Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Disclaimer, veiligheid en privacy

s-Hertogenbosch.nl is de officiële website van de gemeente ’s-Hertogenbosch. De gemeente is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. We doen er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u iets tegen dat fout is of verouderd? Of hebt u ideeën? Stuur dan een bericht via het contactformulier. Binnen 2 werkdagen behandelen wij uw melding.

Websites en/of bronnen van derden

Via onze website bieden we toegang tot websites en/of informatiebronnen van derden. De gemeente is niet aansprakelijk voor de inhoud of voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op websites en/of informatiebronnen van derden.

Persoonsgegevens en privacybeleid

De gemeente ‘s-Hertogenbosch verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken. Wij respecteren de privacy van onze inwoners, bezoekers en de bezoekers van onze website. Persoonlijke informatie behandelen we altijd vertrouwelijk en volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Gegevens die we van u ontvangen gebruiken we alleen voor het daarvoor bestemde doel. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. We geven uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming. Uitzondering hierop is wanneer wij daartoe wettelijk bevoegd zijn.

Toegankelijkheid

Gemeente ‘s-Hertogenbosch vindt een goede digitale dienstverlening belangrijk. Daarom willen we een website die voor iedereen toegankelijk is. Jaarlijks vindt toetsing plaats op het niveau Webrichtlijnen versie 2, niveau AA.  Deze website is eind augustus 2016 voor het laatst getoetst. 

E-mailbericht

De gemeente ’s-Hertogenbosch doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat e-mails juist zijn en dat de juiste e-mailadressen worden gebruikt. Mocht een e-mail toch niet voor u bestemd zijn, wilt u dan de afzender hiervan op de hoogte stellen?*

Statistieken van de website

We gebruiken Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe u de website gebruikt. We doen dit om zeker te weten dat de website voldoet aan de behoefte van de bezoeker. We gebruiken het ook om de website te verbeteren. We verzamelen of bewaren geen persoonlijke informatie (bijvoorbeeld uw naam of adres). Het IP-adres van websitebezoekers is gedeeltelijk verborgen.