Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Verkenning duurzame energie en opstellen visie

Visie Energielandschap

Ook in ’s-Hertogenbosch gaan we af van fossiele energie zoals aardgas en grijze stroom. Daarvoor in de plaats moet er veel duurzame energie worden opgewekt. Wat betekent het opwekken van duurzame energie? Waarom wordt er gekozen voor wind-en zonne-energie? Dit lichten wij toe tijdens een van de vier informatiebijeenkomsten waar wij u graag voor uitnodigen.

Informatiebijeenkomsten

Denk met ons mee over de opwekking van duurzame energie! Kom dan naar één van de vier informatiebijeenkomsten wanneer het u schikt. De bijeenkomsten zijn tussen 19.00-21.00 uur

  • 31 januari Bestuurscentrum ’s-Hertogenbosch Achter het Stadhuis 5-7
  • 7 feburari Gemeenschapshuis De Meent Prins Bernhardplein 10 Nuland
  • 18 februari Sociaal Cultureel Centrum De Biechten 's-Hertogenbosch
  • 25 februari Windkracht 5, de Groote Wielen, Deltalaan 140, Rosmalen

Aanmelden of meer informatie ontvangen? 

U kunt zich aanmelden voor één van bovenstaande bijeenkomsten via dit digitale aanmeldformulier

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen via dit contactformulier.

Deze visie stellen we voor het gehele buitengebied van de gemeente op. De gemeenteraad stelde de aanpak hiervoor ook op 9 oktober 2018 vast. De visie stelt ons in staat verzoeken van initiatiefnemers te beoordelen. En veranderingen in het bestemmingsplan wel of niet toe te staan.

Verkenning Rosmalense polder

De gemeente ’s-Hertogenbosch gaat de mogelijkheden van duurzame energie in de polder van Rosmalen verder verkennen.

Het gaat daarbij ook om de Lithse en Geffense polder. De gemeente voert de verkenning samen met gemeente Oss en de provincie Noord-Brabant uit. De gemeenteraad nam het besluit tot de verkenning in de raadsvergadering van 9 oktober 2018. De gemeente pakt de verkenning op een open manier aan. Met nauwe betrokkenheid van bewoners en belanghebbenden. De verkenning maakt deel uit van de visie Energielandschap.

Duurzaam doel

De gemeente ’s-Hertogenbosch wil in 2050 een klimaatneutrale gemeente zijn. We stoten dan geen CO2 uit. Daarom werkt de gemeente aan de besparing van energie. Daarnaast is de productie van duurzame energie nodig. Samen brengen ze de realisatie van dit doel dichterbij.

In de Rosmalense polder zijn er initiatiefnemers met plannen voor windturbines en zonneparken. Het kan daarbij gaan om enkele tientallen windturbines verdeeld over het grondgebied van de gemeenten ‘s-Hertogenbosch en Oss.

Het is belangrijk dat de gemeente bekijkt of en op welke manier er ruimte is voor het plaatsen van windmolens en zonnepanelen. Daarmee moet er een antwoord komen op een aantal vragen. Passen windmolens en zonnevelden in het landschap? Hoeveel dan? Onder welke voorwaarden staan we ze toe? Wat vinden mensen die in en om het gebied wonen belangrijk? Daarbij kijken we ook naar de kwaliteit van landbouw, water, natuur en recreatie. En of we op die vlakken kunnen verbeteren.

Samen met bewoners en belanghebbenden

We gaan een open planproces in. Dit betekent dat we vanaf het begin met bewoners en belanghebbenden in gesprek gaan. Dat gebeurde dit voorjaar al. Toen spraken we met bijvoorbeeld wijk- en dorpsraden. In de komende periode gaan we het gesprek aan met mensen die in en om de polder wonen. Ook spreken we met allerlei organisaties op het vlak van o.a. natuur, landschap, landbouw, water en recreatie. Van hen horen we graag hoe zij tegen het gebied aankijken. We gaan ook na welke verbeteringen zij wensen.

Toekomstbeeld

Met de visie maken we een beeld van de toekomst voor dit gebied. Hierin willen we zo veel mogelijk waarde voor zo veel mogelijk partijen en bewoners opnemen. We betrekken bewoners en organisaties nauw bij het bepalen waar we welke functies in het gebied toestaan. Waar zijn windturbines mogelijk, waar willen we de natuur verbeteren, of het landschap aanpassen? Dit doen we door hen om ideeën te vragen en deze op papier te zetten. In werkbijeenkomsten met bewoners en organisaties gaan we die ideeën uitwerken en verbeteren. Zo groeit langzamerhand een beeld van hoe we het gebied zouden willen inrichten en gebruiken.

Meer informatie?

Hebt u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met gemeente ’s-Hertogenbosch via dit contactformulier. Wilt u via onze nieuwsbrief op de hoogte blijven, schrijf u dan hier in.