Joep (J.J.M.) Gersjes

Joep (J.J.M.) Gersjes

T:
M: 06 48 13 75 35

Nevenfuncties

  • Senior adviseur bedrijfsvoering Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen, Sectordirectie Gevangeniswezen, afdeling Bedrijfsvoering te ’s-Gravenhage