Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Onderzoek samenleving: Goede ontwikkelingen!

8 februari 2018
tekening met contouren van 7 personen zittend naast elkaar

We doen regelmatig onderzoek naar maatschappelijke ontwikkelingen in ’s-Hertogenbosch. We willen bijvoorbeeld weten hoeveel jongeren gebruik maken van jeugdhulp. Zijn inwoners tevreden met de hulp die ze krijgen? Voelen inwoners zich gezond en groeien kinderen gezond op?

Een paar conclusies:

 • Het aantal inwoners dat zich gezond voelt, blijft stabiel over de jaren. 
 • De meeste inwoners vinden dat zij voldoende sociale contacten hebben. Zo’n 1 op de 10 vindt het aantal sociale contacten te weinig.
 • Zo’n 1 op de 10 ouders maakt zich vaak zorgen over (de ontwikkeling van) hun kind. 
 • De tevredenheid van inwoners over het basisonderwijs is toegenomen. 
 • De werkloosheid daalt.
 • Het aantal mensen met een bijstandsuitkering daalt sinds het tweede kwartaal 2017.
 • Minder inwoners hebben te maken gehad met huiselijk geweld en/of kindermishandeling (als slachtoffer of omstander).
 • Steeds minder inwoners wonen permanent in een instelling of tehuis.
 • De afgelopen tien jaar zijn meer volwassenen vrijwilligerswerk gaan doen.
 • Ook het aandeel mantelzorgers is toegenomen.
 • Inwoners vinden het soms nog lastig om de weg naar hulp te vinden.

Monitor sociaal domein

De gemeente heeft belangrijke taken op het gebied van jeugdhulp, zorg en ondersteuning. We onderzoeken doorlopend in hoeverre we onze doelen daarin bereiken. De resultaten hiervan brengen we iedere twee jaar samen in de Monitor sociaal domein (pdf). Met de resultaten kunnen we zien of we op de goede weg zitten. En kunnen we ons beleid en de werkwijze voor de toekomst verder aanscherpen.

Wat staat erin?

De Monitor sociaal domein geeft een goed beeld van de maatschappelijke ontwikkelingen op de lange termijn (4-6 jaar). De monitor bestaat uit 11 vaste onderwerpen. Die gaan over gezond leven, meedoen, opgroeien en opvoeden, onderwijs, werk en inkomen, sociale veiligheid, wonen en zorg, informele hulp, omgaan met elkaar, zorggebruik, cliëntervaringen en samenwerking.

Naast de vaste onderwerpen zijn er in deze uitgave vijf extra artikelen opgenomen. Dat zijn de thema’s: jong en gevlucht, aansluiting jeugdhulp en onderwijs, kwetsbare ouderen, kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt, kind van gescheiden ouders.

Voor de volledige en meer specifieke resultaten per thema leest u de monitor (pdf).

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archive/2018/02/article/onderzoek-samenleving-goede-ontwikkelingen-668.html