Tijdlijn coronavirus

Al onze uitingen over het coronavirus zijn op onderstaande tijdlijn terug te lezen. Voor alle maatregelen, de laatste veranderingen voor de gemeente ’s-Hertogenbosch en het laatste nieuws, kijk op www.s-hertogenbosch.nl/corona.

Laatste aanpassing: 14 januari 2022, 21:19

Winkels, sportclubs en kappers weer open

14 januari 2022, 21:19

Tijdens de persconferentie op 14 januari maakte het Kabinet voorzichtige versoepelingen bekend. De winkels, sportclubs en contactberoepen mogen vanaf zaterdag 15 januari weer open. De horeca en de cultuursector blijven nog tot zeker 25 januari dicht. De voorzitters van de drie Brabantse veiligheidsregio’s gaan in een gezamenlijk statement in op de versoepelingen én aan de uitdagingen waarvoor het virus ons blijft plaatsen. 

Harde lockdown is harde boodschap voor iedereen

18 december 2021, 19:28

De harde lockdown is een harde boodschap voor ons allemaal. Om te horen, te vertellen en mee om te gaan. Help elkaar door deze lastige en moeilijke tijd. Praat met elkaar en heb oog voor je buren, je collega’s, je naaste omgeving. Zo kunnen we voor elkaar zorgen. Want we willen samen het vastlopen van de zorg voorkomen, aldus het college van de gemeente ’s-Hertogenbosch. 

Een grillige tijd met veel vragen, maar samen kunnen we dit aan

2 december 2021, 13:32

Na een optimistische zomer is de coronacrisis terug en hebben we weer te maken met beperkende maatregelen. We zien de ziekenhuisbezetting weer toenemen en merken in gesprekken dat mensen niet meer weten waar ze aan toe zijn. Deze crisis kunnen we alleen samen aan. Door naar elkaar te luisteren, oog te hebben voor elkaar en ons te houden aan de coronamaatregelen. 

Burgemeester Mikkers: Heb oog voor elkaar, praat met elkaar, zorg voor elkaar

27 november 2021, 13:35

Beste inwoners, ik draai er niet omheen: na gisteren weten we dat we in een lastige 3 weken komen. Een periode waarin we er met elkaar alles aan moeten doen om het coronavirus terug te dringen. Wanneer ons dat gezamenlijk lukt, kunnen we snel weer uitkijken naar versoepelingen. Maar tot die tijd is het voor iedereen: houd je aan de basismaatregelen en heb oog voor elkaar.

Samen doen wat nodig is

26 november 2021, 19:30 

De drie voorzitters van de drie Brabantse Veiligheidsregio’s, waaronder  Jack Mikkers, hebben vrijdagavond opgeroepen om ‘samen de schouders er onder te zetten en iedereen een steentje bij te laten dragen’ om deze fase van de coronacrisis door te komen. 

Ondersteuning blijft ook na corona nodig

8 oktober 2021, 10:22

Hoewel het met corona steeds meer de goede kant uitgaat, blijven we waakzaam en ondersteunen we groepen die door corona extra hard geraakt zijn en daar nog steeds de gevolgen van ondervinden.

Opnieuw financiële steun voor de sport

8 september 2021, 11:43

Het college heeft besloten ook in het tweede kwartaal van 2021 een deel van de vaste huur van gemeentelijke sportaccommodaties aan sportverenigingen kwijt te schelden. De verenigingen ontvangen van ons een mail over de werkwijze. We maken daarnaast gebruik van een rijksregeling om de exploitanten van Sportiom en Kwekkelstijn te kunnen compenseren voor hun exploitatietekort over de eerste helft van 2021 als gevolg van de coronamaatregelen. 

Aanpak eenzaamheid: extra tandje erbij

23 juli 2021, 09:52

Steeds meer inwoners voelen zich eenzaam. Dat is zeker sinds de coronapandemie het geval. En dan gaat het zeker niet alleen over ouderen; ook jongeren geven steeds vaker aan met gevoelens van eenzaamheid te kampen. Al een paar jaren zijn wij samen met een aantal maatschappelijke partners aan de slag om eenzaamheid aan te pakken. De komende jaren zetten we hierbij een extra tandje bij. 

Einde coronapandemie in zicht, maar we zijn er nog niet

1 juli 2021, 16:18

Het lijkt erop dat de corona-pandemie op z’n retour is en dat het leven dat we kenden grotendeels terugkeert. Natuurlijk blijft behoedzaamheid geboden en is het belangrijk ons aan de maatregelen te houden, zoals het naleven van de anderhalve meter. Maar langzaam maar zeker proberen inwoners en ondernemers hun ‘oude’ leven weer op te pakken. In de meeste gevallen op eigen kracht, maar waar nodig helpt en ondersteunt de gemeente daarbij en biedt ze perspectief. 

Financiële steun voor sportaanbieders

10 juni 2021, 13:00

Gemeente ’s-Hertogenbosch komt haar sportaanbieders op verschillende manieren financieel tegemoet voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

Ondernemertafels helpen ondernemers verder

3 juni 2021, 11:30

Weener XL, het werk en ontwikkelbedrijf van de Gemeente ’s-Hertogenbosch en ZZPBoost, een community van zelfstandig ondernemers, organiseren sinds kort ondernemertafels voor ondernemers uit de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Ondernemers schuiven aan om kennis en ervaringen te delen en elkaar verder te helpen met vragen.

Voorzichtigheid blijft nodig bij nieuwe versoepelingen

19 mei 2021, 17:03

De voorzitters van de drie Brabantse veiligheidsregio’s roepen op tot voorzichtigheid bij nieuwe versoepelingen coronamaatregelen. 

Tijdelijke ondersteuning kosten (TONK) versoepeld

30 april 2021, 13:25

Veel inwoners kampen met de gevolgen van de coronamaatregelen. Vooral mensen die te maken hebben met een inkomensdaling en toch flinke woonlasten moeten betalen. Tot nu toe maakten weinig inwoners gebruik van de TONK. Daarom heeft het college besloten om de regels te versoepelen. 

Samen verder na de coronacrisis

29 april 2021, 16:17

Corona heeft invloed op de samenleving, dat weten we. Het afgelopen jaar heeft het college al veel maatregelen genomen. Gericht op helpen, ondersteunen en bieden van perspectief. Tot april 2021 is hier ongeveer 39 miljoen euro mee gemoeid. Dit bedrag vormt wat we het Bosch Herstelfonds Corona zijn gaan noemen. Een groot deel van dat bedrag komt van middelen van het Rijk. 

Kabinet wil met openingsplan meer mogelijk maken

13 april 2021, 19:48

Het kabinet heeft een openingsplan gepresenteerd waarin stap voor stap meer mogelijk is in de samenleving. De huidige coronamaatregelen blijven zeker tot 28 april gehandhaafd. Wel gaat de buitenschoolse opvang (bso) per 19 april weer open. Lees meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Plaatsing tijdelijke woningen Cementrum opnieuw verlengd

9 april 2021, 08:53

Het college van Ben W heeft de plaatsing van 11 tijdelijke woningen op het parkeerterrein van het Cementrum in ’s-Hertogenbosch met drie maanden verlengd. In de woningen worden dak- en thuislozen opgevangen, omdat de reguliere opvang vanwege de 1,5 meter maatregel onvoldoende ruimte biedt. Ook de inzet van een nabijgelegen hotel wordt om dezelfde reden verlengd tot 1 augustus a.s. 

Koo ingang voor hulp na corona

6 april 2021, 10:00

Het afgelopen jaar zijn veel mensen geraakt door corona. Sommige klachten kunnen lang duren. Herkent u dit, of heeft u andere problemen door corona? Bel dan met Koo.

Voor inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch is Koo de ingang voor informatie, advies en hulp. Is er meer nodig, dan neemt Koo de vraag mee naar het corona-nazorgteam. Dit is een initiatief van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Farent, MEE, Humanitas, C-support, de GGD en de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Maatregelen tegen corona blijven gelden

23 maart 2021, 19:38

Het kabinet handhaaft het huidige pakket coronamaatregelen tot en met 20 april. Alleen de avondklok gaat een uur later in, namelijk om 22.00 uur. 

Aanvragen TONK

10 maart 2021, 10:00

Bent u ondernemer, zzp’er, werknemer of werkzoekende en hebt u financiële problemen door de coronamaatregelen? Kunt u daardoor de noodzakelijke woonkosten niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen met een tijdelijke vergoeding van maximaal € 300,- per maand. 

Geen verdere verruiming lockdown

8 maart 2021, 20:22

Nog steeds raken te veel mensen besmet met het coronavirus. Ook de druk op ziekenhuizen is nog te hoog. Daarom gaat het kabinet nu niet verder versoepelen. Het kabinet houdt vast aan de huidige maatregelen. Wel worden er kleine correcties gedaan op een aantal al bestaande maatregelen. Ook kijkt het kabinet vooruit. Vanaf 31 maart is er mogelijk meer ruimte voor versoepeling. Alleen als de cijfers het toelaten, kunnen bijvoorbeeld de terrassen en winkels open onder strikte voorwaarden. 

