Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Minitopia gaat naar de Poeldonk

6 maart 2018
Minitopia

Er is een toenemende vraag uit de samenleving naar tijdelijke, goedkope en duurzame manieren van wonen. Het project Minitopia speelt in op die vraag. De gemeente 's- Hertogenbosch geeft de locatie naast bedrijventerrein De Poeldonk tijdelijk in gebruik aan Stichting Minitopia. De bewoners van Minitopia gaan hier zelf bouwen. Het gaat om een periode van vijf jaar. We tekenden hiervoor op dinsdag 6 maart samen met Stichting Minitopia een overeenkomst.

Eric Logister, wethouder van onder meer Wonen, Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, over Minitopia: "Gemeente 's-Hertogenbosch wil ruimte geven aan experimenten met nieuwe vormen van wonen. Daar past het initiatief van Stichting Minitopia heel goed in. We leren hier veel van. Zo kijken we naar wat we minimaal met elkaar moeten en willen regelen. En waar we ruimte kunnen geven. We vinden het positief dat de nieuwe bewoners activiteiten gaan organiseren. Dat gaan ze doen om een goede verbinding met de bestaande buurt op te bouwen

Verhuizen naar een nieuwe locatie

In juni 2016 vormden initiatiefnemers van Rezone het braakliggende terrein aan de Sint Teunislaan (in bezit van woningcorporatie Zayaz) om tot tijdelijke locatie voor nieuwe vormen van wonen: Minitopia. Dit terrein gaat Zayaz nu gebruiken voor nieuwbouw. Om die reden waren de initiatiefnemers op zoek naar een nieuwe tijdelijke locatie. Het niet bebouwde terrein aan de Poeldonkweg in de Meerendonk geeft kansen op een vervolg.

Tijdelijke zelfbouw woningen

Op de nieuwe locatie van Minitopia is er in twee fases ruimte voor maximaal 25 tijdelijke woningen. Het gaat om woningen die bewoners voor een deel of helemaal zelf bouwen. Ook gaat woningcorporatie Zayaz vijf woningen verhuren aan huurders die zelf willen bouwen. Zo ontstaat er een mix van betrokken bewoners die samen bouwen aan hun woning en woonomgeving. Het project geeft daarmee ruimte aan woonexperimenten. Met kleinere, tijdelijke, maar ook goedkopere en duurzamere woningen die snel te bouwen zijn.

Betrokkenheid bewoners en contact met de buurt

De bewoners van Minitopia richten het terrein ook in om tijdelijk meer uitstraling aan het gebied te geven. De initiatiefnemers willen een goede verbinding met de stad. Belangrijk is daarbij ook de verbinding met de buren. Het terrein is straks openbaar bereikbaar voor iedereen uit de buurt en stad.

Zelf inrichten van de woonomgeving

De bewoners krijgen ook de ruimte om zelf de directe woonomgeving in te richten. De gemeente legt alleen het riool aan en plaatst een deel van het hekwerk. De betrokken organisaties en bewoners maken met elkaar een aantal afspraken over veiligheid, onderhoud en verantwoordelijkheden. De Stichting Minitopia betaalt namens de bewoners een vergoeding aan de gemeente voor het gebruik.

Onderzoek mogelijkheden toekomst Meerendonk

De gemeente 's-Hertogenbosch onderzoekt wat in de toekomst de mogelijkheden zijn van (woningbouw-) ontwikkelingen in de Meerendonk. In de tussentijd wil de gemeente met dit project een deel van de locatie tijdelijk laten gebruiken. De tijdelijke woningen staan de ontwikkelingen in de toekomst niet in de weg.

Starten met bouwen

De initiatiefnemers doen nu een aanvraag voor het krijgen van een omgevingsvergunning. Als de vergunning wordt afgegeven, kan de bouw van de eerste woningen starten vanaf juni 2018. Het terrein opent dan per september 2018.

Dit is een gezamenlijk bericht van van Stichting Minitopia, Woningcorporatie Zayaz en Gemeente 's-Hertogenbosch.

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archive/2018/03/article/minitopia-gaat-naar-de-poeldonk-687.html