Aanpak coronacrisis

Steun college na verscherpte maatregelen

Sinds 3 november bevindt Nederland zich in een verdergaande lockdown. De maatregelen kennen we allemaal. Het kabinet heeft bovendien aangegeven dat die situatie zeker nog tot half december gaat duren. Het coronavirus vraagt echt nog om doorzettingskracht van ons allemaal.

Het college: “Deze aangescherpte maatregelen vragen veel van ons allemaal. Opnieuw. Dat is niet makkelijk, maar wel één die we aankunnen in ‘s-Hertogenbosch. Wij kennen creativiteit en veerkracht. Wat ons helpt, is vertrouwen te houden dat we deze moeilijke periode samen te boven komen. In de tussentijd is het goed oog houden voor elkaar, juist nu. En gelukkig zijn al veel inwoners, ondernemers en instellingen elkaar tot grote steun zijn. Daar zijn we trots op. Als college zijn we, waar het kan daaraan ondersteunend. Met onze aanpak van Helpen, Ondersteunen en Perspectief bieden.”

Het college neemt in die lijn een aantal aanvullende maatregelen. Deze zijn onder meer ingegeven door de nieuwe landelijke.

Samen met partners oog voor de kwetsbaren en vrijwilligers

We merken dat meer inwoners kwetsbaarder worden naarmate de coronacrisis langer duurt. Er is ons alles aan gelegen om juist hen goed te blijven helpen. Binnen de mogelijkheden die er zijn. We blijven hierin nauw samenwerken met onze partners. We zetten alles op alles om voor vrijwilligers plekken te vinden waar zij veilig kunnen samenkomen. 

We doen het maximale om de dagbesteding voor bijvoorbeeld ouderen en psychisch kwetsbare inwoners in huiskamers en buurthuizen overeind te houden. In een besloten georganiseerde vorm kan dit namelijk nog steeds. Wijkwerkers van Farent gaan bij inwoners langs die problemen ondervinden bij het organiseren van de quarantaine.

Onderwijs gaat gelukkig door, wel met aandachtspunten

Ook al is een deel van de medewerkers thuis vanwege corona, het lukt vrijwel overal om opvang en onderwijs door te laten gaan zonder groepen naar huis te sturen. 

Vooral in het MBO is er een tekort aan stageplekken en leerbanen. Bedrijven kunnen leerlingen niet begeleiden of werken thuis. Samen met het onderwijs hebben we werkgeversorganisaties benaderd met het dringend verzoek om extra stageplekken te regelen. Ook in onze eigen ambtelijke organisatie creëren we extra stageplekken.

Voor ons zijn komende periode het welzijn van kinderen en jongeren én de kansengelijkheid belangrijke aandachtspunten. We werken daarbij nauw samen met kinderopvang en onderwijs.  

Druktemeter binnenstad

We verwachten meer drukte richting de feestdagen in december. Daarom introduceren wij een online-druktemeter. Hierdoor kunnen bezoekers hun bezoek aan de binnenstad afstemmen op het actuele druktebeeld. De bestaande maatregelen (zoals markering, looproutes, eenrichtingsverkeer) in de binnenstad die zijn gericht op de anderhalve meter afstandsregel blijven we handhaven. 

In de binnenstad plaatsen we tot en met 3 januari (laatste weekenddag kerstvakantie) extra openbare toiletten.

Verruiming warenmarkt

De ondernemers van de warenmarkten in het centrum hebben om verruiming van de warenmarkt gevraagd vóór de drukke kerstdagen. Om aan de behoeften van consumenten, ondernemers en van spreiding te voldoen. We komen hieraan tegemoet door de week voor Kerst de openingstijden van de warenmarkt op dinsdag en donderdag - net als standaard op de woensdag, vrijdag en zaterdag – te verruimen tot 17:00 uur. 

Ook hebben we besloten geen standplaats-aanvragen voor de warenmarkt in het centrum in behandeling te nemen in november en december. Dit met het oog op veiligheid. We verwachten dat juist in de drukke maanden voorafgaand aan de feestdagen optimaal gebruik moet worden maken van de beschikbare publieke ruimte. In de huidige opstelling kan de bezoeker op een veilige afstand, conform richtlijnen RIVM, boodschappen doen.

Doorzetting landelijke tegemoetkomingsregelingen sport

De nieuwe maatregelen raken ook de sporters en sportaanbieders. Gelukkig kan er nog steeds individueel worden gewerkt aan de conditie en vitaliteit. Voor de verschillende sportaanbieders en =verenigingen hebben de nieuwe maatregelen financiële gevolgen. Het Kabinet heeft aangekondigd dat de landelijk uitgerolde TASO-regeling (tegemoetkoming amateur sport organisatie) als ook de TVS-regeling (tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties) door te zetten voor de periode 1 oktober t/m 31 december 2020. Voor de zwembaden (en mogelijk ook ijsbanen) komt er naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 een landelijke compensatieregeling.

Dashboard Gevolgen Corona

In het Dashboard Gevolgen van Corona staan actuele cijfers over de gevolgen van de coronacrisis. Daarin houden we de vinger aan de pols als het gaat om de economie, arbeidsmarkt, zorg, woningmarkt, veiligheid en andere beleidsterreinen in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Bekijk het nieuwste Dashboard Gevolgen van Corona (oktober 2020). Bekijk ook het dashboard van juni en augustus en september

Stand van zaken

Het college heeft de raad 10 november geïnformeerd over een actueel overzicht maatregelenpakket corona (pdf). Ook is een overzicht gegeven van alle genomen maatregelen tot 10 november (pdf)​​​​​​​.

Laatste nieuws

Mondkapjesplicht vanaf 1 december

30 november 2020, 08.10

Met ingang van 1 december a.s. is het voor iedereen vanaf 13 jaar verplicht om een mondkapje te dragen in openbare binnenruimtes. Dus ook als u een afspraak hebt bij een van de locaties van de gemeente. Lees het volledige bericht. Alle informatie met betrekking tot de mondkapjesplicht is te vinden op de website van de Rijksoverheid

 

Inzet is nodig om zorg te ontlasten

24 november 2020, 18:05

Voorzitters Brabantse Veiligheidsregio's roepen samen inwoners op om de zorg te ontlasten en eindejaarstradities in kleine kring of online te vieren. Lees het volledige bericht.

 

Verhuizing corona testlocatie ’s-Hertogenbosch

20 november 2020, 15:40

De huidige GGD corona testlocatie aan de Kruisstraat in Rosmalen (gemeente ’s-Hertogenbosch) verhuist naar de Brabanthallen. De nieuwe weersbestendige locatie is vanaf woensdag 25 november volledig operationeel. Lees het volledige bericht.

 

Gedeeltelijke lockdown gaat verder

17 november 2020, 19:43

Het kabinet heeft vandaag bekend gemaakt dat de gedeeltelijke lockdown verder gaat. Weliswaar daalt het aantal coronabesmettingen maar maatregelen blijven nodig om elkaar te beschermen. Lees het volledige bericht.

 

Bezoek je de binnenstad? Check de druktemeter!

11 november 2020, 14:33

De decembermaand staat in het teken van de feestdagen en de inkopen die daarbij horen. Voorafgaand aan de feestdagen is het ieder jaar druk in de Bossche binnenstad. Dit jaar willen we de drukte graag spreiden met het oog op de coronamaatregelen. Lees het volledige bericht.

Tijdlijn

Al onze (eerdere) uitingen met betrekking tot het coronavirus zijn op de pagina Tijdlijn coronavirus terug te lezen.