Corona maatregelen voor sport

Sport & Recreatie

Corona en de maatregelen die genomen moeten worden voor onze gezondheid en veiligheid, hebben ook gevolgen voor sport en bewegen in onze stad en dorpen. Het doel blijft: zoeken naar mogelijkheden hoe sporten en bewegen wel kan. Lastig blijft dat de maatregelen ervoor zorgen dat de (spel)regels telkens veranderen. We proberen iedereen zo goed mogelijk te informeren en ondersteunen.

Maak vooral gebruik van de mogelijkheden die er zijn en blijf in beweging. Want, naast dat sport leuk is, is het ook goed voor de gezondheid. Onze verenigingsondersteuners begeleiden de sportverenigingen met extra hulp bij vragen en bij (aangepaste) sport- en beweegactiviteiten. Zie de website van 'S-PORT voor alle nieuws en info over sport en bewegen, sportaanbieders en locaties.

Genomen maatregelen

Dit zijn de nieuwe genomen maatregelen in 's-Hertogenbosch over sport en recreatie:

 • We verlengen de mogelijkheid tot kosteloos annuleren van verhuringen per uur die door de coronamaatregelen niet benut kunnen worden tot en met het tweede kwartaal 2021. Dit wordt naar verwachting deels gecompenseerd door het Rijk (TVS). We schelden 45% van de vaste huur van de sportaccommodaties over het vierde kwartaal van 2020 kwijt en maken met huurders afspraken over de betaling van het andere deel binnen een reële termijn. Dit wordt naar verwachting volledig gecompenseerd door het Rijk. We verlenen uitstel van betaling voor de vaste huur van sportaccommodaties voor het eerste en tweede kwartaal 2021 tot het moment dat duidelijkheid is over de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportorganisaties van het Rijk over de betreffende kwartalen.
 • Jongeren en volwassenen tot 27 jaar in groepen en zonder de 1,5 meter beperking en volwassenen vanaf 27 jaar in groepjes van 4 mogen weer samen sporten in de buitenruimte onder begeleiding. Deze versoepeling vraagt echter nog wel om een nadere duiding van de locaties waar het sporten in de buitenruimte is toegestaan in de gemeente ’s-Hertogenbosch. We hebben daarom besloten om het sporten in groepen tot maximaal 30 personen onder de geldende coronaregels toe te staan op:
  - Alle formele buitensportaccommodaties.
  - Alle specifiek ingerichte ‘sportcourts’ in de openbare ruimte. 
  - Buitenruimte direct grenzend aan binnensport accommodaties zoals gymzalen, sportzalen, sporthallen en sportscholen. Ook zijn de commercieel geëxploiteerde sportscholen.
  - Grote open plaatsen vanaf minimaal 2500 m2 zoals parken, parkeerplaatsen en strandbaden. Het overkapte buitenbassin (25 meter bassin) van Combibad Kwekkelstijn.

Lees alle genomen maatregelen (pdf).

Regels sport

Via de website van ’S-PORT kun je zien welke regels voor sport gelden.

In de basis komt dit op het volgende neer:

 • Al de binnensportaccommodaties inclusief zwembaden zijn gesloten
 • Buitensportaccommodaties mogen open blijven
 • Iedereen t/m 26 jaar mag weer samen sporten met hun eigen team of in een groep zonder de 1,5 meter afstand verplichting
 • Ook volwassenen vanaf 27 jaar mogen weer samen sporten, maar dan alleen in vaste groepjes van vier en op 1,5 meter afstand van elkaar
 • Geen wedstrijden
 • Publiek bij sport is niet toegestaan
 • Sportkantines, kleedlokalen en douches zijn dicht
 • Toiletten mogen gedeeltelijk open zijn

Veelgestelde vragen

Lees op de website van de Rijksoverheid de veelgestelde vragen rondom sport en recreatie in ons land.

Meer informatie

Op de website van ‘S-PORT vind je meer informatie over besluiten die effect hebben op sport en bewegen in onze gemeente. Bijvoorbeeld informatie over sportactiviteiten of sluiting van onze sportlocaties en accommodaties, als gevolg van maatregelen tegen het verspreiden van het coronavirus.

Kijk ook op de website van NOC*NSF voor meer informatie met betrekking tot de maatregelen die Rijksoverheid heeft genomen op het gebied van sport.