Ga naar de inhoud

Energiezuinig wonen

De gemeente helpt woningeigenaren bij het energiezuinig maken van hun woning. We doen dit, omdat we in 2050 een klimaatneutrale gemeente willen zijn.

Energieloket Brabant Woont Slim

Voor vragen over energie besparen kunt u terecht op energieloket Brabant Woont Slim. Deze website biedt ook veel informatie over slimme investeringen, subsidies en regelingen. Daarnaast vindt u er allerlei handige adviezen, tips en online hulpmiddelen om geld en energie te besparen. Een goede eerste stap is een energieadvies aan huis.

In een Keukentafelgesprek van anderhalf uur bespreekt u uw wensen met een adviseur. Dan krijgt u een advies over het vervolg en zicht op de globale mogelijkheden. Dit kost u € 40,-.

Financiële bijdrage

Er is subsidie mogelijk voor het voorbereiden van maatregelen om energie te besparen. Deze subsidie geldt voor woningeigenaren, VvE’s, organisaties en bedrijven. Voorbeelden hiervan zijn maatwerkadvies, haalbaarheidsonderzoek, een thermografische foto en begeleiding door een architect. De subsidie voor woningeigenaren is maximaal € 2.000,-. Voor VvE’s, organisaties en bedrijven is die maximaal € 10.000,-. Let op: de subsidie is niet bestemd voor de energiemaatregelen zelf. U krijgt dus geen subsidie op zonnepanelen, dubbel glas, isolatie, etc.

Ook is er de energiebespaarlening: op deze website vindt u daarover meer informatie. Dit is een lening tegen slechts 1% rente.

Duurzaamheidsakkoord

De gemeente ‘s-Hertogenbosch, woningcorporaties BrabantWonen, KleineMeierij, Mooiland en Zayaz en het Stedelijk Huurdersplatform hebben op 10 oktober 2018 een Duurzaamheidsakkoord (zie onderaan deze pagina bij downloads) gesloten. Wilt u meer weten? Bekijk dan hier de anmiatiefilmp op Youtube met uitleg over het duurzaamheidsakkoord. Of neem dan contact op met de gemeente via dit e-mailformulier of via één van de betrokken corporaties.

Meer informatie

Maak voor meer informatie een afspraak voor het energiespreekuur bij de gemeente, via (073) 615 57 77.

Warmte

Bodemenergie is een duurzame techniek om energie uit de bodem te winnen. Die energie bestaat uit de koude en de warmte die van nature aanwezig zijn in de bodem en in het grondwater.

Hoe de aanleg, het gebruik en de ontmanteling van bodemenergiesystemen moet gebeuren staat in het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen beschreven. Kijk voor de wet- en regelgeving rondom bodemenergie op de website van Rijkswaterstaat.

Richtlijn van de gemeente ‘s-Hertogenbosch

De gemeente ‘s-Hertogenbosch is voorstander van bodemenergiesystemen om het energiegebruik van panden te verduurzamen. Wel hebben we een richtlijn voor de aanleg van gesloten systemen. Deze richtlijn luidt dat de lussen van een gesloten bodemenergiesysteem niet dieper dan 80 meter mogen worden geplaatst. Dit heeft te maken met de geologische opbouw van onze ondergrond. Op circa 80 meter diepte ligt namelijk een kleilaag die het grondwater daaronder beschermt tegen verontreinigingen van boven. Dit grondwater willen we zo schoon mogelijk houden omdat het de bron is voor ons drinkwater. Dat vinden we belangrijk en daarom willen we de beschermende kleilaag niet doorboren. Deze richtlijn zal worden opgenomen in de Omgevingsvisie.

Naast deze richtlijn zijn er nog andere zaken die een rol spelen bij het realiseren van een bodemenergiesysteem. Deze zaken kunt u teruglezen in de “Bijlage bodemenergie ’s-Hertogenbosch” (pdf).

Interferentie tussen bodemenergiesystemen

Als bodemenergiesystemen te dicht bij elkaar in de buurt liggen, beïnvloeden ze elkaar; soms positief maar meestal negatief. Hierdoor zal de energieopbrengst van de systemen afnemen. Daarom is het belangrijk te weten welke bodemenergiesystemen in de buurt al aanwezig zijn. Alle systemen worden opgenomen in de WKO-tool: www.wkotool.nl. Deze is echter nog niet volledig. Bij de gemeente kunt u navragen welke (oude) gesloten systemen er op of bij uw locatie liggen (zie onder bij meer informatie). Bij de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (www.odzob.nl) kunt u dat voor de open systemen navragen.

Meer informatie ontvangen?

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met de afdeling Leefomgeving via dit digitale e-mailformulier.

Nuttige sites over bodemenergie

Onderaan de pagina staan links naar websites waar u nog meer informatie over bodemenergie kunt vinden.