Gedenkplek coronaslachtoffers en nabestaanden

4 maart 2021, 11:20

In samenwerking met de stichting Voedselbos en de in ’s-Hertogenbosch gevestigde landelijke stichting C-Support (voor nazorg patiënten coronabesmetting) starten we met de realisatie van een gedenkplek voor coronaslachtoffers en nabestaanden van coronaslachtoffers. De gedenkplek, met de naam Bos van hoop en troost, komt bij de ingang van het aan te leggen voedselbos ter hoogte van het Kanaalpark. 

Voorzichtige verruimingen lockdown

23 februari 2021, 19:48

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat er 4 voorzichtige versoepelingen komen in de lockdown:

 • gedeeltelijke openstelling voortgezet onderwijs en mbo
 • contactberoepen, zoals de kapper, weer mogelijk maken
 • winkelen op afspraak
 • verruiming sporten voor jongeren en jongvolwassenen

Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Dropzone: luisterend oor en advies voor jongeren

22 februari 2021, 11:18

In deze coronatijd hebben jongeren het extra moeilijk en ervaren zij problemen. Denk aan eenzaamheid, schoolprestaties, gezondheid, mantelzorg en relaties. Niet iedereen kan daar thuis of met vrienden makkelijk over praten. Daarom gaat vanaf maandag 22 februari 2021 ‘Dropzone’ van start. Dat is een nieuw initiatief waar jongeren uit onze gemeente terecht kunnen voor een luisterend oor en advies.

Regeling TONK komt eraan

17 februari 2021, 14:32

Hebt u als zelfstandige of werknemer minder inkomsten door de coronamaatregelen? En kunt u de noodzakelijke kosten niet meer betalen? In sommige situaties kunt u dan een vergoeding krijgen uit de nieuwe regeling TONK. Dat is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. De gemeente is TONK nu aan het voorbereiden.

Avondklok geldt ook vanavond

16 februari 2021, 22:10

De avondklok geldt, ook vanavond. Het coronavirus is nog niet onder controle. Het blijft belangrijk om thuis te blijven, zo min mogelijk mensen te ontmoeten en je aan alle maatregelen te houden, zoals de avondklok. 

Welke invloed heeft corona op ons dagelijks leven?

10 februari 2021, 18:03

Hoe ervaar je de coronacrisis in je leven? Ruim 4600 inwoners vulden in januari hierover onze vragenlijst in. We vergeleken de resultaten met de situatie in april en juni 2020. We vroegen ook hoe mensen terugkijken op het jaar 2020 en de feestdagen in december. 

Aanvulling op aanpak gevolgen coronacrisis

10 februari 2021, 15:36

Het college heeft opnieuw een aantal maatregelen genomen om het hoofd te bieden aan de gevolgen van coronacrisis. Dit doet zij mede aan de hand van onderzoek onder inwoners. Dat onderzoek is onlangs voor de derde keer gehouden. Uit de resultaten komt naar voren dat de coronacrisis steeds verder ingrijpt bij inwoners. In vergelijking met vorig jaar zijn de gevoelens van bezorgdheid, machteloosheid en frustratie toegenomen. 

Eerste Hulp Bij Geldzaken voor ondernemers

10 februari 2021, 10:08

Veel ondernemers worden hard getroffen door de coronamaatregelen. Daarom hebben we onze dienstverlening uitgebreid voor ondernemers die in ‘s-Hertogenbosch wonen. Zij kunnen met financiële vragen terecht bij ‘Eerste Hulp Bij Geldzaken voor ondernemers’. 

Kabinet verlengt avondklok tot 3 maart

9 februari 2021, 14:39

Het kabinet verlengt de avondklok tot woensdag 3 maart 04.30 uur. Dat is nodig, omdat nieuwe, besmettelijkere varianten van het coronavirus terrein winnen in Nederland. 

Situatie rondom corona blijft ernstig, lockdown voortgezet

2 februari 2021, 19:46

Het aantal besmettingen per dag neemt af en ook in het ziekenhuis wordt het langzaam iets minder druk. Maar nieuwe varianten van het coronavirus winnen snel terrein in Nederland. Dat is zorgelijk, want die varianten zijn besmettelijker en kunnen leiden tot een nieuwe golf van besmettingen.

Naar de brugklas in coronatijd

1 februari 2021, 17:10

In de komende weken kiezen de leerlingen van groep 8 naar welke middelbare school ze volgend schooljaar gaan. De basisscholen, de middelbare scholen én de gemeente willen deze overgang zo soepel mogelijk laten verlopen. Daarom hebben ze afspraken met elkaar gemaakt over samenwerking. De scholen en de gemeente vinden dat de leerlingen in deze corona-tijd extra aandacht en inspanning verdienen. Zij geloven met elkaar in gelijke kansen voor ieder kind. Een soepele overgang naar de middelbare school draagt daaraan bij. 

Avondklok vanaf zaterdag 23 januari

22 januari 2021, 12:34

In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft.

Lockdown verder aangescherpt

20 januari 2021, 15:31

Het kabinet maakt zich grote zorgen om de Britse variant van het coronavirus, die nog besmettelijker is dan het virus dat we al kennen. Daarnaast zijn er andere varianten van het virus waar zorgen over bestaan. Er zijn extra maatregelen nodig om die nieuwe varianten van het virus onder controle te krijgen.

Aanvullende maatregelen vooral gericht op sociaal domein

20 januari 2021, 13:40

Het aantal corona besmettingen neemt iets af, maar niet hard genoeg. Daarom heeft het kabinet besloten de huidige lockdown tot 9 februari te verlengen. Op 20 januari is er een persconferentie waarin mogelijk nog strengere maatregelen worden aangekondigd. Dat betekent in ieder geval dat nog langer een beroep wordt gedaan op ons uithoudingsvermogen. 

Bedrijven helpen horecabedrijven

13 januari 2021, 14:13

Op initiatief van Koninklijke Horeca Nederland afdeling ’s-Hertogenbosch/Rosmalen (KHN) en de gemeente is er een speciale groep van Bossche bedrijven gevormd. Zij zijn bereid horecaondernemers die het moeilijk hebben in deze coronatijd gratis met advies bij te staan. Bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfsvoering, (her)financiering, belastingen, fiscale en juridische zaken. 

Nederland tot en met tenminste 9 februari in lockdown

12 januari 2021, 20:07

Het aantal Nederlanders dat besmet raakt met het coronavirus neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown enig effect heeft. Onze volgende taak is om de dagelijkse besmettingen nog veel verder en sneller te laten dalen, zodat ook het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen en op de intensive care daalt. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland tenminste tot en met 9 februari in lockdown blijft.

Aanvullende maatregelen ‘s-Hertogenbosch

22 december 2020, 16:30

We hebben sinds vorige week te maken met een nog zwaarder pakket aan coronamaatregelen. De nieuwe lockdown waarin de bewegingsvrijheid van iedereen (nog) verder is beperkt, is een feit. Tegelijk is er een absolute noodzaak voor deze maatregelen. Het is hard nodig om de verdere verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. Het college blijft kijken wat nodig is om deze moeilijke tijd door te komen.

Veilig thuis

18 december 2020, 11:00

Gezinsleden zijn meer samen thuis en dat kan heel gezellig zijn, zeker met de feestdagen voor de deur. Soms is dat minder fijn. Spanningen tussen gezinsleden kunnen hoog oplopen en soms zelfs leiden tot geweld. Iedereen moet zich veilig voelen in eigen huis, in het gezin. Leeft u zelf in een gespannen situatie? Kent u iemand waarbij u huiselijk geweld of kindermishandeling vermoedt? Onderneem actie.

Aanpassing voorzieningen binnenstad in lockdown

16 december 2020, 16:23

’s-Hertogenbosch heeft te maken met een strenge lockdown. Net als de rest van Nederland. Veel winkels en voorzieningen sluiten de deuren. En iedereen blijft zoveel mogelijk thuis. Levensmiddelen zijn nodig, en sommige winkels mogen dan ook open blijven. De lockdown leidt ook in onze gemeente tot een aantal aanpassingen.

Samen er een schep bovenop doen

14 december 2020, 20:31

We moeten er samen een schep bovenop doen bij het omlaag brengen van het aantal coronabesmettingen. Dit zeggen de drie voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio’s in een verklaring aansluitend aan de toespraak van premier Rutte. 

Lockdown nodig om oplopende besmettingen tegen te gaan

14 december 2020, 20:20

Premier Rutte heeft vandaag in een toespraak een extra pakket maatregelen bekend gemaakt om het stijgend aantal corona besmettingen en de toenemende druk op de zorg in Nederland omlaag te brengen. Bekijk de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Gedeeltelijke lockdown ook met feestdagen

8 december 2020, 19:53

Het kabinet heeft vandaag bekend gemaakt dat we de gedeeltelijke lockdown moeten voortzetten ook tijdens de feestdagen. Het aantal coronabesmettingen blijft te hoog en de druk op de zorg neemt nog maar weinig af. Bekijk de website van de Rijksoverheid voor meer informatie. 

