Ga naar de inhoud

Duurzame polder tussen ’s-Hertogenbosch en Oss

De gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss hebben de ambitie om in 2050 energieneutraal zijn. Om hier een bijdrage aan te leveren, verkennen we samen met gemeente Oss en de provincie wat de mogelijkheden zijn voor opwekking van zonne-energie en windenergie in het poldergebied tussen Oss en ’s-Hertogenbosch Daarbij gaan wij de belangen die in het gebied spelen afwegen.

Verkenning duurzame polder

Gemeente ’s-Hertogenbosch, Oss en de provincie Noord-Brabant verkennen wat de mogelijkheden zijn om duurzame energie op te wekken in de polder tussen Nuland, Geffen, Lith, en Rosmalen. Wij gaan in deze tweede fase verder verkennen hoe dat het beste kan. Beide gemeenten en provincie kijken in het verkenningsgebied niet alleen naar duurzame energieopwekking, maar ook naar een bredere duurzame ontwikkeling van het poldergebied: hoe kan ook op andere vlakken meerwaarde gecreëerd worden voor een duurzame polder?

De gemeenteraad nam het besluit tot de verkenning in de raadsvergadering van 9 oktober 2018. Gezamenlijk wordt de verkenning op een open manier aangepakt. Met nauwe betrokkenheid van bewoners en belanghebbenden. De verkenning van de Duurzame polder maakt geen deel uit van de visie energielandschap, maar het traject loopt wel parallel aan de visie energielandschap.

Samen met bewoners en belanghebbenden

Gemeenten s’-Hertogenbosch, gemeente Oss en de provincie gaan een open planproces in. Dit betekent dat er vanaf het begin met bewoners en belanghebbenden in gesprek gaan. Dat gebeurde vorig jaar al. Toen spraken we met bijvoorbeeld wijk- en dorpsraden. In de komende periode gaan de gemeenten en provincie het gesprek aan met mensen die in en om de polder wonen. Binnen het onderzoek wordt gekeken naar de mogelijkheden voor windenergie en zonne-energie. Daarvoor worden er bureaustudies uitgevoerd. Ook spreken we met allerlei organisaties op het vlak van o.a. natuur, landschap, landbouw, water en recreatie. Van hen horen we graag hoe zij tegen het gebied aankijken. We gaan ook na welke verbeteringen zij wensen.

Resultaat onderzoek

Aan het eind van het onderzoek kiezen gemeenten en provincie welk toekomstbeeld van het poldergebied hun voorkeur heeft. Beide gemeenteraden nemen hierover dan een besluit. We verwachten dat dat eind 2019 is.

Meer informatie?

Hebt u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met gemeente ’s-Hertogenbosch via dit contactformulier. Wilt u via onze nieuwsbrief op de hoogte blijven, schrijf u dan hier in.