Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Spoorzone ’s-Hertogenbosch

1 februari 2018

In de Spoorzone ’s-Hertogenbosch zijn veel ontwikkelingen gaande. Deze willen we in samenhang met elkaar brengen om zo ook weer ruimte te maken voor nieuwe ontwikkelingen. Daarmee ronden we niet alleen het Paleiskwartier af, maar pakken we door naar de hele Spoorzone. We doen dit samen met bewoners en belanghebbenden. In verschillende bijeenkomsten  hebben we met hen gesproken over een aantal thema’s. Reacties en opmerkingen uit deze bijeenkomsten maken onderdeel uit van een raadsvoorstel “Ontwikkelrichtingen en aanpak Spoorzone”. Dit voorstel behandelt de gemeenteraad op 6 maart en is de basis om projecten verder te ontwikkelen.

Wethouder Eric Logister: “Om te horen wat bewoners en belanghebbenden in de Spoorzone belangrijk vinden, zijn we met hen in gesprek gegaan. Over thema’s als wonen, werken, bereikbaarheid, duurzaamheid en innovatie. Deze gesprekken leverden waardevolle bijdragen op. Bijdragen die bepalend zijn voor de toekomst van de Spoorzone. Dat er enorme kansen liggen, daarover zijn we het met z’n allen eens. Nu is het de kunst om er samen een succes van te maken.”

Welke sporen zien we in Spoorzone ‘s-Hertogenbosch

In het raadsvoorstel lezen we welke ontwikkelingen we zien in dit gebied. Er zijn in Spoorzone ’s-Hertogenbosch mogelijkheden voor gecombineerde functies, zoals wonen en werken in een stedelijke setting. Belangrijk hierbij is de aandacht voor een kwalitatief goede invulling van de openbare ruimte. Denk dan aan een inrichting die gericht is op verblijven, ontmoeten en vergroenen.

We willen meer innovaties zichtbaar en voelbaar maken in de openbare ruimte. Een voorbeeld hiervan is de speciale zitbank met zonnepanelen aan de Onderwijsboulevard. We hebben oog voor het aanwezige cultuurhistorisch en industrieel erfgoed. Daarnaast is het belangrijk dat het gebied goed bereikbaar blijft. Daarom stimuleren we het gebruik van openbaar vervoer en langzaam verkeer. 

Hoe blijven we op het juiste spoor?

We blijven bewoners en belanghebbenden actief betrekken. Dit doen we door bijeenkomsten over praktijkvoorbeelden te organiseren met wisselende agenda’s en samenstelling. Maar ook door aan te sluiten bij bestaande netwerken en stakeholdersbijeenkomsten. 

Meer over Spoorzone

De Spoorzone ’s-Hertogenbosch ligt aan beide kanten van het centraal station direct aan het spoor. Het strekt zich uit van het Jeroen Boschziekenhuis en Willemspoort tot aan de Kop van ’t Zand en de Brabanthallen. Eind vorig jaar heeft het college haar ambitie voor dit gehele gebied aangegeven. Meer informatie staat op website Bouwenaandenbosch.nl.

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archive/2018/02/article/spoorzone-s-hertogenbosch-663.html