Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Energiezuinig wonen

De gemeente helpt woningeigenaren bij het energiezuinig maken van hun woning. We doen dit, omdat we in 2050 een klimaatneutrale gemeente willen zijn.

Energieloket Brabant Woont Slim

Voor vragen over energie besparen kunt u terecht op energieloket Brabant Woont Slim. Deze website biedt ook veel informatie over slimme investeringen, subsidies en regelingen. Daarnaast vindt u er allerlei handige adviezen, tips en online hulpmiddelen om geld en energie te besparen. U kunt beginnen met deze stappen:

  • De Energiecheck toont in één minuut uw energieverbruik. Ook ziet u het energieverbruik van de buurt.
  • De Quickscan neemt uw huis onder de loep. Wat zijn slimme investeringen voor uw huis? U krijgt een vrijblijvend energieadvies op maat.
  • In een Keukentafelgesprek van anderhalf uur bespreekt u uw wensen met een adviseur. Dan krijgt u een advies over het vervolg en zicht op de globale mogelijkheden. Dit kost u € 25,-. Per 1 januari 2019 wordt de eigen bijdrage verhoogd naar € 40,-

Financiële bijdrage

Er is subsidie mogelijk voor het voorbereiden van maatregelen om energie te besparen. Deze subsidie geldt voor woningeigenaren, VvE’s, organisaties en bedrijven. Voorbeelden hiervan zijn maatwerkadvies, haalbaarheidsonderzoek, een thermografische foto en begeleiding door een architect. De subsidie voor woningeigenaren is maximaal € 2.000,-. Voor VvE’s, organisaties en bedrijven is die maximaal € 10.000,-. Let op: de subsidie is niet bestemd voor de energiemaatregelen zelf. U krijgt dus geen subsidie op zonnepanelen, dubbel glas, isolatie, etc.

Ook is er de energiebespaarlening: op deze website vindt u daarover meer informatie. Dit is een lening tegen slechts 1% rente.

Verbouwen naar energieneutraal

In een Nul-op-de-Meter woning is het jaarverbruik van energie nul. Dat betekent dat het in één jaar net zoveel energie opwekt als de woning en de bewoners gebruiken. De gemeente weet graag in een vroeg stadium van uw plannen. Om mee te denken. En de plannen door de gemeentelijke procedures te leiden. Neem hiervoor contact op met het NOM-loket of lees eerst meer over de subsidiemogelijkheden (pdf).

Let op: het subsidieplafond van de Innovatiesubsidie Nul op de Meter renovaties is bijna bereikt. Neem eerst contact op met het NOM-loket voordat u een aanvraag overweegt.

Meer mogelijkheden

  • Hebt u een plat dak? Dan kunt u dat bedekken met planten of gras naar een zogenaamd groen dak.
  • Wilt u op uw kosten voor energie besparen? Op de website van Woonlastendebaas leest u tips.

Duurzaamheidsakkoord

De gemeente ‘s-Hertogenbosch, woningcorporaties BrabantWonen, KleineMeierij, Mooiland en Zayaz en het Stedelijk Huurdersplatform hebben op 10 oktober 2018 een Duurzaamheidsakkoord (zie onderaan deze pagina bij downloads) gesloten. Wilt u meer weten, neem dan contact op met de gemeente via dit e-mailformulier of via één van de betrokken corporaties.

Meer informatie

Maak voor meer informatie een afspraak voor het energiespreekuur bij de gemeente, via (073) 615 57 77.