Ga naar de inhoud

Aanvragen bijstandsuitkering

Hebt u geen werk en/of te weinig geld om van te leven? Dan hebt u misschien recht op een bijstandsuitkering. Bent u inwoner van de gemeente ’s-Hertogenbosch? U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Voor het aanvragen kunt u telefonisch contact opnemen via het nummer (073) 615 51 55. Onze medewerker maakt voor u een afspraak bij een inkomensconsulent. Dit gesprek noemen wij het ontvangstgesprek. De ontvangstgesprekken vinden plaats op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur bij Weener XL, van Herpensweide 1.

Wat kan ik verwachten van het ontvangstgesprek?

Het ontvangstgesprek is met een medewerker van het team Inkomen. Wij begrijpen dat dit gesprek best spannend kan zijn. Soms is het handig dat u vragen die u ons wilt stellen alvast thuis opschrijft. Het is ook mogelijk om iemand mee te nemen naar dit gesprek.

Tijdens dit gesprek kijken we naar uw (persoonlijke) situatie. We kijken samen op welke manier de gemeente u kan helpen. Dit doen wij door breed naar uw situatie te kijken. We kijken of u eventueel schulden heeft en of het verstandig is om een gesprek te hebben met onze afdeling Schulddienstverlening. Ook kijken wij of u geen recht hebt op andere inkomensbronnen, zoals bijvoorbeeld een WW-uitkering.

Dit ontvangstgesprek duurt ongeveer 30 minuten.

Wat neem ik mee naar het ontvangstgesprek?

Neemt u in ieder geval een geldig legitimatiebewijs mee naar de afspraak.
Daarnaast is het verstandig om (indien van toepassing) de volgende documenten mee te nemen:

  • Brief waarin de einddatum van een uitkering (Werkloosheids- of Ziektewetuitkering) vermeld staat.
  • Ontslagbrief van een werkgever.
  • Loonstroken van werk dat u op dit moment nog heeft.

Informatiebijeenkomst

N.a.v. het ontvangstgesprek bekijken we of we u kunnen uitnodigen voor de informatiebijeenkomst. De informatiebijeenkomst gaat over uw rechten en plichten, de aanvraagprocedure en het zoeken naar werk. Het aanvraagformulier voor de bijstandsuitkering ontvangt u na afloop van de informatiebijeenkomst. Lever het ingevulde formulier en de bewijsstukken binnen vijf werkdagen persoonlijk in bij Weener XL. U krijgt binnen acht weken een brief van de gemeente met de beslissing.

Belangrijk om te weten: het bijwonen van de informatiebijeenkomst is verplicht. Bent u niet aanwezig en heeft u zich niet afgemeld? Dan moet u zich opnieuw melden.

Aanleveren gegevens

Binnen vijf werkdagen na de informatiebijeenkomst levert u het ingevulde aanvraagformulier en de bewijsstukken persoonlijk in bij Weener XL. Dat kan op werkdagen tussen 13.00 en 16.00 uur. Het is belangrijk dat u alles op tijd inlevert. Anders loopt u het risico dat de aanvraag vertraging oploopt of niet in behandeling wordt genomen. Zijn uw stukken niet compleet? Dan krijgt u maximaal vijf dagen om de gevraagde informatie alsnog aan te leveren. 

De behandeling van uw aanvraag

Alles compleet en op tijd ingeleverd? Dan neemt de inkomensconsulent uw aanvraag in behandeling. Hebben we aanvullende gegevens of bewijsstukken nodig? Dan ontvangt u hierover een brief. De behandeling van uw aanvraag duurt maximaal acht weken (de wettelijke termijn). Natuurlijk proberen wij u sneller duidelijkheid te geven. Verandert er tijdens uw aanvraag iets in uw situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan een inkomensconsulent. 

Het besluit

Krijgt u wel of geen uitkering? Dit besluit ontvangt u per post. Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken. In de brief staat hoe dit werkt. Als u een uitkering krijgt, dan ontvangt u deze op de 15e van de volgende maand.  

Bent u ouder dan 50 jaar?

Dan hebt u mogelijk recht op een IOAW-uitkering. De voorwaarden staan hier

Bent u ondernemer?

Dan kunt u bekijken of u mogelijk aanspraak maakt op bijstand voor zelfstandigen. Mocht u naar aanleiding van het invullen van het formulier nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met het Team Zelfstandigen, bel: (073) 615 32 22.