Ga naar de inhoud

Corona informatie voor ondernemers

Gemeentelijke belastingen

Geen nieuwe aanslagbiljetten, herinneringen, aanmaningen en dwangbevelen

Tot en met eind mei 2020 sturen wij geen aanslagbiljetten*, herinneringen, aanmaningen en dwangbevelen. Uitzondering hierop is de toeristenbelasting van het vierde kwartaal 2019. Deze belasting is namelijk al door de ondernemers ge├»nd bij de toeristen en wordt op aangifte afgedragen aan de gemeente. U kunt hiervoor een betalingsregeling of uitstel van betaling aanvragen, zie hieronder.

Betalingsregeling of uitstel van betaling aanslagbiljet gemeentelijke belastingen

Hebt u een aanslagbiljet van de gemeente ontvangen? En kunt u deze niet op de uiterlijke vervaldatum betalen? Vraag dan om een betalingsregeling of uitstel van betaling (pdf). Kijk hiervoor op de pagina 'betalen belastingen ondernemers'.

Geen beslag door deurwaarder

Bij al lopende vorderingen leggen we tot een nader te bepalen datum geen beslag op goederen.

Geen invorderingsrente

Vanaf nu tot een nader te bepalen datum in 2020 brengen we geen rente in rekening voor betaling na de vervaldatum.

Overige vorderingen

Betalingsregeling of uitstel van betaling overige facturen

Hebt u een factuur van de gemeente ontvangen? Denk hierbij bijvoorbeeld aan een factuur voor bouwleges of marktgelden. En kunt u deze niet op de uiterlijke vervaldatum betalen? Vraag dan ook om een betalingsregeling of uitstel van betaling. Dat kan door dit formulier in te vullen (pdf) en aan ons te retourneren.

Ook hier leggen we tot een nader te bepalen datum geen beslag op goederen. En brengen we ook geen rente in rekening voor betaling na de vervaldatum.

ZZP-ers Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Deze tijdelijke regeling heet Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en wordt nu nader uitgewerkt door de Rijksoverheid. Voor meer informatie en het indienen van een aavraag kijk op pagina inkomen voor ondernemers.

Meer informatie

We hebben de informatie zoveel mogelijk gebundeld: