Corona maatregelen voor dienstverlening en communicatie

Gemeentelijke dienstverlening, Openbare ruimte & Communicatie

Dienstverlening kan steeds meer online, maar gebeurt ook nog door persoonlijk contact. Dat geldt zeker voor kwetsbaardere groepen. Daarom zetten we in deze coronaperiode in op veiligheid én op het zoveel mogelijk laten doorgaan van dienstverlening. Waar dan ook, hoe dan ook. Vaak op een aangepaste manier. Met elkaar vinden we er een weg in, met een beetje begrip voor deze bijzondere situatie. 

Genomen maatregelen

Dit zijn de nieuwe genomen maatregelen in 's-Hertogenbosch over dienstverlening, openbare ruimte en communicatie:

  • De transferia De Vliert en Pettelaarpark zijn gedurende de recente lockdown opnieuw gesloten. Transferium Deutersestraat blijft open behoudens de ritten tussen 22.00 en 01.00 uur op donderdag t/m zaterdag in verband met de sluiting van de horeca. 
  • De fietsenstallingen Kerkstraat en Burg. Loeffplein worden in de periode 15 december – 19 januari 2021 gesloten. De stalling Wolvenhoek blijft wel open. 
  • De schade als gevolg van vuurwerk ligt d.d. 10 december hoger in vergelijking tot voorgaande jaren. Het schadebedrag op dit moment bedraagt ca. € 50.000,-. We nemen maatregelen om de schade de komende weken verder te beperken. Deze zijn vergelijkbaar met maatregelen die in voorgaande jaren zijn uitgevoerd.
  • De eerder gestarte pilot ‘interne studio’ hebben we tijdelijk stopgezet tot na de lockdown. 
  • We zien af van het heffen van precariobelasting over de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 voor alle precario verschuldigde objecten. We zien af van het heffen van precariobelasting over de periode 14 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 voor de terrassen.
  • Wij zijn coulant in het toekennen van betalingsregelingen en verzoeken om uitstel van betaling. Bij afdeling belastingen zijn in totaal 225 verzoeken ontvangen m.b.t. uitstel van betaling of een betalingsregeling. Het vorderingsbedrag daarbij is € 1.370.000. Voor privaatrechtelijke vorderingen zijn nog 66 verzoeken ontvangen m.b.t. uitstel van betaling of een betalingsregeling. Het vorderingsbedrag is € 893.500
  • De avondvergunninghouders in de binnenstad mogen ook overdag gratis op parkeerplaatsen voor betaald parkeren staan. Deze maatregel is op 5 juli beëindigd en wordt voor de periode 15 december – 19 januari 2021 weer ingesteld.

Lees hier alle genomen maatregelen (pdf).

Dienstverlening

Openingstijden

Het Stadskantoor en Perron-3 zijn gewoon geopend. Klik hier voor de openingstijden. Wel moet u vooraf een afspraak maken.

Mondkapjesplicht vanaf 1 december

Met ingang van 1 december a.s. is het voor iedereen vanaf 13 jaar verplicht om een mondkapje te dragen in openbare binnenruimtes. Dus ook als u een afspraak hebt bij een van de locaties van de gemeente. U gebruikt een mondkapje als u een afspraak hebt op het Stadskantoor, op het Stadhuis, bij WeenerXL, bij Perron-3 te Rosmalen of bij een van onze KOO Wijkpleinen. Het is de bedoeling dat u zelf uw eigen mondkapje meeneemt. De mondkapjesplicht geldt niet voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten.

Financiën

Op het gebied van diverse financiële regelingen zijn we schappelijk. Denk daarbij aan het maken van betalingsregelingen, het verlenen van uitstel van betaling en voorlopig brengen we geen invorderingsrentes in rekening. Nieuwe aanslagen belastingen zijn tijdelijk stop gezet. 

Communicatie

Met communicatie op fysieke en digitale manieren worden inwoners over overheidsmaatregelen, consequenties daarvan en diverse initiatieven geïnformeerd en geven bestuurders daaraan betekenis vanuit hun portefeuilles. De communicatie vanuit de landelijke overheid ondersteunen we hiermee en vullen we aan met lokale betekenis.  

Veelgestelde vragen

Lees hier de veelgestelde vragen (pdf) rondom de gemeentelijke dienstverlening, openbare ruimte en communicatie in onze gemeente.

Meer informatie

Voor meer informatie over de aanpassingen met betrekking tot onze dienstverlening, lees het nieuwsbericht. Wilt u meer weten over de maatregelen in de binnenstad? Ga dan naar de pagina Bezoek de binnenstad.