Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

We worden een Age Friendly Cultural City

22 maart 2018

Eenzaamheid komt veel voor, zeker bij ouderen. We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen aan onze samenleving. Een van de manieren om hen meer te betrekken is via Age Friendly Cultural City. Want, meedoen aan kunst en cultuur heeft een goede invloed op het welzijn van ouderen.

We zien ook dat het voor senioren niet altijd makkelijk is om met cultuur bezig te zijn. Terwijl het juist een enorm goed effect heeft op iemands creativiteit en vitaliteit. Een voorbeeld: In de Bibliotheek leest een groep ouderen aan elkaar voor. Zo is er een moment van ontmoeting en er wordt gelezen in literatuur. Op die manier maken ze zelf hun leefwereld weer ruimer. 

Laagdrempelige culturele activiteiten in de buurt, dragen er ook aan bij dat mensen langer en prettig thuis willen en kunnen blijven wonen. En ook dat is iets waar we als gemeente graag aan bijdragen.

Fonds voor Cultuurparticipatie

Het programma ‘Age Friendly Cultural Cities’ is van het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie. Het Fonds werkt samen met gemeenten en culturele instellingen aan het verduurzamen van cultuurparticipatie door ouderen.

In ’s-Hertogenbosch maakt de Bossche Academie van Beeldvorming (gevestigd aan de Tramkade) deel uit van het programma. De Academie benadert ouderen en voert projecten uit. Zowel het Fonds als de gemeente stellen 50.000 euro beschikbaar. 

‘s-Hertogenbosch is een van de zes nieuwe steden die dit jaar aan het programma gaat meedoen. Ook in Middelburg Alkmaar, Haarlem, Amersfoort en Helmond gaan ze met dit programma aan de slag. Samenwerking tussen cultuur, zorg en welzijn en bouwen aan een stevig lokaal netwerk staan hierbij centraal.

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archive/2018/03/article/we-worden-een-age-friendly-cultural-city-708.html