Ga naar de inhoud

Gevonden of verloren voorwerpen

Alle gevonden voorwerpen staan op www.verlorenofgevonden.nl. Hebt u iets gevonden? Of bent u een voorwerp kwijt? Meld het online.

Bewaren of afgeven

Een gevonden voorwerp meldt u aan op www.verlorenofgevonden.nl U kunt het voorwerp thuis bewaren of afgeven op het Stadskantoor, bij de politie en/of bij een gemeentelijke locatie. Dit kan bijv. een fietsenstalling, een transferium, parkeergarage en/of de gemeentewerf zijn. Alleen na het maken van een afspraak mag u het ook afgeven bij het fietsdepot van de WeenerXL. De adressen en openingstijden vindt u op de contactpagina.

Ophalen

Is uw verloren voorwerp gevonden? Dan kunt u het ophalen. Waar u uw gevonden voorwerp kunt ophalen is afhankelijk van de keuze die de vinder heeft aangegeven op de website van verlorenofgevonden (bij het fietsdepot of bij de vinder thuis). 

Wilt u uw verloren (brom)fiets ophalen? De kosten voor het verwijderen van uw (brom)fiets bedragen € 18,00.

Maak voor het ophalen van uw verloren voorwerp bij het fietsdepot een afspraak. Selecteer bij "kies een thema" de optie "overige".  Selecteer bij "product" de optie "gevonden voorwerp ophalen". De andere velden kunt u nu verder invullen.

Eigenaar niet gemeld

Meldt de eigenaar zich niet binnen een jaar? Dan mag u het gevonden voorwerp houden mits het is aangemeld op www.verlorenofgevonden.nl.

Fietsdepot Den Bosch

Ben je jouw fiets kwijt in ‘s-Hertogenbosch? Kijk dan op www.verlorenofgevonden.nl. Hierin staan de fietsen vermeld die van straat zijn gehaald. Deze verzamelen we in het fietsdepot. Je vindt het fietsdepot op het terrein van Weener XL, aan de Van Herpenseweide 1 (ingang Adelheidstraat).

Om welke fietsen gaat het?

Rondom het station worden fout gestalde fietsen en fietswrakken verwijderd. Hier geldt een stallingverbod buiten de rekken. Om fietsdiefstal terug te dringen zijn buiten preventieteams actief. Zij gaan met scanners op zoek naar gestolen fietsen. De fietsen die door deze teams van straat zijn gehaald, worden verzameld in het Fietsdepot ’s-Hertogenbosch.

Wat gebeurt er met de fietsen?

Alle fietsen, worden na registratie en opslag drie maanden in het fietsdepot bewaard. Hierna worden de fietsen verkocht aan Vindingrijk. Zij verkopen de fietsen en onderdelen in hun winkel(s). Het Fietsdepot verkoopt dus zelf geen fietsen. Gestolen fietsen worden terugbezorgd aan de rechtmatige eigenaar.