Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Resultaten onderzoek naar vrijwilligerswerk

22 januari 2018
Een vrouw geeft in de deuropening van een huis, een maaltijd aan een andere vrouw

In onze gemeente is 39% van de 18-plussers op de een of andere manier actief als vrijwilliger. Dat vinden we een mooi percentage. Graag willen we dat zo houden of het aantal zelfs nog verhogen. Daarom hebben de gemeente, welzijnsorganisatie Divers en vrijwilligersnetwerk Galant samen een onderzoek gedaan onder inwoners.

Enkele resultaten

 • Jongeren tot 29 jaar geven vaker dan andere vrijwilligers aan dat zij vrijwilligerswerk doen omdat het hun kansen op betaald werk vergroot.
 • Iemands sociale netwerk en (sociale) media spelen een belangrijkere rol bij het vinden van vrijwilligerswerk dan Platform 073.
 • Mensen die twijfelen om vrijwilligerswerk te gaan doen, vragen zich vooral af of het vrijwilligerswerk te combineren is met werk en zorgtaken.
 • Het aandeel vrijwilligers onder 30-39 jarigen is lager dan gemiddeld.
 • Deelnemers aan het onderzoek vragen of er mogelijkheden zijn om vrijwilligers en organisaties met elkaar in contact te brengen.
 • Organisaties vragen ondersteuning bij het opzetten van een vrijwilligersbeleid. Ook willen ze graag hulp bij het werven van nieuwe vrijwilligers, vooral voor bestuursfuncties. 
 • Vrijwilligers willen meer mogelijkheden voor scholing, cursussen en workshops.
 • Ook de wens om een centrale plek (online, offline) voor alle vragen over vrijwilligerswerk komt naar voren.

Hoeveel inwoners hebben meegedaan?

5062 inwoners hebben de vragenlijst ingevuld. 150 inwoners hebben ook nog meegedaan aan verdiepende stadsgesprekken over dit onderwerp.

Wat wilden we weten?

 • Waarom inwoners vrijwilligerswerk (blijven) doen;
 • Waarom inwoners géén vrijwilligerswerk doen of hiermee zijn gestopt; 
 • Hoe tevreden vrijwilligers zijn over het vrijwilligerswerk dat ze doen en de ondersteuning die ze daarbij krijgen. 

Hoe hebben we het onderzoek gedaan?

We hebben een digitale vragenlijst verstuurd aan leden van het digipanel van de gemeente. De vragenlijst is ook verspreid via berichten in de Bossche omroep, de website van de verschillende organisaties, social media en via de wijkpleinen.

Het rapport staat op www.s-hertogenbosch.nl/vrijwilligers.

Hoe verder?

Met de resultaten in de hand gaat het college in gesprek met vertegenwoordigers van vrijwilligers en hun organisaties. Ze zullen praten over de ondersteuning en facilitering van het vrijwilligerswerk in de toekomst. Het college komt daarna met aanbevelingen.

Downloads

 

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archive/2018/01/article/resultaten-onderzoek-naar-vrijwilligerswerk-652.html