Ga naar de inhoud

Collectieve zorgverzekering

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? En wilt u voor minder geld uitgebreid verzekerd zijn? Maak dan gebruik van de collectieve zorgverzekering die de gemeente samen met zorgverzekeraar CZ en VGZ aanbiedt. De collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en verschillende aanvullende verzekeringen. Deze verzekering is vooral interessant voor mensen met hoge medische kosten, bijvoorbeeld door een chronische ziekte of handicap. U kiest altijd de zorg die bij u past.

Voordelen

De collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en verschillende aanvullende verzekeringen. U krijgt korting op deze pakketten en de gemeente betaalt mee aan de premie. De zorgverzekeraar accepteert de aanvraag, ongeacht uw gezondheid.

Voorwaarden

 • U woont in ‘s-Hertogenbosch.
 • U bent verzekerd of gaat u verzekeren bij CZ of VGZ en u hebt geen betalingsachterstand.
 • U hebt (samen met uw partner) een netto-inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Kijk op www.gezondverzekerd.nl of dit voor u geldt.
 • U hebt weinig vermogen. Het bedrag dat u maximaal aan vermogen mag hebben, is afhankelijk van uw leefsituatie:
  • Gezamenlijke huishouding € 12.240
   • Alleenstaande ouder en echtpaar € 12.240
   • Alleenstaande € 6.120
  De waarde van de woning die geldt als hoofdverblijf telt niet mee als vermogen. Auto's, motoren, boten en caravans zijn bezittingen die meetellen bij het vaststellen van het vermogen.

Partners en kinderen

Volwassen en kinderen kunnen bij elkaar op één polis. Volwassenen kunnen ook een eigen polis afsluiten. Ouders kiezen bij wie het kind (onder de 18 jaar) wordt bijgeschreven op de polis. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.

Betalen

De gemeente betaalt een deel van de premie. We maken dit bedrag maandelijks aan uw verzekeraar over. De verzekeraar haalt het bedrag van uw premie af. U betaalt dus maandelijks een lagere premie rechtstreeks aan de verzekeraar.

Kiezen tussen CZ en VGZ

De gemeente maakt afspraken met zorgverzekeraars CZ en VGZ. Beide verzekeraars bieden via de gemeente twee goede en betaalbare zorgverzekeringspakketten aan. Hieronder staan de bedragen die gelden voor 2020.

CZ Gemeenten Extra Gemeenten Extra Uitgebreid
Basisverzekering € 120,95 € 120,95
Gemeentepakket € 40,64 € 50,08
Totaal premie € 161,59 € 171,03
Bijdrage gemeente € 20,00 € 40,00
Eigen risico -- € 38,50 (in 10 x) gespreid betalen
U betaalt € 141,59 € 131,03 + 10 x € 38,50
VGZ GemeentePakket Compleet GemeentePakket Compleet + € 0 Eigen Risico
Basisverzekering € 116,35 € 116,35
Gemeentepakket € 44,45 € 73,85
Totaal premie € 160,80 € 190,20
Bijdrage gemeente € 20,00 € 40,00
Eigen risico - € 0,00
U betaalt € 140,80 € 150,20

Zorgtoeslag belastingdienst

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering. U kunt misschien zorgtoeslag krijgen. Of u zorgtoeslag krijgt en hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen. U kunt zorgtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

Aanvragen collectieve zorgverzekering

U meldt zich op de website van Gezond Verzekerd aan voor de collectieve zorgverzekering en kiest een pakket. Dit kan alleen als u geen betalingsachterstand hebt bij uw huidige zorgverzekeraar. CZ of VGZ regelt de opzegging van uw huidige verzekering. Gezond verzekerd stuurt uw aanmelding aan ons door. Wij sturen u dan een brief om de aanvraag voor een bijdrage van de gemeente verder in behandeling te nemen.

Bent u al verzekerd bij CZ of VGZ, maar wilt u de aanvullende verzekering veranderen? Ook dat kan via de website van Gezond Verzekerd tussen 15 november 2020 en 31 december 2020.

Bijzondere bijstand

De Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (Wlz) zijn toereikende en passende voorzieningen. Dit betekent dat u geen bijzondere bijstand kunt vragen voor medische kosten.

Meer informatie

Neem contact op met CZ (088-555 77 77) of VGZ (0900-779 97 71). Op de website van Gezond Verzekerd vindt u ook meer informatie.