Mondkapjesplicht vanaf 1 december

30 november 2020, 08:10

Met ingang van 1 december a.s. is het voor iedereen vanaf 13 jaar verplicht om een mondkapje te dragen in openbare binnenruimtes. Dus ook als u een afspraak hebt bij een van de locaties van de gemeente. Alle informatie met betrekking tot de mondkapjesplicht is te vinden op de website van de Rijksoverheid

Inzet is nodig om zorg te ontlasten

24 november 2020, 18:05

Voorzitters Brabantse Veiligheidsregio's roepen samen inwoners op om de zorg te ontlasten en eindejaarstradities in kleine kring of online te vieren. 

Verhuizing corona testlocatie ’s-Hertogenbosch

20 november 2020, 15:40

De huidige GGD corona testlocatie aan de Kruisstraat in Rosmalen (gemeente ’s-Hertogenbosch) verhuist naar de Brabanthallen. De nieuwe weersbestendige locatie is vanaf woensdag 25 november volledig operationeel.

Gedeeltelijke lockdown gaat verder

17 november 2020, 19:43

Het kabinet heeft vandaag bekend gemaakt dat de gedeeltelijke lockdown verder gaat. Weliswaar daalt het aantal coronabesmettingen maar maatregelen blijven nodig om elkaar te beschermen. 

Bezoek je de binnenstad? Check de druktemeter!

11 november 2020, 14:33

De decembermaand staat in het teken van de feestdagen en de inkopen die daarbij horen. Voorafgaand aan de feestdagen is het ieder jaar druk in de Bossche binnenstad. Dit jaar willen we de drukte graag spreiden met het oog op de coronamaatregelen.

Steun college na verscherpte maatregelen

11 november 2020, 12:57

Sinds 3 november bevindt Nederland zich in een verdergaande lockdown. De maatregelen kennen we allemaal. Het kabinet heeft bovendien aangegeven dat die situatie zeker nog tot half december gaat duren. Het coronavirus vraagt echt nog om doorzettingskracht van ons allemaal.

Samen klus klaren in strijd tegen corona

3 november 2020, 20:10

De voorzitters van de drie Brabantse veiligheidsregio’s hebben in een gezamenlijke verklaring opgeroepen samen de klus tegen corona te klaren.

Kabinet besluit tot strengere maatregelen tegen corona

3 november 2020, 19:25

Het kabinet heeft dinsdagavond 3 november bekend gemaakt dat er strengere maatregelen nodig zijn om het aantal coronabesmettingen omlaag te brengen. 

Gevolgen van corona voor ’s-Hertogenbosch

28 oktober 2020, 14:36

De coronamaatregelen beïnvloeden ons dagelijks leven op veel manieren. Op dinsdag 3 november en donderdag 5 november vertellen ervaringsdeskundigen wat dit betekent voor zorg, economie, toerisme, evenementen, verenigingen, wijkvoorzieningen, jeugd en onderwijs.

Demonstratie tegen coronaregels vroegtijdig ontbonden

17 oktober 2020, 15:43

Vanmiddag heeft burgemeester Jack Mikkers van gemeente ’s-Hertogenbosch en voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Noord de demonstratie in Den Bosch tegen de coronaregels vroegtijdig moeten beëindigen. Dit in overleg met de organisatie. 

Samen er doorheen. Voor en met elkaar

16 oktober 2020, 17:00

Een boodschap van burgemeester Jack Mikkers voor de inwoners van ’s-Hertogenbosch.

College besluit tot aanvullende coronasteun

16 oktober 2020, 16:00

Het coronavirus is volop aanwezig. De cijfers van de besmettingen stijgen en we leven op dit moment in een gedeeltelijke lockdown. Voor het college reden om ons maatregelenpakket weer onder de loep te houden, en aanvullende maatregelen te nemen. 

Kabinet besluit tot gedeeltelijke lockdown

13 oktober 2020, 19:35

Het kabinet heeft dinsdagavond bekend gemaakt dat er strengere maatregelen nodig zijn om het aantal coronabesmettingen omlaag te brengen. Lees meer op de website van de Rijksoverheid

Dasboard Gevolgen Corona - september

9 oktober 2020, 08:30

In het Dashboard Gevolgen van Corona staan actuele cijfers over de gevolgen van de coronacrisis. Daarin houden we de vinger aan de pols als het gaat om de economie, arbeidsmarkt, zorg, woningmarkt, veiligheid en andere beleidsterreinen in de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Statement voorzitter Veiligheidsregio Brabant Noord

6 oktober 2020, 12:20

De voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant Noord Jack Mikkers heeft vanochtend besloten in deze regio een beperkt aantal ontheffingen te gaan verlenen de komende 2 weken tot dinsdag 20 oktober op samenkomsten met maximaal 30 personen in gebouwen van groot belang voor de regio.  Dit betekent dat vanaf vandaag in theaters, culturele centra en poppodia maximaal 250 bezoekers welkom zijn.

De corona-marathon is nog niet afgelopen

2 oktober 2020, 10:45

Het coronavirus is nu een half jaar onder ons, en we zijn er nog niet. Zo veel is ons duidelijk. Eerder heb ik de vergelijking gemaakt met het lopen van een marathon. En dat is het met recht. Het is een parcours met hordes en verrassingen. Het is een tocht waarin we doorzettingsvermogen en veel uithoudingsvermogen vragen. Van iedereen. Een bericht van Burgemeester Jack Mikkers.

Statement voorzitter Veiligheidsregio Brabant Noord

30 september 2020, 16:32

De voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant Noord Jack Mikkers heeft vanmiddag besloten in deze regio geen ontheffingen te verlenen de komende drie weken tot dinsdag 20 oktober op samenkomsten met maximaal 30 personen in gebouwen van groot belang voor de regio. Dit is in lijn met kabinetsbeleid om het aantal contactmomenten en reisbewegingen terug te dringen.

Aandacht voor elkaar start in ‘s-Hertogenbosch

30 september 2020, 15:36

Corona beperkt ons allemaal. Na ruim een half jaar slaat coronamoeheid toe, juist nu besmettingen weer toenemen. Er is verlies op veel fronten. Dat is moeilijk. Zeker nu de dagen korter worden, het virus hardnekkig blijft en het leven dus weer onzeker is. Toch moeten we het samen volhouden. En dat is lastig. Voor iedereen. 

Landelijke maatregelen om coronavirus terug te dringen

28 september 2020, 19:40

Het kabinet heeft nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen. Dit is nodig om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen. De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende drie weken van kracht. Lees meer op de website van de Rijksoverheid

Extra maatregelen vanwege bestrijding coronavirus

25 september 2020, 18:10

Het kabinet heeft tot extra maatregelen besloten in de veiligheidsregio Brabant-Noord en 7 andere regio’s in Nederland om de oplopende besmettingen met het coronavirus te bestrijden.Voorzitter Jack Mikkers doet in een verklaring een dringend beroep op de inwoners om de maatregelen na te leven en ook anderen te stimuleren dit te doen. 

Actuele cijfers over gevolgen van corona

16 september 2020, 14:50

In het Dashboard Gevolgen van Corona staan actuele cijfers over de gevolgen van de coronacrisis. Daarin houden we de vinger aan de pols als het gaat om de economie, arbeidsmarkt, zorg, woningmarkt, veiligheid en andere beleidsterreinen in de gemeente ’s-Hertogenbosch. 

Corona; vingers aan de pols!

15 september 2020, 19,15

Wat is nodig voor ’s-Hertogenbosch na corona? Met een antwoord op die vraag is het college bezig. Ze komt op korte termijn met een toekomstperspectief op 2035. Een aanpak waarin zij nauw optrekt met verschillende partners. De gecombineerde aanpak van helpen, ondersteunen en perspectief zoals die eerder is gekozen, blijft daarin leidend. 

Geen horeca op 11-11

14 september 2020, 17:16

Vandaag heeft de horecavereniging overleg gehad over wat zij kan doen op 11-11. Dit zijn zo’n 60 horecaondernemers uit de binnenstad. Daaruit is het besluit gekomen dat zij die dag geen 11-11 activiteiten organiseert. 11-11 wordt nu voor de horeca een ‘gewone woensdag’. Restaurants en cafés zijn wel gewoon open. 

Statement voorzitters Veiligheidsregio's

18 augustus 2020, 20:05

Het is nog geen twee weken geleden dat wij onze zorg uitspraken over het toenemende aantal coronabesmettingen. Die toename gaat helaas onverminderd door. In het westen van het land, maar ook in delen van onze eigen provincie. Tijdens de zomervakantie is het naleven van coronaregels ernstig verslapt. Een zorgwekkende situatie die, als we er samen niet de schouders onder zetten, weer voor volle IC’s gaat zorgen en mogelijk zelfs het terugdraaien van eerder versoepelde regels.

