Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Toestemming voor Festival Losjes bij Engelermeer

21 augustus 2018
Luchtfoto van Engelenmeer

De organisatie van festival Losjes krijgt toestemming voor het evenement bij het Engelermeer op zaterdag 1 september. Het college van burgemeester en wethouders verleent de vergunningen die nodig zijn voor dit evenement. Het gaat om een klein festival met alternatieve (kunstzinnige) elektronische muziek, dat ongeveer 3500 bezoekers trekt. Het vindt plaats op de landtong van het strandbad aan het Engelermeer. Het evenement heeft twee (kleine) podia met twee horecapunten en toiletten. 

Het college begrijpt de zorgen rond eventuele verstoring voor de omgeving. Het voorkomen van schade aan natuurwaarden is uitgangspunt voor dit evenement. Er is een onderzoek gedaan naar de omgeving en naar de geluidsbelasting van festival Losjes. Deze gegevens zijn getoetst aan de Natuurwet. De gemeente schrijft maatregelen voor om eventuele (over)last tot een minimum te beperken. Ook worden de voorwaarden opgenomen in de vergunningen.

Elk jaar genieten duizenden recreanten van het zwemwater van het Engelermeer, zowel Bosschenaren als mensen van buiten ‘s-Hertogenbosch. Door de warme zomer zijn er dit jaar al 90.000 bezoekers geweest. Op drukke zomerdagen gaat het om 4.000 tot 6.000 strandbezoekers per dag. Het bezoek van deze duizenden recreanten heeft ook een invloed op de omgeving. Bij het evenement Losjes gaat het om maximaal 3500 bezoekers. Op het totale aantal recreanten dat het Engelermeer jaarlijks tijdens de zomermaanden bezoekt is dit niet onaanvaardbaar groot. 

Dit evenement ziet het college als een proef. Met deze proef wil het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor evenementen bij het Engelermeer. De aanvraag van festival Losjes is gericht op jongeren. Dit past binnen de wensen voor meer evenementen voor jongeren en in de zoektocht naar nieuwe locaties voor evenementen. 

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archive/2018/08/article/toestemming-voor-festival-losjes-bij-engelermeer.html