Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Advies informateur

10 april 2018

Op weg naar een Duurzame Samenwerking

Informateur Hans Looijen heeft vandaag zijn advies uitgebracht en toegelicht tijdens een openbare raadsinformatiebijeenkomst. Na gesprekken met vertegenwoordigers van de 14 partijen uit de gemeenteraad adviseert de informateur aan de grootste partij – de VVD - om na deze informatieronde, de samenwerking tussen VVD, D66, GroenLinks, CDA en Rosmalens Belang verder uit te werken. 

Deze coalitie van vijf partijen is naar zijn mening het meest in evenwicht en kunnen alle partijen elkaar het meeste comfort bieden. En bovenal heeft de samenwerking tussen deze partijen voldoende stabiliteit en bestuurskracht in zich. Hij stelt voor dat de vijf partijen een coalitie gaan vormen waarin zij straks ieder met 1 wethouder vertegenwoordigd zijn in een nieuw college van burgemeester en wethouders voor de periode 2018-2022.

Op verzoek van Jan Hoskam (VVD wethouder en eerste onderhandelaar) is Han Looijen vanaf 23 maart aan de slag gegaan als informateur. De heer Looijen is nu nog wethouder voor de VVD in de gemeente Zaltbommel. Zijn opdracht was te onderzoeken hoe een stabiel meerderheidscollege samengesteld kan worden. 

In dit document (pdf) leest u het verslag van het informatietraject en het advies voor coalitievorming.

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archive/2018/04/article/advies-informateur-724.html