Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Onderwijsinnovatie voor persoonlijke leerweg

8 februari 2018
Tekening van twee scholieren, lopend naar school

Kinderen leren op school, maar ook daarbuiten. Bijvoorbeeld tijdens sportles, muziekles en allerlei buitenschoolse activiteiten Door deze twee ‘werelden’ te verbinden, krijgt een leerkracht meer zicht op de leerling. Op de interesses en vaardigheden van de leerling. Zo kan de leerkracht beter vorm geven aan de leerweg voor iedere leerling. We vinden dit project vernieuwend voor het onderwijs. Daarom geven we een subsidie uit het Onderwijsinnovatiefonds van 194.950 euro.

Alle basisscholen in ’s-Hertogenbosch werken samen aan dit project. Het wordt uitgevoerd door ATO Scholenkring. Samen met de schoolbesturen en de Bossche Educatieve Partners investeren zij eenzelfde bedrag in dit project als de gemeente doet. Dit project past goed in de Bossche Educatieve Agenda. Een samenwerking van gemeente, kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs belangrijk.

Wethouder Eric Logister: “Het project maakt het mogelijk dat er zo veel mogelijk deuren geopend worden voor de leerlingen. Hierdoor ontstaat beter zicht op ieders interesses, mogelijkheden en talenten. Zo krijgen zij de vaardigheden die in de 21e eeuw nodig zijn.”

Start op 8 basisscholen

Het project start als pilot op 8 basisscholen. Deze scholen gaan op verschillende leergebieden kijken hoe het anders kan en ook met wie dat kan. Na de pilot zal de aanpak op alle scholen in ’s-Hertogenbosch starten.

In het project zijn 3 sporen. Het gaat om

  1. Co-creatie
  2. Samenwerking tussen scholen op hetzelfde leergebied (bijvoorbeeld duurzaam en groen, kunt en cultuur, schoolbibliotheek) en
  3. Helikopterview in het kader van een lange  termijn visie en proces.

Landelijke aandacht

Deze ontwikkeling wordt door landelijke organisaties gevolgd zoals de PO-raad, Stichting Leerplan Ontwikkeling en het ministerie van OC&W. 

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archive/2018/02/article/onderwijsinnovatie-voor-persoonlijke-leerweg-672.html