C.E.J.J. (Chaim) Koningstein

C.E.J.J. (Chaim) Koningstein

Commissielid (niet-raadslid)
T:
M:
Informatie

Nevenfuncties

  • Zelfstandig juridisch adviseur (bezoldigd en onbezoldigd)
  • (Buiten)griffier Rechtbank Oost-Brabant (bezoldigd)
  • Secretaris vereniging ‘HSV De Meer’ (onbezoldigd)