Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Start voorbereiding plan De Groote Wielen–Noordoosthoek

30 maart 2018

De gemeente ’s-Hertogenbosch is van plan om 1.800 tot 2.300 woningen te bouwen in De Groote Wielen –Noordoosthoek. In het huidige bestemmingsplan heeft de Noordoosthoek een agrarische bestemming. De ontwikkeling van de Noordoosthoek als woningbouwlocatie maakt geen deel uit van het huidige bestemmingsplan De Groote Wielen. Daarom starten we een bestemmingsplanprocedure.

De eerste stap hierin is het publiceren van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze notitie ligt ter inzage tot 15 mei 2018. 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De notitie (NRD) beschrijft de opzet en inhoud van een omgevingseffectrapportage (OER). Het document beschrijft welke alternatieven we in het OER onderzoeken en hoe we dit doen (onderzoeksmethode). Ook staat er in hoe we de resultaten in het OER opnemen. De volgende stap is het opstellen van deze rapportage.

Ter inzage

Deze notitie ligt tot 15 mei 2018 ter inzage. Met deze notitie vragen we advies aan burgers en professionals. De inbreng van professionals geeft ons een goed beeld van belangrijke onderdelen in de OER- en bestemmingsplanprocedure. 

Ook u als inwoner kunt een reactie (zienswijze) indienen op het plan om de effecten van woningbouwontwikkeling op de omgeving te onderzoeken en op de uitgangspunten in de NRD. Dien uw reactie in binnen de termijn van ter inzage legging. Dus uiterlijk op 15 mei 2018.

Lees meer op de pagina over het plan De Groote Wielen - Noordoosthoek.

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archive/2018/03/article/start-voorbereiding-plan-de-groote-wielen-noordoosthoek-718.html