Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Samen naar bestendige toekomst FC Den Bosch

17 april 2018

We willen naar een duurzame toekomst van FC Den Bosch werken. De gemeente ’s-Hertogenbosch en FC Den Bosch hebben hier goed onderling overleg over gehad. De Raad van Commissarissen, het bestuur en de supporters van de voetbalclub zijn hierbij betrokken. En iedere partij draagt bij vanuit een eigen verantwoordelijkheid. Veiligheid in en rond het stadion is een bouwsteen die nodig is om die toekomst te realiseren.

Burgemeester Mikkers: “FC Den Bosch heeft een belangrijke functie voor veel inwoners van onze gemeente. De club vervult daarnaast ook een belangrijke rol binnen de breedtesport, in het maatschappelijke gebied en bedrijfsleven van de regio. We willen allemaal dat er een positieve beleving is rond FC Den Bosch en bij alle bezoekers van Stadion De Vliert. Daar willen we ons graag gezamenlijk voor inzetten.”

Gezamenlijke aanpak

Er is een veiligheidsbeleid rond (de wedstrijden van) FC Den Bosch. Daarmee wordt gestuurd op de sociale en fysieke veiligheid in en in de directe omgeving van het stadion. Daarin hebben de gemeente en FC Den Bosch ieder hun eigen verantwoordelijkheden.

Sinds juli 2017 zijn verschillende veiligheidsmaatregelen genomen. Het plein achter de oosttribune is gesloten en het supportershome is verwijderd. Daarna is de oosttribune buiten gebruik gesteld. De gemeente en FC Den Bosch trekken samen op om de oosttribune te kunnen heropenen. Deze mag, onder drie strikte voorwaarden, weer open.

Drie voorwaarden

De bouwkundige gebreken van de M-side moeten zijn opgelost. Ook moet de fysieke veiligheid aan de oostkant van het stadion in orde zijn. De maatregelen rond sociale veiligheid moeten voortgezet worden. Voordat de oosttribune opnieuw in gebruik kan worden genomen, moeten er eerst nieuwe afspraken worden gemaakt over de sociale veiligheid. Dit vraagt enige tijd. We willen namelijk zorgen voor een beheersbare situatie.

Bouwkundig op orde brengen

De M-side heeft een aantal bouwkundige gebreken. Maar deze kunnen hersteld worden. De gemeente heeft de Bossche Investerings Maatschappij (BIM) gevraagd hierover in gesprek te gaan met FC Den Bosch. Doel hiervan is te bespreken welke maatregelen nodig zijn om de tribune weer in goede staat te krijgen. Zodat deze weer gebruikt kan worden.

Fysieke veiligheid

Ook de fysieke veiligheid van de oosttribune dient hersteld te worden. Onder andere het hekwerk bij de bussluis en de toegangspoort van de tunnel naar de oosttribune vragen de aandacht. Natuurlijk wordt er gezocht naar een structurele oplossing. De gemeente heeft hiervoor de verantwoordelijkheid en zorgt dat er maatregelen komen om hier voor de veiligheid te zorgen.

Sociale veiligheid

De afgelopen tijd zijn door de club, politie en gemeente maatregelen genomen om de sociale veiligheid rond de thuiswedstrijden in Stadion De Vliert te verbeteren. Onder andere door de verplaatsing van supporters, stadion- en omgevingsverboden, maatregelen voor de kaartverkoop en vervoersregelingen en beveiliging van het stadion.

Voortzetten gesprekken

De gemeente en FC Den Bosch zetten de gesprekken gericht op de duurzame toekomst, voort. 

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archive/2018/04/article/samen-naar-bestendige-toekomst-fc-den-bosch-727.html