Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Raadsavond Informeren & Ontmoeten op 20 augustus

7 augustus 2018
Afbeelding icoon raadsavond informeren & ontmoeten

Tijdens de Raadsavond kunnen inwoners en organisaties hun mening geven over onderwerpen die hen bezighouden. En ze kunnen inspreken over de onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat beslissen. De gemeenteraad wil voor inwoners en organisaties meer herkenbaar en toegankelijk zijn. Daarom wordt iedere maand een speciale avond georganiseerd met de naam ‘Informeren en Ontmoeten’.

De komende Raadsavond vindt plaats op maandag 20 augustus vanaf 19.00 uur in het Bestuurscentrum (Achter het Stadhuis 5-7). Aanmelden kan tot 24 uur voor aanvang van de vergadering via gemeenteraad@s-hertogenbosch.nl of (073) 615 90 81. Vermeldt u ook het onderwerp waarop u wilt inspreken?

Voorlopig staan de volgende onderwerpen op de agenda. Kijk hier voor de meest actuele agenda en meer informatie over deze onderwerpen.


U kunt inspreken over

-        verordening individuele Studietoeslag 2018;

-        experimenteren in de bijstand met bijverdienen;

-        bestemmingsplan Heilig Hartenkerk;

-        declaratie kosten ruiming explosieven 2017;

-        startnotitie Omgevingsvisie ’s-Hertogenbosch;

-        concretiseren raadsbesluit over het wijzigen van detailhandelsbeleid voor grote bouwmarkt;

-        Kermisverordening ’s-Hertogenbosch 2018; 

-        parkeergelegenheid op transferia.

 

U kunt aanwezig zijn bij

Het college informeert de raad over de volgende onderwerpen. U bent welkom om als toehoorder aanwezig te zijn:

- verloop aanbestedingstraject Sportiom;

- experimenteren in de bijstand met bijverdienen.

 

Wat gebeurt er na het inspreken?

De onderwerpen waarover u kunt inspreken, worden in de week van 27 augustus besproken tijdens commissievergaderingen. Als voorbereiding op de raadsvergadering op 11 september, waar de gemeenteraad de uiteindelijke beslissing neemt. U bent welkom om hierbij aanwezig te zijn. 

 

Meer informatie: 

Vergadering commissie Bedrijvigheid op 27 augustus

Vergadering commissie Omgeving op 28 augustus

Vergadering commissie Sociaal op 29 augustus

Vergadering commissie Bestuur op 30 augustus

 

 

 

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archive/2018/08/article/raadsavond-informeren-ontmoeten-op-20-augustus-797.html