Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Evaluatie inkoop Jeugdhulp en Wmo

29 augustus 2018
Twee meisjes tekenen in een schrift

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inkoop en organisatie van Jeugdhulp en Wmo. Een belangrijke taak, want we willen natuurlijk dat inwoners die ondersteuning en zorg nodig hebben, dat krijgen. Voor de inkoop hiervan werken gemeenten samen. Voor Jeugdhulp zijn dat 16 gemeenten in Noordoost Brabant. In de Meierij werken de 6 gemeenten ook samen voor inkoop van de Wmo-hulp.

Bureau Significant heeft de samenwerking en de wijze van inkoop onderzocht. Volgens het onderzoek is de overgang van de inkoop van Jeugdhulp en Wmo van het Rijk naar gemeenten in onze regio geslaagd. Nu moeten we werken aan verbetering van de kwaliteit via onder andere een effectievere organisatie van de samenwerking rondom Jeugdhulp en Wmo en versnelling van de transformatie.

Continuïteit en complexe verandering

We hebben kunnen bewerkstelligen dat er continuïteit was voor inwoners die jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning ontvingen. Dat was in de samenwerking de eerste prioriteit. Daarvoor was het nodig dat we als gemeenten deze nieuwe taken goed met elkaar en met de zorgaanbieders organiseerden. Dit is gelukt.

We wilden de hulp ook efficiënter en effectiever maken. Dit laatste is nog niet klaar. Dit is in heel Nederland te zien. Zulke complexe veranderingen kosten tijd.

Nu naar verbetering kwaliteit

Nu deze nieuwe taken bij de gemeente zijn geland, willen we vooral inzetten op het verbeteren van de kwaliteit van de hulp. Daarvoor gaan we opnieuw bekijken welke wijze van regionale samenwerking en inkoop hier het beste bij past. Het rapport geeft hiervoor verbeterpunten. Begin 2019 besluiten de gemeenteraden over het vervolg van de regionale samenwerking en de wijze van inkopen vanaf 2020. 

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archive/2018/08/article/evaluatie-inkoop-jeugdhulp-en-wmo.html