Ga naar de inhoud

Verkenning duurzame energie

Verkenning Rosmalense polder

De gemeente ’s-Hertogenbosch gaat de mogelijkheden van duurzame energie in de polder van Rosmalen verder verkennen.

Het gaat daarbij ook om de Lithse en Geffense polder. De gemeente voert de verkenning samen met gemeente Oss en de provincie Noord-Brabant uit. De gemeenteraad nam het besluit tot de verkenning in de raadsvergadering van 9 oktober 2018. De gemeente pakt de verkenning op een open manier aan. Met nauwe betrokkenheid van bewoners en belanghebbenden. De verkenning maakt deel uit van de visie Energielandschap.

Duurzaam doel

De gemeente ’s-Hertogenbosch wil in 2050 een klimaatneutrale gemeente zijn. We stoten dan geen CO2 uit. Daarom werkt de gemeente aan de besparing van energie. Daarnaast is de productie van duurzame energie nodig. Samen brengen ze de realisatie van dit doel dichterbij.

In de Rosmalense polder zijn er initiatiefnemers met plannen voor windturbines en zonneparken. Het kan daarbij gaan om enkele tientallen windturbines verdeeld over het grondgebied van de gemeenten ‘s-Hertogenbosch en Oss.

Het is belangrijk dat de gemeente bekijkt of en op welke manier er ruimte is voor het plaatsen van windmolens en zonnepanelen. Daarmee moet er een antwoord komen op een aantal vragen. Passen windmolens en zonnevelden in het landschap? Hoeveel dan? Onder welke voorwaarden staan we ze toe? Wat vinden mensen die in en om het gebied wonen belangrijk? Daarbij kijken we ook naar de kwaliteit van landbouw, water, natuur en recreatie. En of we op die vlakken kunnen verbeteren.

Samen met bewoners en belanghebbenden

We gaan een open planproces in. Dit betekent dat we vanaf het begin met bewoners en belanghebbenden in gesprek gaan. Dat gebeurde dit vorig jaar al. Toen spraken we met bijvoorbeeld wijk- en dorpsraden. In de komende periode gaan we het gesprek aan met mensen die in en om de polder wonen. Binnen het onderzoek kijken we naar de mogelijkheden voor windenergie, zonne-energie, biomassa, bodemwarmte en waterkracht. Daarvoor voeren we bureaustudies uit. Ook spreken we met allerlei organisaties op het vlak van o.a. natuur, landschap, landbouw, water en recreatie. Van hen horen we graag hoe zij tegen het gebied aankijken. We gaan ook na welke verbeteringen zij wensen.

Meer informatie?

Hebt u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met gemeente ’s-Hertogenbosch via dit contactformulier. Wilt u via onze nieuwsbrief op de hoogte blijven, schrijf u dan hier in.