Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Raadsavond Informeren & Ontmoeten op 22 oktober

9 oktober 2018
Icoon raadsavond informeren en ontmoeten

Tijdens de Raadsavond kunnen inwoners en organisaties hun mening geven over onderwerpen die hen bezighouden. En ze kunnen inspreken over de onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat beslissen. De gemeenteraad wil voor inwoners en organisaties meer herkenbaar en toegankelijk zijn. Daarom wordt iedere maand een speciale avond georganiseerd met de naam ‘Informeren en Ontmoeten’.

De komende Raadsavond vindt plaats op maandag 22 oktober vanaf 19.00 uur in het Bestuurscentrum (Achter het Stadhuis 5-7). Aanmelden kan tot 24 uur voor aanvang van de vergadering via dit formulier of (073) 615 90 81. Vermeldt u ook het onderwerp waarop u wilt inspreken?
Voorlopig staan de volgende onderwerpen op de agenda.
Kijk hier voor de meest actuele agenda en meer informatie over deze onderwerpen.

U kunt inspreken over

  • Begroting 2019;
  • Belastingvoorstellen 2019;
  • Instandhouden De Plek en gebruik door Stichting Flik-Flak;
  • Zienswijze Ontwerp-Programmabegroting 2019 inclusief Meerjarenperspectief 2020-2022 en herziene Programmabegroting 2018 Omgevingsdienst Brabant Noord.

U kunt aanwezig zijn bij

Het college informeert de raad over de volgende onderwerpen. U bent welkom om als toehoorder aanwezig te zijn:

  • Technische toelichting Begroting 2019;
  • Scenario's inkoop Wmo en Jeugdhulp 2020 en verder.

Wat gebeurt er na het inspreken?

De onderwerpen waarover u kunt inspreken, worden in de week van 29 oktober besproken tijdens commissievergaderingen. Als voorbereiding op de raadsvergadering op 13 november, waar de gemeenteraad de uiteindelijke beslissing neemt. U bent welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archive/2018/10/article/raadsavond-informeren-ontmoeten-op-22-oktober.html