Vakantiepark Dierenbos

Welkom op onze vernieuwde webpagina over vakantiepark Dierenbos. Hier leggen we uit hoe we omgaan met permanent wonen op het vakantiepark. In november 2019 is besloten dat wonen op het vakantiepark voor een aantal van u onder bepaalde voorwaarden wordt gedoogd. Voor een aantal van u is de situatie anders. We willen graag met alle gasten van de jaarcamping en chaletpark Nachtegaal in gesprek. Zo inventariseren we welke gasten er mogelijk nog voor een gedoogbrief in aanmerking komen. Dat we doen we met een bezoek aan u. Deze huisbezoeken worden vanaf half november gepland.

Uitstellen huisbezoeken

De aanvullende maatregelen (lockdown) om het coronavirus tegen te gaan zijn opnieuw verlengd. Wij hebben daarom moeten besluiten de huisbezoeken verder uit te stellen tot na 15 maart 2021. We begrijpen dat dit vervelend kan zijn.

Wilt u graag al eerder contact, hebt u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op. Wij blijven bereikbaar via het digitale contactformulier en per telefoon: (073) 615 57 77.

Had u al een afspraak voor een huisbezoek staan? Dan bellen wij u om een nieuwe afspraak te maken.

Filmpjes

In een aantal korte filmpjes lichten we graag toe wat er nog gaat gebeuren. Bekijk hier de introductie door wethouder Roy Geers of hoor meer over het plan van aanpak en de huisbezoeken.

In de filmpjes voor bewoners met een gedoogbrief, bewoners die (nog) niet in aanmerking komen voor een gedoogbrief, nieuwe bewoners en recreanten gaan we meer in op uw specifieke situatie en wat u kunt verwachten.

Lukt het u niet om de filmpjes te bekijken? Neem dan contact met ons op, dan helpen we u verder. U vindt onze contactgegevens onderaan deze webpagina.

Verschillende groepen bewoners

Vakantiepark Dierenbos is bedoeld voor vrijetijdsbesteding. Bewoners die aan de criteria voldoen ontvingen een gedoogbrief. Deze bewoners woonden al voor 24 januari 2019 op het vakantiepark én stonden ook al die tijd ingeschreven in de basisregistratie personen op dit adres op het vakantiepark. Gedogen betekent dat deze bewoners onder voorwaarden, op het vakantiepark mogen blijven wonen. Voor een aantal bewoners geldt dat niet.

Onderzoek naar gebruik

We onderscheiden 4 groepen gasten.

Groep 1: Bewoners met een gedoogbrief.

Groep 2: Bewoners die niet meteen in aanmerking kwamen voor een gedoogbrief.
Zij wonen al van voor 24 januari 2019 op het vakantiepark maar hebben zich niet of na 24 januari 2019 op hun adres op vakantiepark Dierenbos ingeschreven in de basisregistratie personen.

Groep 3: Nieuwe bewoners.
Zij zijn na 24 januari 2019 op het vakantiepark gaan wonen.

Groep 4: Recreanten, mensen die hun vrije tijd doorbrengen op het vakantiepark.

Huisbezoeken

Om een volledig beeld van de groepen te krijgen, voeren we vanaf half november huisbezoeken uit. Zo inventariseren we welke gasten voor een gedoogbrief in aanmerking komen. In uw chalet gaan we graag met u in gesprek. We komen met twee personen. We gaan dan samen in op uw persoonlijke situatie en zullen uw vragen beantwoorden. Tegelijkertijd controleren we of de recreatieverblijven en percelen voldoen aan de eisen op het gebied van brandveiligheid en gezondheid. We kijken bijvoorbeeld naar elektra aansluitingen, gasopslag, rookmelders, brandblussers en ventilatie.

Tijdens het huisbezoek houden we samen rekening met de RIVM-richtlijnen, waaronder het maximale aantal bezoekers per dag en de 1,5 meter afstand. Denkt u dat dit bij het bezoek aan uw chalet niet mogelijk is, dan horen we dat graag. Samen bekijken we dan hoe we de afspraak toch kunnen organiseren.

Kwam u niet meteen in aanmerking voor een gedoogbrief?

Woonde u wel al van voor 24 januari 2019 onafgebroken op het vakantiepark? Dan krijgt u de kans dat tijdens het huisbezoek aan te tonen. Dat kan onder andere met gegevens van de Belastingdienst, werkgevers, uitkeringsinstanties, uw huisarts en verenigingslidmaatschappen. Hierover leest u meer in het Plan van Aanpak op pagina 5 en 6. U wordt dan ingedeeld in groep 2. Als we de groep goed in beeld hebben zal bekeken worden of deze bewoners alsnog in aanmerking kunnen komen voor een gedoogbrief, al dan niet met aanvullende voorwaarden.

Bent u een nieuwe bewoner?

Dan kunt u niet in aanmerking komen voor een gedoogbrief. We bespreken tijdens het huisbezoek daarom graag uw individuele situatie. We geven u dan ook uitleg over de inschrijving bij woningbouwverenigingen.

Afspraak maken

Wij proberen zoveel mogelijk op afspraak te werken. We nemen daarom contact met u op om het huisbezoek te plannen. Hebben wij uw contactgegevens nog niet vragen wij u deze met ons te delen. U kunt ook zelf een afspraak maken:


Hoest u, hebt u koorts of andere klachten? Laat het ons dan weten, dan verzetten we de afspraak. Andersom zullen wij dat ook doen. Zo houden we ons aan de RIVM-richtlijnen.

Maatregelen nemen

We maken een rapport van het huisbezoek. Het kan zijn dat u dan maatregelen moet nemen om te voldoen aan de eisen. Wij leggen u uit welke maatregelen dat zijn. Deze maatregelen zijn niet vrijblijvend: we gaan daar ook op controleren. Zo werken we samen toe naar een veilige omgeving op het park voor iedereen.

Vervolg

Na de huisbezoeken weten we zeker welke gasten, bewoners, recreanten of nieuwe bewoners zijn. We kennen dan de groep bewoners (groep 2) die niet meteen in aanmerking kwam voor een gedoogbrief, maar wel van voor 24 januari 2019 permanent op het park woont. We kunnen dan beslissen of zij wel of niet in aanmerking kunnen komen voor een gedoogbrief al of niet met aanvullende voorwaarden. Naar verwachting is dit in het tweede kwartaal van 2021.

Bewoners die geen gedoogbrief kunnen krijgen, moeten uiteindelijk verhuizen. In de huidige coronacrisis pakken we handhaving nog niet actief op. Als de coronamaatregelen versoepelen of worden ingetrokken, kijken we hier opnieuw naar. We houden dan zoveel mogelijk rekening met individuele omstandigheden. Bewoners die geen gedoogbrief krijgen, raden we wel aan om vast op zoek te gaan naar andere woonruimte. Wij adviseren u om u zo snel mogelijk in te schrijven bij Woonservice Regionaal

Regels van het park

Er gelden op het park ook regels van de parkeigenaar. Deze staan beschreven in uw overeenkomst  met de parkeigenaar en in het huishoudelijk reglement. Het is belangrijk dat u zich ook aan deze regels houdt. Of u nu op het park bent om uw vrije tijd door te brengen of omdat u er woont: u blijft gast van het vakantiepark. Een gedoogbrief heeft daar geen invloed op.

Contact

Hebt u nog vragen voor de gemeente? Dan vindt u onze antwoorden in de veelgestelde vragen (pdf). Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via het digitale contactformulier of bel (073) 615 57 77. Voor vragen over uw overeenkomst met de parkeigenaar of over het huishoudelijk reglement verwijzen wij u naar de parkeigenaar.

Ook de Belangengroep Jaargasten Vinkeloord kunt u benaderen via e-mailadres belangengroepjaargasten@gmail.com. Zij denken graag met u mee.