Statement voorzitters Veiligheidsregio's - Alarmerende cijfers over coronabesmettingen

6 augustus 2020, 19:30

De besmettingen met corona nemen de afgelopen weken weer ernstige vormen aan. In het westen van het land, maar ook in het westelijke deel van onze provincie. Het gaat om besmettingen die veelal in de privé- en werksfeer zijn opgelopen volgens het RIVM. Niet verwonderlijk, want iedereen wil na deze afgelopen lastige maanden zijn of haar familie, vrienden of collega’s graag weer zien en de normale routines weer oppakken. Maar daar zien we nu al tijdens de zomervakantie de gevolgen van en dat baart ons ernstige zorgen. In de naleving van de regels om corona onder controle te houden komt ernstig de klad. Dat is onacceptabel. Alleen samen krijgen wij namelijk corona onder controle.

Statement voorzitters Veiligheidsregio's

22 juli 2020, 17:40

De besmettingen met corona nemen toe. Ook in onze provincie. Het gaat om besmettingen die veelal binnenshuis zijn opgelopen volgens het RIVM. In contacten met familie, vrienden, op kantoor. Dit baart ons zorgen. De Brabantse aard is die van gezelligheid en sociaal contact. De laatste maanden hebben wij echter bewezen dat ons gezond Brabantse verstand overheerst. Wij hebben hier in Brabant laten zien hoe je het coronavirus de kop in drukt. En daar komt nu de klad in. Dat is onacceptabel. Alleen samen krijgen wij corona onder controle. 

TASO-regeling voor (amateur) sportverenigingen en organisaties

22 juli 2020, 11:00

De sport wordt door de overheid gesteund met diverse steunmaatregelen, zoals NOW en TOZO. Eind vorige week werd bekend dat er een nieuwe steunmaatregel bij komt, de TASO-regeling. Deze financiële steunmaatregel is voor verenigingen met een eigen accommodatie. Via de TASO-regeling wordt geld beschikbaar gesteld aan verenigingen die niet in aanmerking komen voor andere steunmaatregelen en die ten minste 20% minder omzet hebben gedraaid als gevolg van de coronamaatregelen. 

Welke invloed heeft corona op ons dagelijks leven?

16 juli 2020, 16:00

We doen onderzoek onder inwoners hoe zij de coronacrisis ervaren in hun leven. In april deden we een eerste meting. In de periode daarna versoepelde het kabinet de maatregelen. Vervolgens deden we in juni weer een meting. We onderzochten nu ook wat inwoners al aan activiteiten ondernemen en wat hun verwachtingen zijn voor de komende tijd. 

Eerste vouchers aan zorgmedewerkers overhandigd

3 juli 2020, 15:00

Veel mensen hebben zich ingezet ten tijde van de coronacrisis. Dat geldt zeer zeker voor de mensen in de zorg. Dat bracht het gemeentebestuur op het idee om de medewerkers van alle zorginstellingen in de gemeente een voucher te geven. Als dank voor hun inzet in de afgelopen maanden. Die voucher kunnen zij besteden bij horecagelegenheden die zich daarvoor hebben aangemeld. Daarmee worden ook zij ondersteund. 

Een mooie Bossche zomer in coronatijd

2 juli 2020, 13:30

’s-Hertogenbosch gaat de zomer in. Een zomer die voor veel inwoners een meer lokale invulling kent dan anders. Per 1 juli gaan verschillende versoepelingen van de corona maatregelen in. Het maatschappelijke leven komt zo weer meer op gang. Wel met de anderhalve meter als norm, die blijft voorlopig. Volgens het kabinet in ieder geval tot er een vaccin is. 

Update dienstverlening

29 juni 2020, 09:00

De dienstverlening van de gemeente is vanwege het coronavirus aangepast. 

Elkaar ontmoeten op de Bossche Zomer

26 juni 2020, 09:44 

Woensdag 1 juli gaat de Bossche Zomer van start! Op verschillende plekken in ’s-Hertogenbosch is er van alles te doen voor  inwoners, gratis en tegen betaling.  Een aanbod dat steeds anders is. Denk aan het volgen van een workshop, het beleven van een voorstelling of optreden, het bekijken van tentoonstelling of genieten van een drankje op een terras. Het proberen van diverse sporten, zoals een basketbalclinic of meedoen met een speurtocht behoort ook tot de mogelijkheden.

Groene bussen rijden vanaf 5 juli weer vanaf alle transferia

25 juni 2020,  14:43

De maatregelen rondom het coronavirus versoepelen. We zien dat steeds meer mensen de binnenstad weer opzoeken. Afgelopen periode was door de lage bezoekersaantallen alleen transferium Deutersestraat geopend. Vanaf zondag 5 juli is voordelig parkeren aan de rand van het centrum op alle drie de transferia weer mogelijk. Ook op onze transferia geldt natuurlijk: houd 1,5 meter afstand en blijf thuis bij verkoudheidsklachten.

Statement van de voorzitters van 3 Brabantse Veiligheidsregio's

24 juni 2020, 23:12

Lees het statement van de voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio's.

Per 1 juli: 1,5 meter blijft norm

24 juni 2020, 19:15

Opnieuw kunnen we een stap vooruit zetten in de corona-aanpak. We starten een nieuw hoofdstuk en gaan van een intelligente lockdown naar ruimte met regels. Algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig want het coronavirus is zeker niet verdwenen. Lees het volledige bericht op de website van Rijksoverheid.

Aanvraagdocument Tozo 2 gereed

15 juni 2020, 13:10

Ontvangt u de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 1)? Vanaf nu kunt u ook een aanvraag doen voor de verlenging: de Tozo 2. De financiële ondersteuning kan met maximaal 4 maanden worden verlengd. De regels voor de verlenging zijn door het Rijk aangescherpt. Bij Tozo 2 wordt het inkomen van de partner afgetrokken van de uitkering. 

Mondkapjes voor iedereen

15 juni 2020, 08:57

De vrijwilligers van Stichting VEADS (Voor Elkaar Aan de Slag) en Bij Katrien geven een workshop waarin zij andere inwoners leren om zelf mondkapjes te maken. Want niet-medische mondkapjes kunnen door iedereen gemaakt worden, volgens de rijksoverheid. Daarnaast willen de vrijwilligers samen met de deelnemers van de workshops extra mondkapjes maken voor inwoners die deze niet gemakkelijk kunnen aanschaffen. 

Nertsenbedrijf Rios Mink

12 juni 2020, 14:30

Het nertsenbedrijf Rios Mink in Rosmalen is preventief gescreend op de aanwezigheid van het coronavirus. Vandaag is bekend geworden dat er bij deze screening geen aanwezigheid van COVID-19 is vastgesteld. Het bedrijf wordt op dit moment dus niet geruimd. 

Extra fietsvakken in de binnenstad

10 juni 2020, 15:08

De afgelopen weken is er hard gewerkt aan het inrichten van onze anderhalve meter samenleving in de binnenstad. Zoals eerder in een nieuwsbericht aangekondigd, gaan aankomend weekend de laatste maatregelen voor fietsers in. Dat betekent dat fietsen alleen gestald mogen worden in de daarvoor bestemde fietsenstallingen of vakken. 

We doen wat nodig is in Samen zijn wij Den Bosch

4 juni 2020, 12:45

We staan samen aan de lat om ervoor te zorgen dat na de crisis zoveel als mogelijk van ons ’s-Hertogenbosch is behouden. ‘Samen zijn wij Den Bosch’ is dan ook de leidraad van ons handelen. Het college presenteerde vandaag extra maatregelen.

Overzicht extra terrasruimte

31 mei 2020, 12:20

Maandag mogen de terrassen weer open. Samen met horeca bespraken we waar in ’s-Hertogenbosch extra terrasruimte mogelijk is. Zodat we op een veilige manier ontmoeting mogelijk maken, en we beweging krijgen in de lokale economie. Afgelopen week meldden we al verschillende plekken. Inmiddels zijn we er met bijna alle ondernemers uit hoe extra terrasruimte per 1 juni georganiseerd kan worden. 

Noodverordening per 1 juni 2020

29 mei 2020, 14:45

Lees de noodverordening die vanaf 1 juni aanstaande gaat gelden. 

Waar nog meer extra terrasruimte?

28 mei 2020, 17:00

Samen met horeca bespreken we waar extra terrasruimte mogelijk is. 26 mei meldden we dat meer ruimte voor terrassen mag op de Parade, Markt en in de Kerkstraat. Ook restaurant De Blauwe Sluis in Gewande en café Treurenburg in Maaspoort mogen hun terras uitbreiden. We hebben met meer andere ondernemers afspraken gemaakt. Hieronder staat waar meer terrasruimte komt. Verschillende ondernemers zijn al gestart met de voorbereiding. Zodat de extra beschikbare ruimte zo snel mogelijk per 1 juni benut kan worden.

De Bossche Zomer maakt ruimte voor Bossche initiatieven

28 mei 2020, 13:15

Van 1 juli t/m 31 augustus 2020 vindt in ’s-Hertogenbosch de Bossche Zomer plaats, waarmee we op een bijzondere manier een zo normaal mogelijke zomer creëren voor de inwoners van ‘s-Hertogenbosch. Iedereen mag meedoen aan de Bossche Zomer: vanaf nu is het mogelijk om ideeën/plannen/initiatieven in te dienen voor de programmering van de Bossche Zomer. De inschrijving sluit op 4 juni a.s. 

