Corona maatregelen voor sport

Sport & Recreatie

Corona en de maatregelen die genomen moeten worden voor onze gezondheid en veiligheid, hebben ook gevolgen voor sport en bewegen in onze stad en dorpen. Gelukkig gaat het de goede kant op met de aanpak van het coronavirus en mag er steeds meer als het om sport en recreatie gaat. Sinds 5 juni mag iedereen weer overal buiten sporten. Ook de binnensportlocaties, zoals onze gemeentelijke sportaccommodaties, sportscholen en zwembaden, mogen weer open. Er zijn wel regels. Zie hiervoor de website van de Rijksoverheid.

Zie de website van 'S-PORT voor het laatste nieuws en info over sport en bewegen, sportaanbieders en locaties in onze gemeente.

Genomen maatregelen

Dit zijn de maatregelen in 's-Hertogenbosch over sport en recreatie:

  • Verenigingen kunnen ondersteuning krijgen van het team Vereniging Ondersteuning van ’S-PORT bij het opstarten na corona. Denk daarbij aan het werven van nieuwe leden.
  • De raad heeft in haar vergadering op 16 juni 2021 een amendement aangenomen om € 100.000 vrij te maken voor het organiseren van activiteiten waarmee sportclubs en culturele verenigingen zich kunnen presenteren aan potentiële nieuwe leden in de gemeente. Op dit moment werken wij dit verder uit.
  • Voor het eerste kwartaal 2021 is de landelijke Tegemoetkoming Verhuur Sportaccommodaties (TVS) regeling doorgezet. Of dat ook voor het tweede kwartaal gaat gelden is nog niet vastgesteld. Die regeling maakt het mogelijk om 75% van de vaste huur van de sportaccommodaties over het eerste kwartaal van 2021 kwijt te schelden. Ook kan, op aanvraag, uitstel van betaling voor de vaste huur van sportaccommodaties voor het tweede kwartaal 2021 worden verleend.   

Lees alle genomen maatregelen (pdf).

Veelgestelde vragen

Lees op de website van de Rijksoverheid de veelgestelde vragen rondom sport en recreatie in ons land.

Meer informatie

Op de website van ‘S-PORT vind je meer informatie over besluiten die effect hebben op sport en bewegen in onze gemeente. Bijvoorbeeld informatie over sportactiviteiten of sluiting van onze sportlocaties en accommodaties, als gevolg van maatregelen tegen het verspreiden van het coronavirus.

Kijk ook op de website van NOC*NSF voor meer informatie met betrekking tot de maatregelen die Rijksoverheid heeft genomen op het gebied van sport.