven we er naar om de werkzaamheden binnen 14 dagen uit te voeren.

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archive/2018/01/article/aanpassing-spoorwegovergang-orthen-650.html