Samen in een veilige 1,5 meter binnenstad

28 mei 2020, 12:00

De binnenstad is nog niet helemaal ingericht op de anderhalve meter samenleving. Daar zijn we samen met horeca, winkeliers, inwoners en bezoekers mee aan de slag. Vanuit de gemeente zetten we een aantal extra middelen in. Zodat we die veilige omgeving helpen mogelijk te maken.

De afgelopen weken hebben we al goede ervaring opgedaan. Onder andere met bewegwijzering, eenrichtingsverkeer en gastheren- en vrouwen. Elementen van deze aanpak brengen we dan ook terug in de komende periode.

We geven meer ruimte, veilig en gezond!

26 mei 2020, 18:45

We maken met z’n allen gebruik van wat we noemen de openbare ruimte. Denk aan de horeca, winkeliers, inwoners en bezoekers. De anderhalve meter samenleving vraagt om een andere inrichting van die ruimte. Dat speelt vooral in de historische binnenstad van onze gastvrije gemeente, waar ruimte schaars is.

Hiervoor heeft het college een ruimtelijk verdeelplan gemaakt. De gedachte achter de aanpak is een breder belang. Wethouders Hoskam, Van der Geld en burgemeester Mikkers: “Samen zijn wij Den Bosch. Ook in het verdelen van de ruimte. We willen dat er op een veilige manier meer beweging komt voor ontmoeting en in de economie. We houden rekening met alle belangen. En we willen dat er een mix komt van betaalde mogelijkheden, en vrij toegankelijke.” 

Ontmoeting op de rit krijgen

20 mei 2020, 13:15

Het coronavirus heeft Nederland én ’s-Hertogenbosch al ruim twee maanden in zijn greep. We houden ons samen goed aan de maatregelen om het virus tegen te gaan. Gelukkig komen we nu meer en meer in een nieuwe fase. Eén waar er weer meer bewegingsvrijheid mogelijk is. Dat is iets waar een sociale gemeente als de onze, waar ontmoeting in het DNA zit, naar snakt.

Het college nam tientallen maatregelen die nodig zijn om de dringende nood in onze gemeente te verzachten. De impact van de eerste fase van de coronacrisis is op dit moment geschat op ongeveer € 4 tot 6 miljoen. 

Statement voorzitters Brabantse Veiligheidsregio's

19 mei 2020, 22:23

Lees het statement van de voorzitters Brabantse Veiligheidsregio's naar aanleiding van de persconferentie van 19 mei 2020. 

Corona aanpak: de volgende stap

19 mei 2020, 18:26

Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen: ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’. Lees het nieuwsbericht van de Rijksoverheid.

Geen geraniummarkt op Hemelvaartsdag

15 mei 2020, 12:25

Op donderdag 21 mei is het Hemelvaartsdag. Traditiegetrouw strijkt de geraniummarkt dan ieder jaar in de Bossche binnenstad neer. Dit jaar is er geen geraniummarkt door het verbod op evenementen tot 1 september 2020.

Aandacht voor eenzaamheid tijdens corona

14 mei 2020, 09:00

Zo’n 38% van de inwoners voelt zich nu eenzamer dan voor de uitbraak van het coronavirus. Vooral ouderen, jongeren, alleenstaanden en eenoudergezinnen. Dit blijkt uit onze vragenlijst over de effecten van corona op je leven. Daarom delen we tips over hoe je je minder eenzaam kan voelen. 

Brief met foutieve link partnerverklaring i.v.m. TOZO 

12 mei 2020, 17:00

Tot onze spijt hebben wij ontdekt dat klanten deze week een brief met een verkeerde link hebben ontvangen. Het gaat om de brief ontvangen op 11 mei met het onderwerp Verzoek om (aanvullende gegevens) en partnerverklaring. De link om de partnerverklaring in te vullen met betrekking tot de aanvraag tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) is niet juist. De klanten om wie het gaat ontvangen op dinsdag 12 mei een e-mail van ons met daarin de juiste link. Wij bieden deze klanten onze excuses aan voor de gemaakte fout. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit bericht dan kunt u ons bereiken op telefoonnummer: (073) 615 32 22 (bereikbaar tussen 09.00 - 14.30 uur).

Noodverordening 11 mei 2020

11 mei 2020, 09:56

Lees de noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Brabant-Noord. 

Onderzoek prettig verblijfsklimaat binnenstad

8 mei 2020, 12:15

Afgelopen weekend is er een eerste proef geweest in de binnenstad om de publieksstromen beter te regelen. Ook dit weekend wordt opnieuw onderzocht welke stappen we de komende maanden gaan zetten. Thema’s zijn onder andere het prettig blijven wonen en winkelen in, en het bezoeken van de binnenstad. Zaterdag 9 en zondag 10 mei (Moederdag) worden daarom opnieuw verschillende maatregelen uitgeprobeerd. 

Verruimingen per 11 mei: vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand

6 mei 2020, 19:52

Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit. Lees het volledige bericht van de Rijksoverheid over de maatregelen. 

Het statement van de voorzitters van de Veiligheidsregio's in Brabant

6 mei 2020, 19:52

Beste Brabanders,

Zojuist heeft minister-president Rutte een persconferentie gegeven waaruit blijkt dat wij een volgende fase zijn ingegaan in het onder controle krijgen van het coronavirus. In Noord-Brabant zijn wij hier nu ruim 2 maanden mee bezig en als voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio’s willen wij allereerst zeggen: dank voor uw inzet, dank voor het opvolgen van de richtlijnen, dank voor het volhouden. U heeft de rest van het land vanaf februari het juiste voorbeeld gegeven, daar mogen we met zijn allen trots op zijn. 

Versoepeling maatregelen weekmarkt

6 mei 2020, 16:45

Vanaf zaterdag 9 mei keren aanbieders van non-food artikelen terug op de weekmarkten in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Afgelopen weken zijn de weekmarkten met verschillende aanpassingen doorgegaan, maar zonder non-foodkramen. Vanaf 9 mei keren deze aanbieders terug, maar wel in aangepaste vorm.

Komend weekend extra maatregelen coronavirus

30 april 2020, 17:43

Tot en met dinsdag 5 mei wordt er een proef gehouden met éénrichtingsverkeer in vijf straten in de binnenstad. We testen met deze proef nu alvast hoe bezoekers 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden in de binnenstad. Daarnaast sluiten we de parkeerplaatsen bij de Pettelaarse Schans/Zuiderplas en de berm nabij parkeerplaats de Moerputten. Ook worden borden ingezet bij 'hot spots'. 

Non-food weer toegestaan op Brabantse markten vanaf 1 mei

30 april 2020, 13:28

De verkoop van non-food op dag- en weekmarkten in Brabant is weer toegestaan vanaf morgen, vrijdag 1 mei 2020. Dat hebben de voorzitters van de drie veiligheidsregio’s besloten. Voorwaarde is wel dat op de markten de algemene maatregelen, zoals het houden van 1,5 meter afstand, geen samenkomsten en de bekende hygiënemaatregelen in acht genomen worden. 

Q&A noodverordening en statement voorzitters Veiligheidsregio's

30 april 2020, 12:00

Lees de Q&A noodverordening en het statement van de voorzitters van de Veiligheidsregio's.

Ga niet naar de binnenstad en woonboulevard van Den Bosch om te winkelen

26 april 2020, 13:33

We zien dat het druk wordt in de binnenstad en op de woonboulevard. Teveel mensen gaan winkelen. Daarom deze dringende oproep om alleen naar de binnenstad of woonboulevard te komen voor een noodzakelijke boodschap. Doe dit ook alleen en niet met het hele gezin.

Statement college en raad

25 april 2020, 09:00

De impact van het coronavirus is enorm. Ook in ’s-Hertogenbosch. Iedereen merkt de gevolgen ervan. Het is een tijd waarin het veel stiller is dan we gewend zijn in ons gastvrije ‘s-Hertogenbosch. Een periode die een ander gedrag van ons allemaal vraagt. 

Komend weekend (en Koningsdag) extra maatregelen coronavirus

24 april 2020, 14:56

Vanwege het aanhoudende mooie weer en Koningsdag sluiten we uit voorzorg de parkeerplaatsen bij de Oosterplas, Pettelaarse Schans/Zuiderplas en Engelermeer vanaf zaterdagochtend 8.00 uur t/m maandag af. Na Koningsdag kijken we of de parkeerplaatsen weer open kunnen. 

Inwoners missen hun sociale contacten het meest

23 april 2020, 14:26

Corona raakt ons hard in ons dagelijks leven. De maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn groot. Desondanks weet het merendeel van de inwoners zich – met of zonder hulp - goed te redden. Dit blijkt uit onderzoek dat recent onder de inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch is gehouden. 

Het statement van de voorzitters van de Veiligheidsregio's in Brabant

21 april 2020, 19:52

Waarschijnlijk hebt u met ons naar de woorden van de minister-president geluisterd. Een boodschap die voor alle Brabanders veel betekent. De coronacrisis blijft veel van ons als samenleving vragen. Van u als inwoner, en ook van bedrijven, organisaties en stichtingen. 

