Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Uitvoeringsplan voor veiligheid en ondermijning

8 februari 2018
Foto van eurobiljetten opgehangen aan een waslijn

Een veilige wijk. Veilig uitgaan en veilige evenementen. Het aanpakken van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Dat zijn de onderwerpen waar we de komende tijd extra aandacht aan besteden. In die aanpak slaan we de handen ineen met onze veiligheidspartners zoals politie en Openbaar Ministerie.

Ondermijnende criminaliteit

Burgemeester Mikkers: “Veiligheid is voor iedere inwoner een groot goed. De laatste tijd zien we veel berichten over de dreiging van ondermijnende criminaliteit. Dat is een serieus probleem voor onze samenleving. Deze vorm van criminaliteit gaat vaak gepaard met geweld, bedreiging en intimidatie. Dat tolereren we niet, en gaan we aanpakken met elkaar.”

Criminelen willen zo veel mogelijk geld en macht vergaren aan onder meer hennepteelt, mensenhandel, milieucriminaliteit, fraude en witwassen. Voor hun zaken zijn zij afhankelijk van allerlei legale voorzieningen en sectoren in de bovenwereld. Denk aan legale logistieke voorzieningen, infrastructuren, technische expertise en de overheid als vergunningverlener.

Deze vorm van misdaad schaadt onze maatschappelijke structuren of het vertrouwen daarin. Per saldo betreft het verschijnselen die meest bedreigend zijn voor de integriteit van onze samenleving. Dat willen we zoveel mogelijk terugdringen.

Veilige wijk

We besteden extra aandacht aan prettig wonen. Fijn wonen vindt iedereen namelijk belangrijk. Fijn wonen begint bij een veilig huis, een veilige straat en een veilige buurt.

Verschijnselen die daar haaks op staan, pakken we aan. Het gaat dan bijvoorbeeld om intimidatie en ‘patsersgedrag’, bedreiging en andere vormen van geweld, zware woonoverlast, handhavingsknelpunten en alcohol- en drugsoverlast. De aanpak van problematische jeugdgroepen, woninginbraken en auto-inbraken valt hier ook onder.

Samen zien we meer

‘s-Hertogenbosch wordt steeds veiliger. Dat doen we samen met partners en inwoners. We hebben al veel met elkaar bereikt. Ook inwoners hebben daar een belangrijke rol in. Bijvoorbeeld door mee te doen met een buurtpreventieteam of lid te zijn van het Buurtinformatienetwerk. Maar ook door zich bewust te zijn van veiligheidsrisico’s en maatregelen daartegen.

Uitvoeringsplan 2018

Deze aanpak hebben we beschreven in het Uitvoeringsplan 2018. Dit plan is onderdeel van het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018. 

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archive/2018/02/article/uitvoeringsplan-voor-veiligheid-en-ondermijning-670.html