Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

TNO-rapport leefbaarheid Hoogfrequent Spoor

9 mei 2018

TNO deed onderzoek naar de kwaliteit van de leefomgeving rond het project PHS Meteren-Boxtel. Dat gebeurde in opdracht van gemeenten Geldermalsen, Neerijnen, Zaltbommel, Maasdriel en ’s-Hertogenbosch. Het onderzoek toont aan dat de plannen nu onvoldoende rekening houden met hinder van geluid en trillingen. Het gaat daarbij om effecten op het woon- en leefklimaat en de gezondheid van omwonenden. TNO raadt aan om aanvullende maatregelen te nemen.

De landelijke overheid wil met het programma Hoogfrequent Spoorvervoer het goederenvervoer meer verdelen over gemeenten. Dat doet de overheid om ruimte te geven aan de groei van het aantal (trein)reizigers en de groei van het goederenvervoer. Uiteindelijk moeten reizigers zonder spoorboekje kunnen reizen. En wat betreft het goederenvervoer vervoert Nederland goederen via het spoor vanuit Rotterdam naar de rest van Europa. Deze ambities wil de overheid waar blijven maken.

Extra route tussen Meteren en Boxtel

ProRail voert het programma uit in opdracht van het Rijk. Er zijn 2 onderdelen:

  • De aanleg van een aftakking van de Betuweroute, bij Meteren, die aansluit op het spoor richting ’s-Hertogenbosch.
  • De aanleg van een vierde spoor tussen ’s-Hertogenbosch en Vught, zodat er meer treinen kunnen gaan rijden.

Met de ‘boog’ van de Betuweroute legt ProRail een extra route aan voor het goederenvervoer. Het gaat om de route tussen Meteren en Boxtel.

Doel van de aftakking Betuweroute

Om spoorboekloos rijden mogelijk te maken op de Brabantroute (Moerdijk-Venlo) is een daling van het goederenvervoer nodig. Daarvoor is een herroutering nodig van het goederenvervoer via andere routes. Eén van die routes is Meteren-Boxtel. Hiervoor moet een ‘boog’ worden aangelegd vanaf de Betuweroute op het spoor Meteren–Boxtel, de Zuidwestboog.

Wat vindt de gemeente ’s-Hertogenbosch?

De gemeente ’s-Hertogenbosch vindt dat allerminst is aangetoond dat de aftakking van de Betuweroute noodzakelijk is. Zij voert daarom een lobby richting de Tweede Kamer voor het beter benutten van de Betuweroute. Daarin neemt de gemeente het volgende mee: 

  • De dalende aantallen van het goederenvervoer over het tracé,
  • de onvolledig onderbouwde prognosecijfers en
  • de verslechtering van de leefkwaliteit voor omwonenden.

Zienswijze

De gemeente ’s-Hertogenbosch diende ook al een zienswijze in op het ontwerptracébesluit. Hierin werken we samen met de andere vier gemeenten. De uitkomsten van het TNO-rapport zijn door de gemeenten gebruikt in de zienswijze. In juni spreken de bestuurders van de gemeenten de staatssecretaris opnieuw om de zorgen onder de aandacht te brengen.

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archive/2018/05/article/tno-rapport-leefbaarheid-hoogfrequent-spoor-742.html