Maatregelen corona verlengd

21 april 2020, 19:30

We gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden - alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren - worden verlengd. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren. Lees het nieuwsbericht op de website van de Rijksoverheid.

Extra maatregelen coronavirus voor komend weekend

17 april 2020, 14:17

Vanwege het mooie weer en de mogelijke drukte sluiten we uit voorzorg de parkeerplaatsen aan de Oosterplas en Pettelaarse Schans/Zuiderplas af voor autoverkeer. Dit vanaf morgen zaterdag18 april, om 8.00 uur. Na het weekend kijken we of de parkeerplaatsen weer open kunnen. 

Aanpassing weekmarkten

17 april 2020, 12:41

De afgelopen weken is de weekmarkt met verschillende aanpassingen op een veilige manier door kunnen gaan. Ondanks alle aanpassingen en inspanningen hebben we afgelopen weekend gezien dat dit niet voldoende is. We willen voorkomen dat we de weekmarkt moeten sluiten, zoals dat afgelopen periode op verschillende plekken in het land wél is gebeurd. 

Politie

12 april 2020, 11:05

Wat kunt u doen als u drie of meer mensen dichter dan 1,5 meter bij elkaar ziet? Probeert u deze personen dan eerst op een respectvolle manier zelf aan te spreken. Is er geen sprake van spoed, maar wilt u hierover toch met de politie bellen? Bel dan 0900 8844. Bij spoed altijd 112. 

Paasboodschap voorzitters Brabantse Veiligheidsregio’s

10 april 2020, 16:15

Als deze Goede Vrijdag een voorbode is, dan gaan we een prachtig Paasweekend tegemoet. ik vertrouw erop dat u dit weekend zoveel mogelijk thuisblijft, afstand houdt als u toch van huis gaat en uw handen regelmatig wast. Hou vol!

Samen zijn wij Den Bosch

10 april 2020, 14:50

Het is een ongekende tijd voor Nederland én ’s-Hertogenbosch. Sinds maart merken we de gevolgen van het coronavirus. Iedereen voelt en ziet de impact ervan. En die is ongekend. De coronacrisis treft ook de evenementen-, toeristische en culturele sector. Samen met hen hebben we een plan gemaakt. Hiermee willen we inwoners enthousiast maken voor al het lokale dat ondernemers online te bieden hebben. Gedachte erachter is “koop-, proef- en beleef-lokaal” te stimuleren.

Voor Paasweekend extra maatregelen coronavirus

9 april 2020, 19:16

Vanwege het Paasweekend, het mooie weer en de te verwachte drukte sluiten we uit voorzorg de parkeerplaatsen aan de Oosterplas en Pettelaarse Schans/Zuiderplas af voor autoverkeer. Dit vanaf morgen, vrijdag 10 april om 7.30 uur. Na het Paasweekend kijken we of de parkeerplaatsen weer open kunnen. 

110 Chromebooks voor basisonderwijs

7 april 2020, 12:16

Vanwege de coronacrisis zijn de scholen gesloten en krijgen kinderen thuis digitaal les. Niet elke  leerling beschikt over een laptop of ipad en kan de lessen volgen en huiswerk maken. De gemeente probeert in een korte tijd zoveel mogelijk kinderen te helpen aan een computer. Vandaag ontvangt het primair onderwijs 110 Chromebooks. Deze worden verdeeld over de scholen. De eerste vijf zijn voor leerlingen van KC Kwartiermaker.

Veel inwoners thuis in zonnig weekend

6 april 2020, 16:18

Afgelopen weekend was het prachtig weer. Normaal zouden veel inwoners op pad gaan. Maar door de maatregelen die landelijk gelden, was dit beeld nu totaal anders. En dat is helemaal in lijn met de oproep aan onze inwoners om zo veel mogelijk thuis te blijven. Heel veel inwoners houden zich aan de maatregelen, maar nog niet iedereen. Dat beeld hebben we samen met politie. Met hen handhaven we op de maatregelen. We verwachten dat iedereen de regels volgt. Doet iemand dat niet, dan kan hij of zij rekenen op een flinke boete. Dit weekend heeft niemand een boete gekregen.

‘Teststraat’ voor zorgprofessionals in ’s-Hertogenbosch

6 april 2020, 12:07

GGD Hart voor Brabant richt een teststraat in bij de voormalige gemeentewerf aan de Vliertwijksestraat in Kruisstraat in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Vanaf maandag 6 april worden hier zorgprofessionals getest op het coronavirus. In elke veiligheidsregio in Nederland worden op dit moment zulke teststraten ingericht in het kader van het gewijzigde testbeleid voor zorgpersoneel.

In verband met mooie weer extra maatregelen coronavirus

3 april 2020, 16:41

Vanwege het aankomende mooie weer en de te verwachte drukte sluiten we uit voorzorg de parkeerplaatsen van de Oosterplas, Engelermeer en de Pettelaarse Schans/Zuiderplas af voor autoverkeer. Dit vanaf zaterdag 4 april om 7.30 uur. Na het weekend kijken we of de parkeerplaatsen weer open kunnen. 

Een bericht van burgemeester Jack Mikkers

3 april 2020, 16:00

We zijn met het coronavirus in een nieuwe maand gekomen. Ook in april hebben we te maken met onze nieuwe manier van wonen, werken en leven. De maatregelen die we sinds maart kennen om met het virus om te gaan, duren nog zeker tot 28 april.

Opvang daklozen met corona verschijnselen

3 april 2020, 14:40

Op het parkeerterrein van het Cementrum (Sint Teunislaan 1) gaan wij 10 tijdelijke woningen plaatsen (9 éénpersoon en 1 voor gezin). Deze woningen zijn bestemd voor maximaal 12 mensen die dakloos zijn en corona verschijnselen hebben.

Toevoegingen vastgesteld op het landelijke model voor de noodverordening

1 april 2020, 21:50

De drie voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio’s hebben voor Brabant twee toevoegingen vastgesteld op het landelijke model voor de noodverordening. 

Statement van de 3 voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio's

31 maart 2020, 19:31

Lees het statement van de Brabantse Veiligheidsregio's.

Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april

31 maart 2020, 19:22

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Lees het bericht op de website van de Rijksoverheid.

Noodverordening van kracht

30 maart 2020, 14:08

De lente is weer in aantocht. Toch vragen we je om ook met mooi weer zoveel mogelijk thuis te blijven. Wil je een frisse neus halen? Volg dan de regels. Houd minimaal 1,5 meter afstand en vermijd groepen en drukke plekken. Er geldt vanaf 27 maart een noodverordening. 

Een bericht van de burgemeester

27 maart 2020, 17:00

Voelt het voor jullie ook alsof dat je met een marathon bezig bent? Ook al heb ik geen ervaring met deze sport, toch moet ik er aan denken in deze tijd dat we met elkaar de coronacrisis doorgaan. 

Extra maatregelen dienstverlening

27 maart 2020, 16:22

Vanaf woensdag 18 maart past de gemeente haar dienstverlening aan. Dat doen we vanwege het coronavirus. De maatregelen gelden in ieder geval tot en met maandag 6 april. Om onze dienstverlening op peil te blijven houden, nemen we enkele extra maatregelen. 

Gevolgen coronacrisis op raadsvergaderingen

27 maart 2020, 15:45

De coronacrisis heeft gevolgen voor de besluiten van de gemeenteraad. 

Zelfstandige ondernemers kunnen bijstand aanvragen

27 maart 2020, 13:09

Het coronavirus heeft helaas ook grote gevolgen voor zelfstandig ondernemers. Ook in onze gemeente. De regering werkt aan een tijdelijke regeling om zelfstandig ondernemers, zoals zzp’ers, te ondersteunen. Zo kunnen zij hun bedrijf voortzetten. 

Update van onze dienstverlening

27 maart 2020, 12:39

Vanaf woensdag 18 maart past de gemeente haar dienstverlening aan. Dat doen we vanwege het coronavirus. De maatregelen gelden in ieder geval tot en met maandag 6 april. 

Noodkinderopvang en corona

26 maart 2020, 12:25

Kinderopvang, gastouders, buitenschoolse opvang en de scholen zijn gesloten vanaf 16 maart 2020. In ons nieuwsbericht leest u hoe de gemeente ‘s-Hertogenbosch hiermee omgaat en welke uitgangspunten worden gehanteerd.

Gezamenlijke aanpak Veiligheidregio's ondernemers

25 maart 2020, 14:53

Het iRBT (Het Brabantse interregionaal beleidsteam) heeft een lijn ontwikkeld hoe gemeenten in Brabant om kunnen gaan met het opschorten van gemeentelijke belastingen voor ondernemers. Het iRBT hecht er zeer aan dat de Brabantse gemeenten hiervoor een gezamenlijke aanpak kiezen.

