Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Gemeentelijke belastingen

23 februari 2018
Foto van Binnenhaven Den Bosch (water, huizen en boten) door Henk van Zeeland

Eind februari ontvangen de meeste huishoudens het aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen. Op dit biljet staan de WOZ-beschikking, de onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en de afvalstoffenheffing voor 2018.

Waarom een aanslag?

Alle inwoners van ’s-Hertogenbosch betalen gemeentelijke belastingen. U betaalt ook als u een bedrijf of pand in eigendom hebt, of gebruik maakt van een bedrijfspand. De gemeente gebruikt de belastingopbrengsten onder andere voor de voorzieningen in de stad.

WOZ-beschikking en de WOZ-waarde?

De gemeente moet elk jaar een nieuwe waarde vaststellen voor alle panden in de gemeente. Deze WOZ-waarde maakt de gemeente kenbaar aan de belanghebbende(n) van het pand met een WOZ-beschikking op het aanslagbiljet.

De WOZ-waardes van alle woningen zijn openbaar. U kunt deze inzien via de website wozwaardeloket. Een onderbouwing van de WOZ waarde van uw pand, vindt u in het taxatieverslag. Algemene informatie over hoe de waarde tot stand komt vindt u in de folder ‘Taxatiemethodiek’. Op deze pagina leest u meer.

Bezwaar

Niet eens met de WOZ-waarde of roept deze vragen op? Bel dan eerst met (073) 615 53 53. U krijgt dan een taxateur aan de lijn. Wellicht kan hij/zij al snel uw vragen beantwoorden of de waarde aanpassen. U kunt bellen tussen 9.00 en 14.00 uur. Het nummer is opengesteld tot en met 11 april 2018.

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken

Betaling

Een vraag over het betalen van uw aanslag? Of wilt u via automatische incasso betalen? Op de pagina ‘Betalen gemeentelijke belastingen’ leest u meer.

Kwijtschelding

Kunt u de aanslag om financiële redenen niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archive/2018/02/article/gemeentelijke-belastingen-675.html