LL.B. Alexander (A.W.J.A.) van Hattem

LL.B. Alexander (A.W.J.A.) van Hattem

Fractievoorzitter
T:
M:
Informatie

Waar zet raadslid Alexander van Hattem van de PVV zich voor in? We stellen hem aan je voor in deze video op YouTube.

Nevenfuncties

  • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal (bezoldigd)
  • Lid Provinciale Staten van Noord-Brabant (bezoldigd)
  • Bestuurslid Stichting PVV Noord-Brabant (onbezoldigd)
  • Voorzitter Stichting PVV Den Bosch (onbezoldigd)
  • Eenmanszaak Arrest & Wet Juridisch Advies (thans niet-actief)
  • Bestuurslid Stichting Ondersteuning Eerste Kamerfractie PVV (onbezoldigd)
  • Fractievoorzitter fractie VB-PVV Beneluxparlement (onbezoldigd)