Ondersteuning voor ondernemers

25 maart 2020, 12:00

Het kabinet heeft extra maatregelen genomen om de economie te ondersteunen vanwege het coronavirus. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over een bijstand voor zelfstandigen (Bbz uitkering). Ook de gemeente heeft enkele maatregelen voor ondernemers getroffen. 

Transferia De Vliert en Pettelaarpark tijdelijk gesloten

24 maart 2020, 17:00

Het coronavirus zorgt voor een flinke afname van het aantal transferium gebruikers. Wij hebben de afgelopen twee weken de bezoekersaantallen in de gaten gehouden. Het is niet langer nodig om alle drie de transferia open te houden. Wij sluiten vanaf donderdag 26 maart transferium Pettelaarpark en De Vliert. 

Statement voorzitters Veiligheidsregio’s Noord- Brabant

23 maart 2020, 21:05

Zojuist om 19 uur op 23 maart is er een persconferentie geweest vanuit de Rijksoverheid over de maatregelen tegen het coronavirus. Als voorzitters van de Veiligheidsregio's in Noord-Brabant hebben wij kennisgenomen van de aanscherping van de maatregelen zoals die op 15 maart jl. zijn afgekondigd door de Minister-President.

Wij zijn van mening dat de aanscherping een goede zaak is en helaas ook hoognodig. Ook wij hebben dit weekend met verontrusting gekeken naar de beelden van mensen die er in groten getale erop uit trokken, waarbij de voorschriften waar het gaat om afstand houden tot elkaar, nauwelijks werden nageleefd. Onacceptabel gedrag waarmee mensen aantoonden niet voldoende doordrongen te zijn van de ernst van de situatie. Dit is het moment waarop wij als samenleving als een moeten optrekken, om zo de kwetsbaren in onze maatschappij te beschermen.

Het virus verspreidt zichzelf niet, wij verspreiden het virus. En door ons te houden aan de maatregelen, kunnen wij die verspreiding tegengaan. De strijd tegen het coronavirus is een kwestie van een lange adem. Alleen samen kunnen wij deze strijd winnen. 

Burgemeester Theo Weterings (Veiligheidsregio Midden – en West-Brabant)
Burgemeester John Jorritsma (Veiligheidsregio Zuidoost Brabant)
Burgemeester Jack Mikkers (Veiligheidsregio Brabant Noord) 

Aanvullende maatregelen van 23 maart

23 maart 2020, 19:45

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst. Lees het volledige bericht op Rijksoverheid.

NL-Alert instructies Rijksoverheid: houd 1,5 meter afstand

22 maart 2020, 12:15

Omdat nog steeds veel mensen de richtlijnen niet opvolgen is deze ochtend een NL-alert verstuurd. Volg de instructies van Rijksoverheid op: houd 1,5 meter afstand. Blijf binnen als je niet écht naar buiten hoeft. Dat betekent dus ook dat je niet naar bossen, parken en stranden moet gaan.

Inzamelactie mondkapjes en schorten

21 maart 2020, 15:00

De behoefte aan beschermingsmaterialen in ziekenhuizen voor artsen en verpleging neemt toe. En het aanbod ervan stagneert. Lokaal willen we doen wat we kunnen om te helpen. En daarom roepen we iedereen in onze omgeving op om deze materialen te verzamelen.

De (week)markten kunnen aangepast doorgaan

20 maart 2020, 22:00

De (week)markten in Brabant kunnen vanaf maandag 23 maart in aangepaste vorm doorgaan. De reden hiervoor is dat markten, als het gaat om het aanbieden van voedsel, voorzien in een primaire levensbehoefte. Er moet hierbij wel voorkomen worden dat er grote groepen mensen (meer dan 100 personen) tegelijk op de markt zijn.

Een bericht van de burgemeester

20 maart 2020, 17:48

Het coronavirus heeft Nederland én ’s-Hertogenbosch in zijn greep. Het virus raakt ons allemaal. We zien allemaal de gevolgen hiervan. Ook mijn collega bestuurders en ik zien dat. En het houdt ons natuurlijk bezig. 

Extra opvangplekken voor daklozen

20 maart 2020, 16:00

De Maatschappelijke Opvang Den Bosch en Novadic-Kentron regelen extra opvangplekken. De extra opvang vindt plaats in de leegstaande sporthal aan de Elzenstraat 2. Dit is nodig vanwege de voorspelde vorst komend weekend en de maatregelen rond het coronavirus. 

Bezoek aan verpleeghuizen niet langer mogelijk vanwege corona

19 maart 2020, 20:00

Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg zijn vanaf morgen gesloten voor bezoekers en anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg. Lees het nieuwsartikel van de Rijksoverheid en de veelgestelde vragen

Update van onze dienstverlening

18 maart 2020, 08:36

Vanaf woensdag 18 maart past de gemeente haar dienstverlening aan. Dat doen we vanwege het coronavirus. 

Geen gebruik van sportcomplexen

18 maart 2020, 17:38

Wij vinden het fijn dat de jeugd in deze tijd graag wil sporten en in beweging wil blijven. Op de sportcomplexen is dat op dit moment helaas niet mogelijk. We zien met name bij de voetbal- en hockeycomplexen dat jeugd over hekken klimt om gebruik te maken van de sportvelden. Het over hekken klimmen van een gesloten sportaccommodatie is strafbaar!

Regelingen voor ondernemers

18 maart 2020, 13:58

Op de website www.ondernemenindenbosch.nl/corona hebben we de gisteren bekend gemaakte regelingen vanuit het Rijk voor de coronacrisis op een rij gezet. Zie het bericht op de website van Ondernemen In Den Bosch. Voor de extra tijdelijke ondersteuning voor ondernemers/zzp-ers verwijzen wij naar de pagina op onze website.

Busdienstregelingen in Brabant aangepast 

18 maart 2020, 13:17

Vanaf donderdag 19 maart rijden de vervoerders Arriva en Hermes volgens een aangepaste dienstregeling. De provincie heeft aan de vervoerders gevraagd om ervoor te zorgen dat alle belangrijke bestemmingen, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, bedrijven en werklocaties, goed bereikbaar blijven. 

Kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

17 maart 2020, 20:08

Het kabinet heeft vandaag besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Lees het volledige bericht op de website van Rijksoverheid.

Noodverordening 17 maart 2020

17 maart 2020, 18:07

Vanaf dinsdag 17 maart 2020 is bijgevoegde noodverordening van kracht in onze veiligheidsregio. 

Vragen en antwoorden over het coronavirus

17 maart 2020, 11:45

We merken dat er nog veel vragen zijn rondom het coronavirus. Kijk voor de meestgestelde vragen op de website van het RIVM.

TV-toespraak van minister-president Rutte

16 maart 2020, 19:40

Onze minister-president gaf vanavond een TV-toespraak over het coronavirus. Lees de speech terug op de website van de Rijksoverheid.

Opschoondag op 21 maart gaat niet door

16 maart 2020, 13:00

Op basis van de laatste ontwikkelingen, volgen we het advies van het RIVM waardoor is besloten dat de Opschoondag in ‘s-Hertogenbosch niet doorgaat op 21 maart. 

Raadsvergadering van 31 maart is verplaatst

16 maart 2020, 12:42

Door de maatregelen rond het coronavirus is de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 31 maart verplaatst naar dinsdag 7 april. De besluiten over de horecavisie en de Gestelse buurt schuiven door naar een volgende vergadering.

Herhaalde oproep: blijf thuis, blijf betrokken, blijf fit

15 maart 2020, 18:50

Beste Brabanders,

Noord-Brabant heeft de afgelopen week zich haar beste kant laten zien en massaal gehoor gegeven aan de oproep tot sociale onthouding. We willen jullie hiervoor bedanken. Ook herhalen we deze oproep. 

 • Inwoners van Noord-Brabant: BLIJF THUIS. 
  Maak afspraken over thuiswerken en beperk sociale contacten tot de allernoodzakelijkste. 
   
 • Inwoners van Noord-Brabant: BLIJF BETROKKEN. 
  Ben alert en kijk hoe je anderen kunt helpen en steunen. Maar vermijd onnodig contact. Eten voor de deur zetten kan ook en via digitale media ook contact houden. Denk aan alleenstaanden die eenzaam dreigen te raken. Maar ook werknemers uit de zorg en de hulpdiensten die na het werk thuis moeten blijven. 
   
 • Iedereen: BLIJF FIT. 
  Wij hebben alle Brabanders heel hard nodig. En natuurlijk steunen we de mensen die in de GGD, ambulance, zorg, politie en brandweer en andere vitale sectoren werken. We hebben jullie nu heel hard nodig. Mijd alle sociale contacten buiten het werk en blijf dan vooral binnen. 

Als wij allemaal de adviezen van het RIVM en de GGD opvolgen, als wij ons gezond verstand gebruiken en onnodige contacten vermijden, dan neemt de kans op besmetting fors af.

Zorg voor jezelf en zorg voor elkaar!

Theo Weterings, Voorzitter VRMWB
John Jorritsma, Voorzitter VRBZO 
Jack Mikkers, voorzitter VRBN

Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca, sport

15 maart 2020, 18:50

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs.

