Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Goede jeugdhulp, goed verwijzen

30 augustus 2018
Lichtbak met verlichtte pijlen

In de Jeugdhulp willen we op tijd en goede hulp aanbieden. We zien dat het aantal verwijzingen naar specialistische jeugdhulp is gegroeid. Terwijl het aantal jongeren in ’s-Hertogenbosch minder is geworden. Een oorzaak hiervan is dat niet alle verwijzingen goed zijn. De jongere komt dan niet direct bij de juiste zorgverlener. Daardoor kan het langer duren dat de jongere de goede zorg krijgt. Daarbij kost het de zorg, en dus ook de samenleving, meer geld.

Daarom willen we zorgen dat de doorverwijzingen verbeteren. Dat doen we onder andere door een stimuleringsregeling voor huisartsen. We stellen hiervoor een subsidie van € 120.000,-- beschikbaar.

Wethouder Huib van Olden: “Met de regeling willen we bereiken dat we beter gaan verwijzen.  Met als doel natuurlijk dat inwoners ervaren dat er sneller begeleiding komt. En dat dit dichterbij huis, in een vertrouwde omgeving en met minder stigmatisering gebeurt.”

Van start in september

Huisartsen kunnen hiermee de functie van Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg voor jeugdigen versterken. De regeling gaat in september van start. Het opstellen ervan doen we in samenwerking met de huisartsenstichting Haspel GGZ en het Jeroen Bosch Huisartsenoverleg. Na een half jaar evalueren we de regeling.

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archive/2018/08/article/goede-jeugdhulp-goed-verwijzen.html