Corona maatregelen voor de zorg

Zorg & Maatschappelijke ondersteuning

Het lijkt erop dat de coronapandemie op z’n retour is en dat het leven dat we kenden grotendeels terugkeert. Dat geldt echter niet voor iedereen. Sommigen ondervinden nog steeds de nadelige gevolgen van corona. Omdat ze door het virus getroffen zijn, of dat ze hun baan zijn kwijt geraakt of zich eenzaam voelen. Aan de inwoners die dat nodig hebben, blijven we dan ook zorg of ondersteuning bieden. Op deze pagina lees je hoe we hiermee omgaan en waar je terecht kunt.

Genomen maatregelen

Dit zijn de nieuwe genomen maatregelen in 's-Hertogenbosch over zorg en maatschappelijke ondersteuning:

 • Fitt Air is gestart. Dit is een initiatief om kwetsbare ouderen mee te laten doen aan een wandelactiviteit in de wijk. Dit gebeurt in afstemming met sport en cultuur.
 • Farent en Humanitas gaan huisbezoeken afleggen aan ouderen van 75 jaar en ouder. Daarnaast gaan ze contacten leggen met mensen uit de leeftijdsgroep van 40 tot 75 jaar.
 • Na de zomer organiseren we in het kader van weer naar school gaan extra sportactiviteiten op VO-scholen als feestelijke start en in het kader van een gezonde leefstijl.
 • Via een gecombineerde leefstijlinterventie besteden we extra aandacht aan kinderen met obesitas/overgewicht.
 • We verbeteren de speelplekken in Noord zodat meer mensen er gebruik van maken om te bewegen en ontmoeten.
 • Met de inzet van extra jeugdverpleegkundigen op het MBO willen bijdragen aan het stimuleren van een gezonde leefstijl en mentale weerbaarheid.
 • Ypse (basis-ggz Reinier van Arkel) geeft tijdelijk extra hulp aan jongeren die zich somber en gestrest voelen. Ypse organiseert daarnaast lotgenotengroepen voor mensen die corona hebben gehad.
 • Onder de noemer Samen Gezond richten we ons door middel van een duurzame en integrale benadering op gezonde scholen, gezonde wijken en gezond sporten en bewegen. Na de zomer start een bewustwordings- en activatiecampagne.
 • Met Get a Grip bieden we ondersteuning aan jongeren aan het op orde krijgen van hun financiën. We dragen bij aan het voorkomen van schulden onder jongeren door middel van een innovatieve spelmethode.
 • Omdat de druk op de jeugd-ggz toeneemt (als gevolg van een stijging van de zorgvraag in combinatie met personeelstekorten), heeft de Regionale Inkooporganisatie Zorg de ggz-aanbieders rond de tafel gezet om afspraken te maken over onder andere aannamecriteria, zodat jeugdigen wellicht elders eerder kunnen worden geholpen.
 • Huishoudens die te maken hebben met een terugval in inkomsten waardoor zij noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen, kunnen gebruik maken van de landelijke regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). De regeling is met name bedoeld voor woonkosten (bv huur of hypotheekrente). De regeling geldt tot en met 30 juni 2021.

Lees alle genomen maatregelen (pdf).

Koo

Koo is het informatie- en adviespunt in ’s-Hertogenbosch. Iedereen uit de gemeente kan er terecht met vragen die mensen in hun persoonlijk leven raken. Het kunnen vragen zijn over veel verschillende onderwerpen, zoals opleiding en werk, geldzaken, jeugd en gezin, wonen en vervoer, zorg en hulp, meedoen en meehelpen.

Ondanks het opheffen van de meeste beperkingen, blijven de wijkpleinen voorlopig beperkt geopend en wordt er alleen op afspraak gewerkt. Koo is telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur via het (tijdelijke) gratis telefoonnummer (0800) 350 00 12. Wil je contact via WhatsApp? Dat kan ook via (073) 206 88 88.

Informatie vind je ook op de website www.kijkopkoo.nl. Als je het contactformulier op de website invult, neemt een medewerker zo snel mogelijk contact met je op. Je kunt ook mailen naar algemeen@kijkopkoo.nl.

Geldzaken

Maak jij je zorgen over je geldzaken? Of dreigen er schulden? Wacht dan niet te lang en neem contact op met Eerste Hulp bij Geldzaken (EHBG). EHBG is bereikbaar via (073) 615 51 55 en per mail via het digitale contactformulier. Ook ondernemers met financiële problemen kunnen een afspraak maken bij EHBG voor ondernemers, dit loket is iedere maandagmiddag op afspraak geopend.

Voor vragen op sociaal juridisch gebied kun je terecht bij de Sociaal Raadslieden. Momenteel werken de Raadslieden alleen op afspraak in het stadskantoor en op de wijkpleinen. Bel voor advies of het maken van een afspraak op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur naar (073) 615 90 90. Mailen kan via het digitale contactformulier.

Lokale initiatieven

Er zijn veel initiatieven om elkaar door deze lastige periode heen te helpen. Zowel in onze gemeente als landelijk. Op de website van vrijwilligersnetwerk Galant vind je een overzicht van organisaties en initiatieven waar je terecht kunt voor advies en hulp. Ook kun je hier terecht als je zelf anderen wilt helpen.

Voel je je eenzaam?

Uit ons onderzoek blijkt dat ruim een derde van de Bosschenaren zich eenzamer voelt dan vóór de coronacrisis. Daarom geven we advies en tips over initiatieven in ’s-Hertogenbosch die helpen om eenzaamheid te verminderen. Kijk voor alle hulp in onze gemeente tijdens corona op de website van vrijwilligersnetwerk Galant. En kijk ook op onze pagina Samen is leuker, samen tegen eenzaamheid.

Vervoer

Gratis regiotaxi naar priklocatie

Wmo-pashouders kunnen gratis met de regiotaxi naar een priklocatie. Zij betalen hiervoor geen eigen bijdrage. De ritten worden ook niet in mindering gebracht op het zonebudget. Zo nodig mag één begeleider gratis meereizen. De rit is alleen te reserveren vanaf het huisadres naar de priklocatie en van de priklocatie terug naar huis. Een taxirit reserveren kan via 0900-549 54 90. Geef aan dat het gaat om vervoer naar een priklocatie. De vervoerder zorgt dat je 10 minuten vóór de afspraak op de locatie bent en brengt je een half uur na de prik weer naar huis.

Veelgestelde vragen

Lees op de website van de Rijksoverheid de veelgestelde vragen rondom de zorg in ons land.