Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Geen goederentreinen door stad en wijken

28 maart 2018
Kaart met spoorlijn erop rondom 's-Hertogenbosch

Vijf gemeenten dienen gelijkluidende zienswijzen in op plannen Ministerie I&W voor meer goederenvervoer per spoor.

De vijf gemeenten Zaltbommel, Neerijnen, Maasdriel, Geldermalsen en ’s-Hertogenbosch reageren formeel op de plannen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) om meer goederentreinen over het spoor tussen Meteren en Boxtel te laten rijden, het Programma Hoogfrequent Spoor. De gemeenten doen dit, omdat de noodzaak voor een extra goederencorridor ontbreekt. De samenwerkende gemeenten vinden dat de Betuweroute, die speciaal is aangelegd voor goederenvervoer, de toename van het aantal treinen prima aan kan.

Om meer goederentreinen over het spoor tussen Meteren en Boxtel te kunnen laten rijden is een aftakking nodig van de Betuweroute bij Meteren naar het zuiden, de zogenaamde zuidwestboog. Het ministerie van I&W heeft het ontwerptracébesluit ter visie gelegd. Dit is het eerste moment waarop een zienswijze kan worden ingediend op de plannen van het Ministerie. Reageren op dit ontwerptracébesluit kan tot 26 april 2018.

Zienswijze: vragen bij nut en noodzaak

De gemeenten zetten in hun zienswijze vraagtekens bij de nut en noodzaak van het extra tracé. Burgemeester Harry de Vries van gemeente Neerijnen spreekt namens de vijf gemeenten: “Het aantal goederentreinen dat het ministerie verwacht, nam sinds 2010 met 56% af. Verder laten cijfers zien dat als de Betuweroute beter benut wordt, deze kan voorzien in de benodigde aantallen van het goederenvervoer. Het feit dat het Rijk inzet op meer reizigersvervoer tussen ’s-Hertogenbosch en Utrecht zorgt bovendien al voor meer gebruik van het spoor.

Verdere intensivering van het aantal personentreinen is niet meer mogelijk, als het spoor ook gebruik wordt voor goederentreinen. Dit is in strijd met het maatregelenpakket om de A2 te ontlasten.” Wat betreft de vijf gemeenten geeft de overheid het geld voor aanleg van de Zuidwestboog niet uit aan extra infrastructuur, maar aan landelijke maatregelen om de overlast die omwonenden aan het spoor nu al ervaren tot een minimum te beperken.

Lobby vijf gemeenten

Al enige tijd lobbyen de vijf gemeenten gezamenlijk voor het beter benutten van de Betuweroute. Het beter benutten van de Betuweroute maakt immers de aanleg van de Zuidwestboog bij Meteren overbodig. Tijdens het laatste Algemeen Overleg Spoor zijn door diverse Tweede Kamerleden dan ook vragen hierover gesteld. De vragen gingen onder meer over de cijfermatige onderbouwing van nut en noodzaak van de aanleg, maar óók over de gevolgen van de eventuele aanleg voor de leefkwaliteit voor omwonenden aan het spoor. Dat leidde tot de toezegging van de staatssecretaris om op korte termijn een werkbezoek te brengen om zelf vast te stellen hoe groot de problemen zijn.

Zorgen over trilling, geluid en veiligheid

De gemeenten maken zich zorgen over een toename van overlast qua geluid, trillingen alsmede over de veiligheidsrisico’s van meer goederentreinen over het spoor tussen Meteren en Boxtel. Dit spoor loopt immers dwars door woongebieden. Niet eerder was hier sprake van een goederencorridor, zodat bij de aanleg van de woonwijken er nooit rekening is gehouden met de komst van dit goederenvervoer.

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archive/2018/03/article/geen-goederentreinen-door-stad-en-wijken-715.html