ir. Pieter (P.K.)  Schuurmans

ir. Pieter (P.K.) Schuurmans

commissielid niet-raadslid
T:
M:

Nevenfuncties:

  • Data Governance Business Lead bij ASML