Aanpak coronacrisis

Aanvulling op aanpak gevolgen coronacrisis

Het college heeft opnieuw een aantal maatregelen genomen om het hoofd te bieden aan de gevolgen van coronacrisis. Dit doet zij mede aan de hand van onderzoek onder inwoners. Dat onderzoek is onlangs voor de derde keer gehouden. Uit de resultaten komt naar voren dat de coronacrisis steeds verder ingrijpt bij inwoners. In vergelijking met vorig jaar zijn de gevoelens van bezorgdheid, machteloosheid en frustratie toegenomen.

Aandacht

Het college blijft daar aandacht voor houden: “We blijven ons oor te luisteren leggen bij inwoners in wijken, buurten en dorpen. Ook bij ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen. Op basis van signalen, vragen en problemen die we horen, brengen we in kaart of en welke aanvullende maatregelen we moeten nemen. Dat blijven we ook doen in relatie tot de nazorg van de ongeregeldheden eind januari. We willen de hulpvragen snel in beeld krijgen en hierop actie ondernemen waar mogelijk.”

Opvang en Eerste Hulp bij Geldzaken

De druk op de maatschappelijke opvang is groot, maar is te doen. Om het Inloopschip te ontlasten gaat sociaal restaurant het Ankertje extra maaltijden verzorgen voor klanten van het Inloopschip. Vanwege de kou worden alle buitenslapers in samenwerking met het Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg van straat gehaald. Zij kunnen 24 uur per dag opvang krijgen.

Er is veel extra toeloop van ondernemers bij Eerste Hulp bij Geldzaken. Daarom breidt de dienstverlening uit van één naar twee dagdelen per week.

Extra activiteiten voor jongeren

Het stimuleren van talentontwikkeling van kinderen en jongeren in coronatijd vraagt om inventiviteit en aanvullende activiteiten. Het accent ligt daarbij op ontwikkeling, ontmoeting en ontspanning.

Het jongerenwerk speelt hierop in met een online aanbod. Jongerenwerkers op straat blijven in contact met jongeren en er zijn sport- en spelactiviteiten. Op dit moment worden de jonge vrijwilligers voor Dropzone geschoold. Na deze scholing kunnen jongeren bij hen terecht met vragen en zorgen.

Tijdens de Carnavalsvakantie verzorgen PowerUp073, Ondernemend Onderwijs, de Bossche Vakschool en studenten van Avans Hogescholen samen de Talentschool 'carnavalsvakantie’. Deze talentschool is gericht op leerlingen tussen de 12 en 19 jaar oud.

Hambaken Connect heeft een extra opdracht gekregen voor het ondersteunen van ouders in de Hambaken. Daarmee kunnen ouders hun betrokkenheid bij het onderwijs en bij de ontwikkeling van hun kinderen op een goede manier vormgeven.

Bij leerlingen in het basis en voortgezet onderwijs is er behoefte aan begeleiding. Soms gaat het om het hebben van een rustige werkplek of meer structuur en begeleiding bij het maken van het huiswerk. Maar ook is er behoefte aan gesprek en ontspanning. Voor kinderen tot 12 jaar verzorgen PowerUp073, Hambaken Connect en Farent in vijf wijken begeleiding. Het gaat om de Hambaken, West (speciale groep voor kinderen met autisme in samenwerking met MEE), Nieuw Zuid, Kruiskamp en Maaspoort.

Het aantal jongeren dat zich meldt bij Traject Op Maat (TOM) neemt toe. TOM helpt jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar aan perspectief (opleiding of baan). Om de extra toeloop op te vangen, zijn er extra begeleiders. Er komen ook twee noodcontainers voor extra ruimte als fysieke begeleiding weer kan.

Ontmoeten

Het college heeft eerder al besloten om de horeca ook dit jaar weer meer terrasruimte te bieden. Behalve perspectief bieden aan de horecaondernemers is dit ook goed voor de ontmoeting van mensen. Die ontmoetingen staan ook centraal in de Bossche Zomer van 2021. Het is weer de bedoeling om samen met allerlei partijen een gevarieerd programma te bieden met voor elk wat wils.

Dashboard Gevolgen Corona

In het Dashboard Gevolgen van Corona staan actuele cijfers over de gevolgen van de coronacrisis. Daarin houden we de vinger aan de pols als het gaat om de economie, arbeidsmarkt, zorg, woningmarkt, veiligheid en andere beleidsterreinen in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Bekijk het nieuwste Dashboard Gevolgen van Corona (januari 2021). Bekijk ook het dashboard van juniaugustusseptemberoktobernovember en december

Stand van zaken

Het college heeft de raad in een brief geïnformeerd over een actueel overzicht met maatregelen (pdf). Dit overzicht bevat alle maatregelen die sinds 26 januari jl. genomen zijn. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen corona specifieke maatregelen en maatregelen die we hebben genomen in de nafase van de gebeurtenissen van maandagavond 25 januari 2021. De maatregelen die vóór 26 januari genomen zijn, treft u in een apart overzicht met maatregelen (pdf) aan.

Laatste nieuws

Voorzichtige verruimingen lockdown

23 februari 2021. 19:48

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat er 4 voorzichtige versoepelingen komen in de lockdown:

  • gedeeltelijke openstelling voortgezet onderwijs en mbo
  • contactberoepen, zoals de kapper, weer mogelijk maken
  • winkelen op afspraak
  • verruiming sporten voor jongeren en jongvolwassenen

Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

 

Dropzone: luisterend oor en advies voor jongeren

22 februari 2021, 11:18

In deze coronatijd hebben jongeren het extra moeilijk en ervaren zij problemen. Denk aan eenzaamheid, schoolprestaties, gezondheid, mantelzorg en relaties. Niet iedereen kan daar thuis of met vrienden makkelijk over praten. Daarom gaat vanaf maandag 22 februari 2021 ‘Dropzone’ van start. Dat is een nieuw initiatief waar jongeren uit onze gemeente terecht kunnen voor een luisterend oor en advies. Lees het volledige bericht.

 

Regeling TONK komt eraan

17 februari 2021, 14:32

Hebt u als zelfstandige of werknemer minder inkomsten door de coronamaatregelen? En kunt u de noodzakelijke kosten niet meer betalen? In sommige situaties kunt u dan een vergoeding krijgen uit de nieuwe regeling TONK. Dat is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. De gemeente is TONK nu aan het voorbereiden. Lees het volledige bericht.

 

Avondklok geldt ook vanavond

16 februari 2021, 22:10

De avondklok geldt, ook vanavond. Het coronavirus is nog niet onder controle. Het blijft belangrijk om thuis te blijven, zo min mogelijk mensen te ontmoeten en je aan alle maatregelen te houden, zoals de avondklok. Meer informatie vind je op www.rijksoverheid.nl/avondklok. 

 

Welke invloed heeft corona op ons dagelijks leven?

10 februari 2021, 18:03

Hoe ervaar je de coronacrisis in je leven? Ruim 4600 inwoners vulden in januari hierover onze vragenlijst in. We vergeleken de resultaten met de situatie in april en juni 2020. We vroegen ook hoe mensen terugkijken op het jaar 2020 en de feestdagen in december. Lees hier het hele onderzoek (pdf). Enkele resultaten in beeld (pdf) gebracht.

Tijdlijn

Al onze (eerdere) uitingen met betrekking tot het coronavirus zijn op de pagina Tijdlijn coronavirus terug te lezen.