Minister Bruins (Medische Zorg) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst. De maatregelen zijn: 

 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. 
 • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. De lijst vind je hier: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen.

Aanvulling vanuit Veiligheidsregio’s Noord-Brabant: 

Gebleken is dat kinderopvang en scholen over het algemeen goed in staat zijn deze opvang voor kinderen met ouders in vitale beroepen te organiseren. Dat is op veel plekken al volop in voorbereiding. De Veiligheidsregio’s willen deze organisaties niet voor de voeten lopen en hen vanuit de aanwezige zelfredzaamheid de ruimte geven. Mocht het organisaties niet lukken, dan kunnen zij terecht bij de gemeente waarin ze actief zijn. 

 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april. 
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
 • Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.

Hulp voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel. Lees meer in het  nieuwsbericht op de website van Ondernemen In Den Bosch.

Vanaf vrijdag 15 maart 2020 is bijgevoegde noodverordening van kracht in onze Veiligheidsregio.

Mogelijke aanvulling

13 maart 2020, 11:35

Gistermiddag hebben premier Rutte, minister Bruins en de heer Van Dissel van het RIVM nieuwe landelijke maatregelen bekend gemaakt om de uitbraak van COVID-19 in te dammen en daarmee de zorg te ontlasten.

Binnen onze veiligheidsregio’s zijn wij nu aan het beoordelen of voor Brabant nog aanvullende maatregelen nodig zijn. Wij doen dit in een zorgvuldig traject. Natuurlijk betrekken we in onze beraadslagingen ook informatie en advies van het RIVM, GGD-en en andere experts. De komende dagen nemen wij daarvoor de tijd. Dat is noodzakelijk om afgewogen besluiten te kunnen nemen.

Nieuwe maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Nederland

12 maart 2020, 16:33

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst.

De maatregelen zijn:

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociale contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden. 
 • Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken. 
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt én koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges. 
 • Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven. 

Vanaf donderdag 12 maart wordt deze informatie aangevuld en worden de vragen en antwoorden die volgen uit deze nieuwe maatregelen op www.rijksoverheid.nl/coronavirus aangevuld.

Brabanders geven goed gehoor aan oproep

11 maart 2020, 20:00

Veiligheidsregio's Brabant: 'Brabanders geven gehoor aan onze oproep en nemen maatregelen om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Trots dat Brabanders samen de schouders eronder zetten'. 

Brabant neemt zijn verantwoordelijkheid: tot en met 16 maart sociale terughoudendheid

10 maart 2020, 20:28

Op 10 maart maakten de drie voorzitters van de Veiligheidsregio’s in Brabant tijdens een persconferentie in ’s-Hertogenbosch bekend hoe we in Brabant omgaan met evenementen vanwege het coronavirus:

 • Een verbod op alle evenementen met meer dan 1.000 deelnemers;
  Bijvoorbeeld: betaald voetbalwedstrijden, dance events en concerten, de carnavalsoptocht in Oosterhout en een grote beurs op de Technische Universiteit Eindhoven.
 • Het matigen van sociale contacten en aangaan van alleen strikt noodzakelijke nieuwe sociale contacten;
 • Bescherm ouderen en kwetsbaren extra;
 • Een oproep aan alle organisatoren van bijeenkomsten om de bijeenkomst te heroverwegen gezien bovenstaande oproep tot matigen van contacten.

Deze maatregelen gelden tot en met maandag 16 maart in lijn met het advies van het RIVM en wat minister-president Rutte maandag 9 maart communiceerde.

Indoor Brabant

Dit evenement gaat door zonder publiek.

Sociale onthouding

Op organisatoren van bijeenkomsten of samenkomsten zonder evenementenvergunning van meer dan 1.000 personen (zoals concerten in poppodia en horecagelegenheden) doet de overheid in Brabant een dringend beroep om te handelen in de lijn van sociale terughoudendheid en het gezond verstand te gebruiken.

We kunnen ons voorstellen dat deze maatregel vragen oproept bij organisatoren van evenementen. Met die vragen kun je terecht bij de gemeente: (073) 615 51 55. De gemeente zal wellicht niet direct antwoord hebben, maar doet er alles aan om vragen zo snel mogelijk beantwoorden.

Brabant gaat niet op slot. Bijvoorbeeld kroegen en musea blijven open. Als u daarheen gaat, neem dan uw verantwoordelijkheid en zoek daarna geen kwetsbare mensen zoals ouderen of zieken op.

Onderwijs en kinderopvang

De overheid in Brabant doet een dringend beroep op het onderwijs en de kinderopvang om de opvang van kinderen, zoveel als mogelijk, te blijven verzorgen. Kinderen die thuis zitten, doen een beroep op hun ouders waardoor bijvoorbeeld mensen in vitale beroepen niet aan het werk kunnen.

Hygiënemaatregelen van belang om verspreiding coronavirus tegen te gaan

9 maart 2020, 20:38

 • Goed je handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken. Die algemene hygiënemaatregelen zijn belangrijk om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 
 • Op advies van het RIVM wordt sinds maandagavond 9 maart 2020 ook opgeroepen om geen handen te schudden.  
 • Blijf thuis bij acute luchtwegklachten.

Inwoners van Noord-Brabant

Sinds vrijdag 6 maart gelden voor inwoners van de provincie Noord-Brabant specifieke adviezen. Bij klachten van verkoudheid, hoesten of koorts, wordt Brabanders gevraagd sociale contacten te beperken. Dat betekent: ga niet naar school, werk of plekken waar veel mensen bij elkaar zijn. Inwoners van Brabant kunnen contact met de huisarts opnemen als de klachten erger worden. Deze oproep blijft gelden tot en met maandag 16 maart. 

De Rijksoverheid roept werkgevers op om, waar dit redelijkerwijs mogelijk is, het mogelijk te maken dat inwoners van Noord-Brabant thuis werken. Ook wordt gevraagd om te bekijken of werktijden gespreid kunnen. Die aanvullende maatregelen kunnen eraan bijdragen om besmetting tegen te gaan, en geldt ook tot en met maandag 16 maart. 

Rest van Nederland

Voor inwoners van de rest van Nederland blijft de oproep gelden om thuis te blijven bij verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius, wanneer je contact hebt gehad met een patiënt met het coronavirus of wanneer je in een gebied bent geweest waar het coronavirus heerst. Bij milde klachten hoeft de huisarts niet gebeld te worden, omdat het een gewone verkoudheid kan zijn. Advies is om thuis uit te zieken en te zorgen dat je anderen niet besmet. Als de klachten erger worden, moet de huisarts gebeld worden. 

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op www.rivm.nl en op www.rijksoverheid.nl/coronavirus.

Blijf thuis

6 maart 2020, 20:38

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis. Om de mogelijke verspreiding in deze provincie in kaart te brengen, start het RIVM morgen een steekproef naar COVID-19.

Informatie over het coronavirus

4 maart 2020, 09:49

Woensdag 4 maart 2020 is bij een arts-assistent van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) het coronavirus (COVID-19) aangetroffen. De arts-assistent heeft de JBZ patiënt met het coronavirus afgelopen vrijdag opgevangen op de afdeling Spoedeisende Hulp van het JBZ. Omdat deze medewerker dinsdag milde luchtwegklachten kreeg en contact had gehad met de patiënt is deze getest. De arts-assistent woont in 's-Hertogenbosch.

De arts-assistent is thuis in thuisisolatie. De patiënten die dinsdag door de besmette arts-assistent zijn gezien, zijn geïsoleerd. Zij worden gemonitord op de ontwikkeling van koorts en luchtwegklachten. De medewerkers waarmee deze arts-assistent contact heeft gehad, monitoren zelf hun gezondheid.

GGD Hart voor Brabant onderzoekt de privécontacten van de arts-assistent. Mochten zij klachten krijgen die passen bij het coronavirus, dan worden zij ook in thuisisolatie geplaatst en getest.

De eerdere patiënt uit Gelderland met het coronavirus in het JBZ is inmiddels uit het ziekenhuis. Hij is in thuisisolatie geplaatst.

Het JBZ heeft donderdag bevestigd gekregen dat ook een tweede patiënt besmet is met het coronavirus. Hij werd al in strikte isolatie verpleegd. Er is geen relatie met de eerste patiënt of met de arts-assistent die besmet is geraakt. Deze patiënt kwam naar boven omdat het JBZ alle patiënten met symptomen van een luchtweginfectie laat testen op het coronavirus. De rest van de uitslagen is overigens tot nu toe negatief. Zowel de arts-assistent als de patiënten maken het goed.

Zelf te nemen maatregelen tegen coronavirus

De belangrijkste maatregelen die je kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. Deze zijn:

 • was je handen regelmatig;
 • hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • gebruik papieren zakdoekjes, gooi deze na gebruik meteen weg;
 • raak je neus, mond en gezicht zo min mogelijk aan.

Het coronavirus

2 maart 2020, 14:15

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Ook buiten China en in Europa zijn er meldingen van besmettingen. De meeste patiënten hebben longklachten en koorts. In Nederland zijn er inmiddels ook personen positief getest op het virus.