Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Installatie nieuwe gemeenteraad

28 maart 2018
Foto van een lege raadszaal gemeente 's-Hertogenbosch

Donderdag 29 maart wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Van de 39 raadsleden zijn er 16 nieuw. Alle raadsleden leggen de eed of belofte af. De burgemeester houdt na de installatie een toespraak.

Wil je deze vergadering live volgen? Dat kan! Vanaf 20:00 uur is de installatie van de nieuwe gemeenteraad ’s-Hertogenbosch te zien via Youtube: www.youtube.com/watch

De vergadering wordt ook op Dtv Den Bosch uitgezonden.

Wat is een eed en belofte?

Het afleggen van de eed of belofte is opgenomen in artikel 14 van de gemeentewet. Het is een noodzakelijke voorwaarde voor de uitoefening van het ambt van raadslid. Bij de eed ‘zweert’ het raadslid, bij de belofte ‘verklaart en belooft’ het raadslid.

Na het afleggen van de eed of belofte zijn de benoemde personen officieel in functie als raadslid van de gemeente.

De tekst van de beëdiging

"Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.

Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!" (Dat verklaar en beloof ik!")

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archive/2018/03/article/installatie-nieuwe-gemeenteraad-714.html